Katılması
Plan. Çiftçi
Sayısı
Kurs Sayısı
Katılması
Plan. Çiftçi
Sayısı
Dağıtılacak
Kullanılacak
Basılı
Yayım
Yayın
Araçları
Çeşidi
1- Arı Yetiştiriciliği Kursu
Arıcılık konusunda kendini yetiştirmek isteyen kursiyerlere
arıcılıkla ilgili teknik ve pratik bilgiler vermek,arıcılığı
meslek olarak yapan çiftçilere de arı ürünleri verimini
artırmaya yönelik teknikleri öğretmek
80
3
60
-
-
Liflet
Bilgisayar
Projeksiyon
2- Süt Sığırcılığı Kursu
Süt sığırcılığını teknik anlamda daha iyi yapmak isteyen
kursiyerlere yetiştiricilik, bakım-besleme, ahır yapımı ve
hastalık konularında teorik ve pratik bilgiler vermek
104
2
30
-
10
Liflet
Bilgisayar
Projeksiyon
3- Sürü Yönetimi Kursu
Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki bakıcı
problemine karşı, kursiyerleri bu konuda yetiştirerek
istihdamlarına yönelik teknikleri öğretmek
120
10
250
-
-
Liflet
Bilgisayar
Projeksiyon
15
13
340
340
Mekanizasyo
n Kursları
Tarımsal Üretim Tekniklerine ait Diğer Kurslar
Açılacak Kursun Faaliyet Amacı
Erkek Çiftçiler Kadın Çiftçiler
Kurs Sayısı
Konusu
Süresi (Saat)
KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ KURSLARININ PROGRAMI
Form: 4
Çiftçi Kursunda Hedef
Çiftçi Kursunda
İL TOPLAMI:
İL TOPLAMI:
İL GENELTOPLAMI:
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Mühendis
……./09/2015
KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
……/09/2015
10
10
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
……/09/2015
Download

1- Arı Yetiştiriciliği Kursu Arıcılık konusunda kendini yetiştirmek