CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İSTEĞE BAĞLI STAJ PROGRAMI
STAJ SONU DEĞERLENDİRME
FORMU
(EK-5)
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
FAKÜLTE
BÖLÜM/YARIYIL
OKUL NUMARASI
:.......................................................................
:…………………………………………………………………..
:………………......................................................
:………………………………………………………………….
FIRMA ADI : ………………………………………………………………………………..
ÇALIŞMA SÜRESİ
BÖLÜM
YAPILAN ÇALIŞMANIN ÖZETİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
1
....../....../...........
....../....../...........
2
....../....../...........
....../....../...........
3
....../....../...........
....../....../...........
4
....../....../...........
....../....../...........
5
....../....../...........
....../....../...........
Onay
Kurum/ Kuruluş Yetkilisi
(Ad Soyad, Kurum/Kuruluş Kaşesi, Tarih ve İmza)
** Gerekirse ek form kullanılabilir. Ek formlar da onaylı olmalıdır.
(Bu form Staj raporunun içinde, kapak sayfasından sonra yer alacaktır.)
Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Tel
(ÜSİTEM), Mühendislik Fakültesi A-Blok 3. Kat, Muradiye Kampüsü 45140 YUNUSEMRE Fax
MANİSA
E-posta
Web
: 236-201 20 45
: 236-241 21 17
: [email protected]
: http://usitem.cbu.edu.tr/
Download

ek-5 - Celal Bayar Üniversitesi