AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU
RESMİ GAZETE TARİHİ
RESMİ GAZETE SAYISI
MEVZUAT TÜRÜ
YAYIMLANMA TARİHİ
AÇIKLAMA
31/12/2015
29579
TEBLİĞ (TARİFE)
31/12/2015
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; 2016 yılında SM,
SMMM ve YMM’lerce uygulanacak olan asgari ücret tarifesi
yayımlanmıştır.
Download

açıklayıcı bilgi notu resmi gazete tarihi 31/12/2015 resmi gazete