Şekildeki gibi Dört farklı üçgen en çok kaç farklı
noktada kesişir?
Kesim noktaları mümkün olduğunca çok olması istendiğinden,
üçgenlerin herhangi iki kesim noktasının çakışmadığını düşüneceğiz.
İKİ ÜÇGEN EN ÇOK 6 FARKLI NOKTADA KESİŞİR.
Aşikardır ki;
 4  4!
=6 tane faklı iki üçgen seçilebilecğinden,
2 =
2!
.2!
 
6.6=36 kesim noktası vardır.
1
Bilgilendirmenin Tarafımdan Güncellendirme Tarihi:31.12.2015 10:23
Download

Bugünü yaşamıyorum!Dün yaşayamadıklarımı yaşıyorum.