İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015 – 2016 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınavı Programı
DERSLİK
AMFİ III
0
Prof.Dr.Derman Küçükaltan / Serdar Yılmaz
International Trade Law
UTF2
AMFİ VI
Ögr.Gör. Ayşegül Karabacak Gülhan
Yönetim ve Organizasyon
SBKY4
AMFİV
Yrd.Doç.Dr. Aslı Kelkitli / Fatma Büşra Günay
Karşılaştırmalı Kültür Yönetimi
ULS4
A214
Yrd.Doç.Dr. İnci Sökmen
A215
Pınar Daloğlu
İstatistik
ISL1
A216
Doç.Dr. Nurdan Çolakoğlu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Genel Sınav
UTF3
AMFİ III
Prof.Dr. Ahmet Güngör Keşci / Ülkü Bildirici
Türk Dış Politikası I
ULS3
AMFİ II
Yrd.Doç.Dr. Volkan Tatar / Nursel Sağıroğlu
Sociology
IRL1
Sosyoloji
SBKY1
Sosyoloji
ULS1
AMFİ III
AMFİ I
AMFİ II
BÜYÜK
AMFİ(A315)
AMFİ V
Gökhan Aydın / Aslı Kelkitli
Serdar Yılmaz / Fatma Büşra Günay
Canan Özcan / Doğuş Beyaztaş
Ögr.Gör. Murat Bayar / Pınar Daloğlu / Emre
Balıkçı
Prof.Dr. Ahmet Güngör Keşci
Finansal Muhasebe I
ISL 2
AMFİ VI
Ülkü Bildirici
AMFİ I
Yrd.Doç.Dr. Meltem Gürünlü / Ayşegül Karabacak
BUS1
AMFİ VI
Çağdaş Dedeoğlu
IRL1
AMFİ V
Yrd.Doç.Dr.Emre BALIKÇI / Nursel Sağıroğlu
Financial Management-I
BUS3
AMFİ III
Yard. Doç. Dr. İlker YILMAZ / Doğuş Beyaztaş
Bilim Tarihi ve Felsefesi
ISL3
AMFİ V
Prof.Dr. İsa Eşme / Canan Özcan / Feride Yılmaz
Uluslararası Güncel Sorunlar
ULS3
AMFİ I
Öğr.Gör. Feride Yılmaz / Serdar Yılmaz
Stratejik Planlama
ISL4
AMFİV
Yrd.Doç.Dr. İzlem Gözükara Yıldız / Pınar Daloğlu
Hukukun Temel Kavramları
SBKY1
Amfi III
Öğr.Gör. Emrah Duman / Nursel Sağıroğlu
American Studies
IRL4
AMFİ I
Doç.Dr. Seda Ünsar / Murat Bayar
Matematik
ISL1
B222
Yrd.Doç.Dr. Atamer Yarol / Meltem Gürünlü
Supply Chain Management
UTF4
AMFİ V
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Aydın / Güneş Koç
Behavioral Sciences
BUS4
AMFİ VI
Çevre Koruma İş sağlığı ve
Güvenliği
SBKY2/ULS2
11:20-12:05
10:2511:10
9:30-10:15
15:00-15:45
14:0514:50
International Trade Finance
13:10-12:1513:55 13:00
05.01.2016 SALI
BÖLÜM
ISL4
14:0514:50
13:10- 12:15- 11:20- 10:25- 9:3013:55 13:00 12:05 11:10 10:15
SAAT DERSİN ADI
Turizm İşletmeciliği
15:0015:45
04.01.2016 PAZARTESİ
GÜN
International Trade and
Acounting
Micro Economics
UTF3
ISL2
Yrd.Doç.Dr. Sezer Cihan Günaydın / Çağdaş
Dedeoğlu
A 315 Büyük Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Kaya / Ayşegül Karabacak /
Amfi
Sezer Cihan Günaydın / Nursel Sağıroğlu
A222
Fatma Büşra Günay
10:2511:10
12:15-13:00 11:20-12:05
13:10-12:1511:20-12:05
13:55 13:00
14:05-14:50
15:00-15:45
07.01.2015PERŞEMBE
10:2511:10
