TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖR
KONTROL BEDELLERİ
VE ASANSÖR CE BELGELENDİRME
BEDELLERİ
29
1. Asansör Kontrol Bedelleri
Durak Sayısı
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 <
Taban Ücret 150+İİP+KDV
170+İİP+KDV
200+İİP+KDV
240+İİP+KDV
280+İİP+KDV
320+İİP+KDV
360+İİP+KDV
Tavan Ücret
200+İİP+KDV
240+İİP+KDV
280+İİP+KDV
320+İİP+KDV
360+İİP+KDV
500+İİP+KDV
170+İİP+KDV
İİP: İlgili İdare Payı
2. Asansör CE Belgelendirme
Uygunluk Değerlendirme Ücreti
900 TL /adam-gün + %18 KDV
Belge ve Yıllık Belge Kullanım Ücreti
Denetim Bedeli
600 TL/yıl + %18 KDV
Uygunluk Değerlendirme Ücreti (900 TL+ %18 KDV) x Denetim
Gün Sayısı + Yıllık Belge Kullanım Ücreti
NOT 1: Asansör Periyodik Kontrol bedeli Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi
Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (Sgm: 2015/24) ile belirlenmiş olup 2016 yılı artış oranı Bakanlık
tarafından belirlenecektir.
NOT 2: G ve F modülü kapsamında yapılacak uygunluk değerlendirme işlemlerinde dosya incelemesi
için ücret alınmayacak, sadece saha incelemesinin adam-gün hesabına göre ücretlendirme
yapılacaktır.
30
Download

tmmob makina mühendisleri odası asansör kontrol bedelleri ve