T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Anabilim Dalı
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Su Ürünleri Mühendisliği
Tarla Bitkileri
Tarım Makinaları ve Tekn. Müh.
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Zootekni
2015-2016 BAHAR
Yüksek Lisans
Doktora
2
2
1
4
2
2
2
1
1
1
-1
1
1
-2
1
3
3
2
2
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri :
28 Aralık 2015-08 Ocak 2016
Başvurular Şahsen Enstitü Müdürlüğüne Yapılacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI:
1-Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az
bir yarıyılı tamamlamış olmak,
2-Alınan tüm dersleri başarmış olmak,
3-Öğrenim gördüğü programda not ortalaması 100 üzerinden en az 85 veya eşdeğeri bir
puana sahip olmak,
4-Tez çalışmasına başlamamış olmak,
5-Başvuruda bulunacağı ilgili lisansüstü programın başvuru koşullarını sağlamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Yatay Geçiş başvuru dilekçesi,
2- Yüksek Lisans / Doktora öğrenci belgesi (Ders – Tez döneminde olup olmadığı
belirtilmiş olmalıdır),
3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora not belgesi,
4- ALES Belgesi,
5- Yabancı Dil Sınav Belgesi,
6- Kayıtlı olduğu lisansüstü programda almış olduğu derslerin ders içerikleri,
7- Nufus cüzdanı fotokopisi,
8- Askerlik Belgesi (erkek adaylar için)
Download

2015-2016 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru