AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU
TARİH
31/12/2015
SAYI
76
RESMİ GAZETE NO
29579
MEVZUAT TÜRÜ
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
YAYINLANMA
TARİHİ
GEÇERLİLİK
TARİHİ
AÇIKLAMA
31/12/2015
1/1/2016
1/1/2016
tarihinden
itibaren
Muvazzaf
ve
Fahri
Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden
alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru
ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespit
edilmesi hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
Download

İNTERNET SİTESİNE KONULACAK