AKDENİZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
02 Ocak 2016
Cumartesi
09 Ocak 2016
Cumartesi
SAAT
09:00-17.00
09:00-17.00
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
*NÖBET TUTACAK
AHB NO
(Not:Kendi ASM'si
Dışında Nöbet Tutacak
Aile Hekimleri İçin)
NÖBETÇİ PERSONELLER
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
Ş.SÜMER ASM
A.Hakan GÜLBAHAR
FATMA YILMAZ
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
CAMİŞERİF ASM
A.GÜRHAN BARUT
ÖZLEM KAÇMAZ
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
HAL ASM
Asu ÖZER
Sevlay ARSLAN
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
ÇİLEK ASM
OKTAY ONBAġIOĞLU
SERPĠL ONBAġIOĞLU
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇİLEK ASM
ABĠDĠN BOZDEMĠR
FATMA YILDIRIM
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇANKAYA ASM
NĠZAMETTĠN DÜZGÜN
PERĠHAN TOPKARA
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
YENİMAHALLE ASM
NECDET DĠNÇER
NURTEN TAġKIN
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
GÜNDOĞDU ASM
AYSUN EREN
HÜLYA DUYAR
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
CAMİŞERİF ASM
HANDAN YAMAN
HAVVA OK
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
Ş.SÜMER ASM
Ö.ÖNEM ALASULU
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
Ş.SÜMER ASM
AYHAN AYÇIK
N.HEDĠYE PINAR
AYġEÜL ALTUNTAġ
HAL ASM
KERĠM GÜNGÖR
FATMA KARAKOÇAK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAL ASM
KERĠMAN ÇĠÇEK
ÖZLEM DĠLEK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
ÇİLEK ASM
ĠLYAS KILIÇ
RAKĠBE ABALI
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇİLEK ASM
MÜRÜVET KUTLAY
SERCAN PEKER
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇANKAYA ASM
AYHAN EKĠNCĠ
YASEMĠN EKĠNCĠ
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ÇANKAYA ASM
BÜLENT MENDEġ
ZEHRA YILDIRIM
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
YENİMAHALLE ASM
HAKAN MERDER
HAVVA ORBUK
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
GÜNDOĞDU ASM
HALĠT ERGÖNÜL
ġERĠFE M.TELLĠOĞLU
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
KARADUVAR ASM
A.SENOL BAġAR
SUNA ALBAY
KARADUVAR MAH.65118 SK.NO:5
CEZAEVİ ASM
CĠHANGĠR ALYEġĠL
MÜZEYYEN GÖKTEPE
ÇĠLEK MAH. KAPALI ĠNFAZ EVĠ
ÇAY ASM
BĠLAL YAPICI
AYġE YILDIZ
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
S.EYYUBİ ASM
EMĠNE MERT
DERYA ÖZALP
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
NUSRATİYE ASM
MEHMET ERDOĞAN
N.ÇAĞLAR IġIK
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
GÜNEŞ ASM
HAKAN OYAL
ĠLKNUR ĠBĠġ
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
KAZANLI ASM
MUHAMMET YILMAZ
BĠRSEN ÖZDEMĠR
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
ÇAMLIBEL ASM
H.SEVĠNÇ POLAT
HATĠCE KOÇ
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
HUZURKENT ASM
ġÜKRÜ KILIÇ
H.AYSUN TOPALAK
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
CAMİŞERİF ASM
FĠKRET ÖZDEMĠR
HAFĠZE OK
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
Ş.SÜMER ASM
MURAT KAVVAS
GÜRCAN ERTÜRK
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
Ş.SÜMER ASM
M.SEYHAN SEYHUN
GÜRCAN ERTÜRK
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
HAL ASM
16 Ocak 2016
Cumartesi
23 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17.00
09:00-17.00
KEREM BALIKÇIOĞLU SEVĠM BALIKÇIOĞLU
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
ÇİLEK ASM
A.KADĠR YAMAÇ
HATĠCE DURU
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇANKAYA ASM
SÜLEYMAN SÖNMEZ
GÜLBEYAZ ÇELĠK
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
YENİMAHALLE ASM
FAHRETTĠN ÖZ
HATĠCE ÇEVĠK
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
GÜNDOĞDU ASM
ALĠ BÜLENT AKLAN
AYġE ÇETE
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
ÇAY ASM
ĠSA GENÇ
FĠLĠZ KURNAZ
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
ÇAMLIBEL ASM
GÜRBÜZ ġEN
ÇĠĞDEM KARA
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
S.EYYUBİ ASM
PINAR KORKMAZ
FĠGEN BĠLGĠÇ
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
NUSRATİYE ASM
Ġ.ETHEM EROĞLU
FATMA CAN
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
GÜNEŞ ASM
CEM ÜSTÜNDAĞ
KEZĠBAN ĠġBĠLEN
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
KAZANLI ASM
TÜLĠN KOÇ
AYġEGÜL SANDALLLI
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
HAMİDİYE ASM
ADNAN BĠLĞĠN
AYġEGÜL AKDEMĠR
HAMĠDĠYE MAH.4209 SK.
