1-Aşağıdakilerden hangisi “ekle” sekmesinin içindeki
butonlardan biri değildir?
a) Resim
b) Ses
c) Film
d) Yapıştır
2- “………………….: PowerPoint görünümleri
arasında geçişler, cetvel veya kılavuz çizgilerinin
gözüküp gözükmemesi gibi işlemlerin bulunduğu
sekmedir.” cümlesindeki boşluğa gelecek uygun
seçeneği işaretleyiniz.
a) Görünüm
b) Ekle
c) Tasarım
d) Cetvel
3-
Aşağıdaki işlemlerden hangisini “giriş” sekmesindeki
seçenekler ile yapamayız?
a) Yazıyı hücreye ortalama
b) Yeni bir slayt açma
c) Slayta özel animasyon verme
d) Yazı tipini belirleme
4- “……………………..: Bu bölmede Slaytlar ve
Anahat adında iki tane sekme vardır. Slaytlar
sekmesi, sunudaki slaytların küçük resimlerini
görmemizi sağlar. Anahat sekmesi ise Slaytlar
metinlerinin ana hattını görmemizi sağlar.”
cümlesindeki boşluğa gelecek uygun seçeneği
işaretleyiniz.
a) Slaytlar/Anahat Bölmesi
b) Durum Çubuğu
c) Görünüm Düğmeleri
d) Yardım Düğmesi
5- Powerpoint gösterisini başlatmak için kullanılan
klavye kısayol tuşu hangisidir?
a) F2
b) F10
c) F1
d) F5
6- “…………………: Pano işlemleri, slayt işlemleri,
yazı tipi biçimlendirmeleri, paragraf ayarları ve çizim
işlemlerinin yapıldığı sekmedir.” cümlesindeki
boşluğa gelecek uygun seçeneği işaretleyiniz.
a) Gözden Geçir
b) Giriş
c) Görünüm
d) Tasarım
7- Powerpoint’te sayfaya ses eklemek için izlenmesi
gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Giriş sekmesinden düzenleme butonuna
tıklayarak
b) Ekle sekmesinden Ses butonuna tıklayarak
c) Tasarım sekmesinden Ses butonuna tıklayarak
d) Animasyonlar sekmesinden Ses butonuna
tıklayarak
8- “………………: Slaytlara; tema, yazı tipi, renk
şeması veya arka plan stilleri vermek ve sayfa
ayarlarını değiştirmek için kullanılan sekmedir.”
cümlesindeki boşluğa gelecek uygun seçeneği
işaretleyiniz.
a)
b)
c)
d)
Animasyonlar
Tasarım
Slayt gösterisi
Ekle
9- “ …………………….. hareketli metin, resim, grafik
veya tablolar gibi nesneler içeren, slaytları
hazırlayarak sunu oluşturmamızı sağlayan bir
programdır.” cümlesindeki boşluğa gelecek uygun
seçeneği işaretleyiniz.
a) Microsoft Office Word
b) Microsoft Office Excel
c) Microsoft Office PowerPoint
d) Microsoft Office Access
10- “……………………: Slayt gösterisi başlatmak,
özel gösteri oluşturmak, zamanlama provası
ayarlamak veya gösteri ayarlarını değiştirmek için
kullanılan sekmedir.” cümlesindeki boşluğa gelecek
uygun seçeneği işaretleyiniz.
a)
b)
c)
d)
Ekle
Giriş
Slayt gösterisi
Gözden Geçir
11- Powerpoint’e eklenen bir nesneye (resim, metin,
wordart vb.) animasyon vermek için izlenmesi
gereken yol aşağıdakilerden hangisidir.
a) Tasarım sekmesinden özel animasyon butonuna
tıklayarak
b) Animasyonlar sekmesinden özel animasyon
butonuna tıklayarak
c) Görünüm sekmesinden slayt gösterisi butonuna
tıklayarak
d) Ekle sekmesinden slayt gösterisi butonuna
tıklayarak
12- Aşağıdakilerden hangisi bir çıkış birimi değildir.
a) Hoparlör
b) Yazıcı
c) Mouse
d) Ekran
13- Aşağıdakilerden hangisi bir sistem yazılımı
değildir?
a) Windows
b) Google
c) Pardus
d) Linux
14-Aşağıdakilerden hangisi depolama birimi değildir?
a) Sabit Disk
b) Flash bellek
c) Ram
d) Mikrofon
15- Yerel Alan Ağı (LAN) nedir?
a) Bilgisayar sistemlerinin belli bir alan içerisinde
birbirlerine bağlanmasını sağlayan ağ.
b) Aralarında ağ kurulu bir grup bilgisayarın fiziksel
görünümü
c) Farklı bölgelerdeki yerel ağların çeşitli
yöntemlerle birleştirilmesini sağlayan ağ
d) Bir topoloji çeşididir.
16-Bilgisayarda kullanılan her türlü programa
………… denir.
a) İşlemci
b) Donanım
c) Yazılım
d) Freewear
17-Powerpoint’teki sayfalara ne ad verilir?
a) Slâyt
b) Doküman
c) Sayfa
d) Sunu
18- Aşağıdakilerden hangisi ses ve video
donanımlarından değildir?
a) Mikrofon
b) Ses kartı
c) Hoparlör
d) Ağ kablosu
19-Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel
özelliklerinden birisidir?
a) Görsel bir işletim sistemi olması
b) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle
yapılabilmesi
c) Aynı anda birden fazla programla çalışabilme
imkânının bulunması
d) Hepsi
20- Slâyda dosyadan resim eklemek için hangi yol
izlenmelidir?
a) Ekle-Resim
b) Dosya-Paketle-Yapıştır
c) Ekle-ClipArt
d) Araçlar-Resim Ekle-Disket
Download

1-Aşağıdakilerden hangisi “ekle” sekmesinin içindeki butonlardan