T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
29.12.2015
DUYURU
YURT DIŞI İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 23.01.2013 tarihinde alınan kararları
sonucunda Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine (EK-4/C) ilave edilen ve fiyatı güncellenen ilaçların
Kurum Web sayfasında yayımlanması yetkisi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne
verilmiştir.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 01.04.2015 tarihinde alınan kararları ile Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi’nde (Ek-4/C) bulunan/listeye
giriş talebi bulunan ilaçlarla ilgili farklı finansal modellerle çalışma yetkisi verilmiştir.
Bu nedenle Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde (EK-4/C) yer alan ve fiyatları farklı finansal modeller
çerçevesinde belirlenen yurt dışı ilaçlara ait liste ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler listede belirtilen tarihlerde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
Ek:
1) Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesine (EK-4/C) eklenen ve güncellenen ilaçlar listesi
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Yurtdışı İlaç ve Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Dr.E.NEZİROĞLU
Tlf:(312) 2078171
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download

Yurt Dışı İlaçlar Hakkında Duyuru