YENİTAŞKENT ASM
M.EMĠN AY
MERVE KORKMAZ
YENĠTAġKENT MAHALLESĠ Dr. SERDAL GÜMÜġ SOK NO:1C
HUZURKENT ASM
HAYRĠYE G. KAYGUSUZ
ĠLKNUR MENEKġE
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
ADANALIOĞLU ASM
SELÇUK UZ
SERPĠL UZ
ADANALIOĞLU BAHÇE MAH.
CAMİŞERİF ASM
M.ALĠ TUNÇ
ĠLKNUR TÜRER
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
Ş.SÜMER ASM
ZĠYEN DELĠ
ġERĠFE SARI
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
HAL ASM
M.FĠKRĠ CENGĠZOĞLU
AYġE ÖRNEK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAL ASM
TAHĠR BESEN
MÜRÜVET BAĞ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
ÇİLEK ASM
AYHAN DÜLGER
NESRĠN ÖNÇIRAK
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇİLEK ASM
MÜZEYYEN DAYAN
H.PERĠHAN PETEK
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇANKAYA ASM
SÜLEYMAN TURSUN
MERVE KESKĠN
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
YENİMAHALLE ASM
HALĠT DAMAR
SEBAHAT AKAY
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
GÜNDOĞDU ASM
CANAN KARABIYIK
PINAR KARABULUT
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
YENİTAŞKENT ASM
DĠLEK PERVĠN KUTLULAR
REMZĠYE DĠġBUDAK
YENĠTAġKENT MAH. Dr. SERDAL GÜMÜġ SOK NO:1C
ÇAY ASM
ġÜKRÜ ġĠMġĠR
HĠLAL TURAN
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
BEKĠRDE MAH.112 SOK. NO.1
DİKİLİTAŞ ASM
ENVER NACĠ TUNCER
NESLĠHAN YILDIZ
ÇAMLIBEL ASM
MEHMET YAVUZ
FATMA KORKMAZ
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
HUZURKENT ASM
Pelin GÜNDOĞDU
AYġE ÇUKADAR
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
S.EYYUBİ ASM
A.TUBA METĠN
HACER POLAT
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
NUSRATİYE ASM
Ġ.ETHEM KEREM
GÜLSÜM.G.O.OĞLU
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
Evrakın elektronik imzalı suretineKAZANLI
http://e-belge.saglik.gov.tr
adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
ASM
ÖNER EROĞLU
TEZCAN SARIÇOġKUN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
HAMİDİYE ASM
23 Ocak 2016
Cumartesi
30 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
09:00-17.00
FĠLĠZ CANLI
HAMĠDĠYE MAH.4209 SK.
LEYLA BĠÇER
SARA SARIBIYIK
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
DĠLDA ONUK PEKPAK
FĠGEN D.KALAYCI
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
GÜLAY ÜNAL
NĠSAN DURU
ADANALIOĞLU BAHÇE MAH.
CAMİŞERİF ASM
DĠDEM YENMEZ
SĠBEL DEVRĠLEN
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
Ş.SÜMER ASM
ÇELEBĠ CAN ÇINAR
FATMA METĠK
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
HAL ASM
HASAN ÖZDAL
FERĠDE GÜLÜ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAL ASM
SEVTAP ORHAN
GÜLTEN ZEYBEK HOġHANLI
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
ÇİLEK ASM
MUHĠDDĠN SADĠ
FERĠDE SAPARCA
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇANKAYA ASM
ERHAN DEMĠR
MĠYASE DĠVĠT
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
YENİMAHALLE ASM
M.UĞUR TEBRET
ÖZLEM AYDIN
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
GÜNDOĞDU ASM
ÇAĞIL KÖġGEROĞLU
ELĠF TAPTIK
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
DİKİLİTAŞ ASM
ORHAN CERĠTLĠ
ÖZLEM DEMĠRCĠ
BEKĠRDE MAH.112 SOK. NO.1
ÇAMLIBEL ASM
S.OLGAN ÇAVDAR
SERAP KARATÜZÜN
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
HUZURKENT ASM
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
GÜNEŞ ASM
KARACAİLYAS ASM
ADANALIOĞLU ASM
TÜLĠN DEMĠRKIRANEL
ġEMSETTĠN ÇOKGÜNLÜ
HÜRMET AKTAġ
S.EYYUBİ ASM
M.ġĠRĠN EKMEN
ZUHAL OKTAY
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
NUSRATİYE ASM
Ġ.KEMAL ÖZGÜL
PINAR UZUN
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
KARACAİLYAS ASM
SUAT TEKĠN TURHAN
CANSU DEMĠRCĠ
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
Ş.CENGİZ KIR ASM
SELDA D.ÖZTÜRK
NURTEN ġANLI
SĠTELER MAH. 5644 SOKAK
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

AKDENİZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE HEKİMLERİ VE AİLE