9:30-10:15
15:0013:1014:05-14:50
15:45
13:55
06.01.2015ÇARŞAMBA
9:30-10:15
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015 – 2016 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınavı Programı
Mesleki Sorumluluk ve Etik
ISL2
A213
A 215
A 216
B 222
B 224
A 218
Doç.Dr. Evren Ayrancı
Emrah Duman
Ayşegül Karabacak
Öğr.Gör. Feride Yılmaz/ Pınar Daloğlu
Ülkü Bildirici
Canan Özcan
Mesleki Sorumluluk ve Etik
SBKY2
Mesleki Sorumluluk ve Etik
ULS2
Comparative Politics
IRL2
AMFİ III
Doç.Dr. Uğur Özgöker / Doğuş Beyaztaş
Stratejik Planlama, Proje ve Risk
ULS3
Yönetimi
AMFİ V
Öğr.Gör. Çağdaş Dedeoğlu / Aslı Kelkitli
Introduction to Economics
UTF1
AMFİ III
International Business
BUS4
AMFİ III
Yrd.Doç.Dr. Emre Balıkçı / Doğuş Beyaztaş
Yrd.Doç.Dr. Oben Ürü Sanı / Sezer Cihan
Günaydın
Araştırma Yöntemleri
SBKY2
AMFİ II
Yrd.Doç.Dr.Yaprak Civelek / Çağdaş Dedeoğlu
UTF2
Environmental Protection,
Occupational Health and Safety BUS2
AMFİ I
Doç.Dr. Evren Ayrancı / Feride Yılmaz
A215
Çağdaş Dedeoğlu
Uluslararası İşletmecilik
AMFİ VI
Yrd.Doç.Dr. Fahriye Oben Ürü Sarı / Doğan Şafak
Polat
ISL4
Türk Dili I
Cross Cultural Management
Genel Sınav
IRL4
Soğuk Savaş Sonrası Dönem
ULS4
Türkiye'de Siyasal Yapı ve Hayat
SBKY3
I
AMFİ III
Yrd.Doç.Dr. Güneş Koç / Aşkın İnci Sökmen
AMFİ V
Yrd.Doç.Dr.Volkan Tatar / Canan Özcan
AMFİ VI
Yrd.Doç.Dr. Doğan Şafak Polat / Murat Bayar
Aslı Kelkitli
Yrd.Doç.Dr.F.Büşra GÜNAY / Emrah Duman
Statistics
UTF1-BUS1
AMFİ V
AMFİ VI
Borçlar Hukuku
BUS2-ISL2
AMFİ I
International Trade and
Financial Organisations
UTF3
AMFİ V
AMFİ VI
Yönetim Muhasebesi
ISL4
AMFİ II
Stratejik Planlama, Proje ve Risk
SBKY3
Yönetimi
ISL1/ULS1
Mikro Ekonomi
SBKY1
Environmental Protection,
IRL2
Occupational Health and Safety
Ögr.Gör. Ayşegül Karabacak Gülhan / Çağdaş
Dedeoğlu / Canan Özcan
Yrd.Doç.Dr. Emre Balıkçı
Ülkü Bildirici
Prof.Dr. Sait Sevgener / Feride Yılmaz / Ayşegül
Karabacak
AMFİ I
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Kaya / Serdar Yılmaz
BÜYÜK
AMFİ(A315)
AMFİ V
Yrd.Doç.Dr. Emre Balıkçı / Serdar Yılmaz / Doğuş
Beyaztaş
Pınar Daloğlu
AMFI VI
Çağdaş Dedeoğlu
AMFİ V
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Kaya / Doğan Şafak Polat
Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Genel Sınav
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
SBKY4
A215
A216
Öğr.Gör. Çağdaş Dedeoğlu
Emrah Duman
Managerial Accounting
UTF4
AMFİ I
Prof.Dr. Sait Sevgener/ Serdar Yılmaz / Doğuş
Beyaztaş
Finansal Yönetim
ISL3
Financial Statements Analysis
Accounting
BUS3
IRL1
A 213
A 214
AMFİ II
AMFİ III
Yrd.Doç.Dr. Meltem Gürünlü
Ülkü Bildirici
Doç. Dr. Nalan Yakar / Pınar Daloğlu
Yrd.Doç.Dr. Fatma Büşra Günay / Aslı Kelkitli
Siyasi Düşünceler Tarihi
ULS2
AMFİ I
Ögr.Gör. Nursel Sağıroğlu / Çağdaş Dedeoğlu
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015 – 2016 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınavı Programı
11:20- 10:2512:05 11:10
12:1513:00
Yöneylem Araştırması
ISL4
Amfi VI
Doç.Dr. Nurdan Çolakoğlu / Serdar Yılmaz
Bilim ve Teknoloji Tarihi
SBKY1
AMFİ VI
AMFİV
Öğr.Gör. Çağdaş Dedeoğlu
Ülkü Bildirici
Marketing
UTF3
AMFİ I
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Aydın / Canan Özcan
Halka İlişkiler ve İletişim
ISL3
AMFİ I
Prof.Dr. Ayşen Wolff / Oben Ürü Sarı
BUS2/UTF2
AMFİ I
Doç.Dr. Evren Ayrancı / Feride Yılmaz
SBKY4
------A213
A214
Ögr.Gör. Nursel Sağıroğlu (Ödev Toplanacak)
Doç.Dr. Nurdan Çolakoğlu
Serdar Yılmaz
14:0514:50
Professional Responsibilities
and Ethics
Sosyal Politika ve Sosyal
Amerikan Çalışmaları
ULS4
AMFİ I
Yrd.Doç.Dr. Doğan Şafak Polat / Emrah Duman
Professional Responsibilities
IRL2
15:0015:45
13:10-13:55
AMFİ II
Yrd.Doç.Dr. Doğan Şafak Polat / Doğuş Beyaztaş
A 315 Büyük Yrd.Doç.Dr. Oben Ürü Sanı / Çağdaş Dedeoğlu/
BUS3/ UTF3
Amfi
Nursel Sağıroğlu
IRL3
AMFİ V
Fatma Büşra Günay / Murat Bayar
ISL2
Services Marketing
BUS4
AMFİ II
A215
A216
Öğr.Gör. Öner Düzdar / Çiğdem Kaya
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Aydın
Doğuş Beyaztaş
Anayasa ve İdare Hukuku
SBKY2
AMFİ I
Ögr.Gör. Nursel Sağıroğlu / Ayşegül Karabacak
IRL4
AMFİ II
Yrd.Doç.Dr. İnci Sökmen / Ayşegül Karabacak
IRL3
AMFİ V
Büyük
Amfi(A315)
B222
Doç.Dr. Uğur Özgöker
Yrd.Doç.Dr. Yaprak Civelek / Murat Bayar / Canan
Özcan
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Aydın
B224
Pınar Daloğlu
AMFİ V
Prof.Dr. Ahmet Güngör Keşci / Doğan Şafak Polat
AMFİ I
AMFİ II
A213
A214
Yrd.Doç.Dr. Aslı Kelkitli / Emrah Duman
Sezer Cihan Günaydın / Ayşegül Karabacak
Doğuş Beyaztaş
Yrd.Doç.Dr. Volkan Tatar
AMFİ III
Prof.Dr.Ayşen WOLFF / Murat Bayar
B222
B224
AMFİ V
Öğr.Gör. Emrah Duman
Pınar Daloğlu
Doç.Dr. Seda Ünsar
AMFİ VI
Pınar Daloğlu
A215
Yrd.Doç.Dr. Meltem Gürünlü
A216
A 213
A215
A216
Doğan Şafak Polat
Doç.Dr. Evren Ayrancı
Yrd.Doç.Dr. Fatma Büşra Günay
Serdar Yılmaz
10:2511:10
11:20-12:05
International Economic
Relations
Identity Politics
Siyaset Bilimine Giriş
ULS1
Marketing Principles
BUS3
Renewable Energy Finance
UTF4
Dünya Tarihi I
ULS2
Uluslararası Örgütler
SBKY4
Introduction to Business
BUS1/UTF1
İdari Yargı
SBKY3
Ottoman Diplomatic History
IRL2
Financial Management-I
UTF2
12:1513:00
13:1013:55
14:0514:50
15:00-15:45
11.01.2016PAZARTESİ
Strategic Planning, Project and
Risk Management
SBKY3
Araştırma Yöntemleri
9:30-10:15
08.01.2016CUMA
9:30-10:15
Kentsel Yönetim
Small Business
BUS4
Envanter Bilanço
ISL3
13:10- 12:1511:20-12:05 10:25-11:10 9:30-10:15
13:55 13:00
14:05-14:50
12.01.2016SALI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015 – 2016 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınavı Programı
BÜYÜK
AMFİ(A315)
Okt. Muhammet Aydan Taşkıran / Serdar Yılmaz /
Murat Bayar
A 222
Yrd.Doç.Dr. Fahriye Oben Ürü Sanı
AMFİ I
Ögr.Gör. Murat Bayar / Serdar Yılmaz
A214
Yrd.Doç.Dr. Güneş Koç
A215
AMFİ V
AMFİ VI
Ülkü Bildirici
Öğr.Gör. Seda Karateke / Ülkü Bildirici
Doğuş Beyazıt
AMFİ III
Yrd.Doç.Dr. Güneş Koç / Nursel Sağıroğlu
B222
Yrd.Doç.Dr. Meltem Gürünlü
UTF2
B224
AMFİ III
Nursel Sağıroğlu
Yrd.Doç.Dr. Emre Balıkçı / Emrah Duman
BUS2
B224
Pınar Daloğlu
Russian Language I
UTF3
AMFİ III
Okt. Iryna Naumchik / Serdar Yılmaz
World History I
IRL2
B 222
B 224
A 214
A 215
A 216
A 218
A215
A216
Yrd.Doç.Dr. Güneş Koç
Aşkın İnci Sökmen
Pınar Daloğlu
Emrah Duman
Ögr.Gör. Murat Bayar / Canan Özcan
Doğuş Beyaztaş
Yrd.Doç.Dr. Sezer Cihan Günaydın
Ülkü Bildirici
AMFİ V
Fatma Büşra Günay
Nursel Sağıroğlu
Almanca I
ULS3
German I
İşletme Bilimine Giriş I
IRL3
ISL1
Siyasi Düşünceler Tarihi
SBKY2
Theories of International
Relations
IRL3
Mathematics-I
UTF1-BUS1
Introduction to Political Science IRL1
International Banking and FinanceUTF4
Macro Economics
SBKY4
Kimlik Politikaları
15:0015:45
ULS4
Public Relations and
Communications
BUS3
Muhasebe
ULS 1
15:0013:10- 12:1510:2514:05-14:50
11:20-12:05
15:45
13:55 13:00
11:10
13.01.2016ÇARŞAMBA
9:30-10:15
AMFİ VI
Türkiye AB İlişkileri
A216
Serdar Yılmaz
Oben Ürü Sanı
Ayşegül Karabacak
Öğr.Gör. Feride Yılmaz
IRL4
AMFİ V
Yrd.Doç.Dr. İnci Sökmen / Güneş Koç
UTF4
AMFİVI
A 213
A214
A213
A214
A215
A216
Ülkü Bildirici
Öğr.Gör. Emrah Duman
Murat Bayar
Yrd.Doç.Dr. Ebru Gözükara / Pınar Daloğlu
Çiğdem Kaya
Doç.Dr. Seda Ünsar
Doğuş Beyazıt
ULS4
Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum SBKY4
Behavioral Sciences
Ceza Hukuku
SBKY3
Yönetim ve Organizasyon
ISL4
International Current Issues
IRL3
B222
B224
A215
İngilizce-I
Genel Sınav
Academic English I
Consumer Behavior
BUS3
Üretim Yönetimi
ISL3
Managerial Accounting
BUS4
A 213
A 214
B222
B224
AMFİ I
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Kaya / Canan Özcan
Doç.Dr. Evren Ayrancı
Murat Bayar
Doç.Dr.Cem Berk / Nursel Sağıroğlu
13:10-13:55 12:15-13:00 11:20-12:05
13:1010:2512:15-13:00 11:20-12:05
9:30-10:15
13:55
11:10
14:05-14:50
15:0015:45
15.01.2016CUMA
15:00-15:45
14:0514:50
14.01.2016PERŞEMBE
10:259:30-10:15
11:10
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015 – 2016 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınavı Programı
Davranış Bilimleri
ISL4
AMFİI
Yrd.Doç.Dr. Sezer Cihan Günaydın / Canan Özcan
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
ULS4
SBKY4
AMFİ II
AMFİ III
Güneş Koç / Oben Ürü Sanı
Doğuş Beyaztaş
Research Methods
BUS2
A222
Yrd.Doç.Dr. Sezer Cihan Günaydın
B222
Prof.Dr. Ahmet Güngör Keşci
B224
AMFİI
AMFİ II
B222
B224
A215
A216
A 222
A215
A216
Ülkü Bildirici
Prof.Dr. Hasret Çomak / Feride Yılmaz
Ayşegül Karabacak / Canan Özcan
Feride Yılmaz
Meltem Gürünlü
Yrd.Doç.Dr. Fahriye Oben Ürü Sanı
Çiğdem Kaya
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Kaya
Yrd.Doç.Dr. Aslı Kelkitli
Canan Özcan
Financial Risk and Management UTF4
Internationl Law
Uluslararası Hukuk
IRL3
ULS3
Türk Dış Politikası I
SBKY3
Management and Organization
BUS4
Tüketici Davranışları
Uluslararası İlişkiler Kuramları
ISL3
Post Cold War Period
IRL4
Amfi V
Doç.Dr. Uğur Özgöker / Ülkü Bildirici
SBKY2
AMFİ I
AMFİ II
AMFİ III
Yrd.Doç.Dr. Doğan Şafak Polat / Gökhan Aydın
Pınar Daloğlu
Güneş Koç
Karşılaştırmalı Siyaset
ULS3
ULS2
Money Banking and Finacial
Market
UTF3
AMFİ I
Yrd.Doç.Dr. Meltem Gürünlü / Ülkü Bildirici
Production Management
BUS3
AMFİ II
Doç.Dr. Evren Ayrancı / Murat Bayar
Financial Accounting-I
UTF2-BUS2
BÜYÜK
AMFİ(A315)
Doç. Dr. Nalan Yakar / Pınar Daloğlu / Emre
Balıkçı
Pazarlama İlkeleri
ISL3
EU and Turkey-EU Relations
IRL4
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
ULS4
A215
A216
B222
B224
B222
Yrd.Doç.Dr. Gökhan Aydın
Ayşegül Karabacak
Doç.Dr. Uğur Özgöker
Canan Özcan
Yrd.Doç.Dr. Aslı Kelkitli
B224
Leadership Development
History of Political Thought
BUS4
IRL2
A214
A215
A216
Feride Yılmaz
Yrd.Doç.Dr. Sezer Cihan Günaydın
Doç.Dr. Seda Ünsar
Murat Bayar
Makro Ekonomi
ISL2
A 222
Yrd.Doç.Dr. Emre Balıkçı
Osmanlı Diplomasi Tarihi
ULS2
AMFİV
AMFİ VI
Öğr.Gör. Feride Yılmaz
Emrah Duman
Afet Yönetimi
SBKY3
A 213
Yrd.Doç.Dr. İnci Sökmen ( Ödev Toplanacak)
Turkish Foreign Policy I
IRL3
BüyüK
AMFİ(A315)
Yrd.Doç.Dr. İnci Sökmen / Gökhan Aydın
Kaldırılan Dersler
(Removed Courses)
Kaldırılan Dersler
(Removed Courses)
ISL/BUS/UTF AMFİ I
Ülkü Bildirici / Canan Özcan
ULS/IRL/SBKY AMFİ II
Serdar Yılmaz / Doğuş Beyaztaş
Download

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 – 2016 Akademik