T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür
.
Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvurular ise ilgili
birimlere şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması
gerekmektedir.
Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların
başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi
hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir
.
Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve AtamaYönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.
Yardımcı doçent kadrosuna başvurularda, merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile,
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemiz ilgili
birimlerince ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.
Adaylar, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir.
Yardımcı doçentlik dil sınavının tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup, konu ile ilgili duyuru
www.ksu.edu.tr.adresinden yapılacaktır.
Adaylardan istenilen belgeler ; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten
http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi,
doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı
dil belgesi,doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım,
yardımcı doçent kadrolarına başvuracaklar ise bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.
BİRİM
UNVAN
K/D
ADET NİTELİĞİ
TIP FAKÜLTESİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Hipotiroidili hastalarda östaki fonksiyonu
konusunda çalışmış olmak
Koroner bypass hastalarında oksidatifstress
Yrd.Doç
1
1
değişimi konusunda çalışmış olmak
Tıbbi Patoloji uzmanı olup,
Tıbbi Patoloji
Yrd.Doç
1
1
kutanözleishmaniasis konusunda çalışmış
olmak.
Tıbbi Patoloji uzmanı olup, koleraktal
Tıbbi Patoloji
Yrd.Doç
3
1
kanserlerde mikro RNA ekspresyonu
konusunda çalışmış olmak
Nefroloji yan dal uzmanı olup.nefroloji
İç Hastalıkları
Yrd.Doç
1
1
alanında en az 2 yıl ders verme deneyimine
sahip olmak
İç Hastalıkları
Nefroloji yan dal uzmanı olup, böbrek
Yrd.Doç.
4
1
hastalarında inflamasyonla ilgili çalışmaları
olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması
Yrd.Doç.
1
1
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve
Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak
BİRİM
UNVAN
K/D
ADET NİTELİĞİ
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği lisans ve yüksek lisans
Orman Entomolojisi ve Koruma
Yrd.Doç
1
1
mezunu olup, orman entomolojisi ve
koruma alanında doktora yapmış olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Moda Tasarımı
Yrd.Doç.
1
1
İç Mimarlık
Yrd.Doç.
5
1
Grafik Tasarımı
Yrd.Doç.
1
1
Resim
Yrd.Doç.
1
1
Yrd.Doç.
1
1
ELBİSTAN TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi mezunu olup, enerji
alanında doktora yapmış olmak.
AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
Yrd.Doç.
1
2
Hemşirelik alanlarının birinde doktora
yapmış olmak.
Ebelik
Yrd.Doç.
1
1
Ebelik alanında doktora yapmış olmak
Yrd.Doç
1
2
Periodontoloji alanında doktora yapmış
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
olup, mandibular kanaldan
nervusalveolarisin çıkarılması ile
Periodontoloji
periodonsiyumun incelenmesi konusunda
çalışmış olmak
GÖKSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Finans
Yrd.Doç.
3
1
Küresel krizler konusunda çalışmış olmak
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Fizik alanında doktora yapmış olup, altın
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Yrd.Doç.
3
1
üretim atıklarının değerlendirilmesi
konusunda çalışmış olmak.
Biyokimya alanında doktora yapmış
Gıda Teknolojisi
Yrd.Doç.
3
1
olup,gıda işleme alanında en az 2 yıl ders
verme deneyimine sahip olmak
Download

İlan Metninin İndirmek İçin Tıklayınız.