T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
29.12.2015
DUYURU
YURTDIŞI İLAÇ TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN
ASİL VE YEDEK ÜYELERİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU
05/03/2015 tarihinde Kurumumuz Resmi internet sitesinde yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yurt Dışı İlaç Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun
(YİTEDK ) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin 3 üncü maddesine göre
belirlenen Yurt Dışı İlaç Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun Maliye
Bakanlığını temsil edecek olan asil ve yedek üyelerinde değişikliğe gidilmiştir. Söz
konusu Komisyonun yenilenmiş asil ve yedek üyelerine ilişkin listesi eklidir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
Ek:
1) Yurtdışı İlaç Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun (YİTEDK) Asil
ve Yedek Üyeleri
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Yurtdışı İlaç ve Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Dr.Emine NEZİROĞLU
Tlf:(312) 2077831
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510
Balgat / ANKARA
Download

Yurtdışı İlaç Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme