NEREYE GİDİYORUZ ?
ASIL SUÇLU KİM?
OTOBÜS DURAĞINDA ÖLÜMÜ BEKLEYEN BİR YEŞİLÇAM AKTÖRÜ
Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Mesut Engin'e
Darülaceze Sahip Çıktı Türk Sinemasına
Yıllarını Veren ve birçok,
yapımda başrol oynayan Ancak İşsizlik ve
Yalnızlık Nedeniyle Sıkıntılı Günler Geçiren
Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Mesut Engin'e
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı
Darülaceze Müdürlüğü Sahip Çıktı.
Uzun yıllardır sokaklarda, otobüs
duraklarında esnafın yardımları ile yaşama
mücadelesi verdiğini ve bu nedenle çeşitli
hastalıklar yaşadığını söyleyen Engin, son
dönemde ise tamamen yaşama sevincini
yitirdiğini ve artık ölümü beklemeye
başladığını ifade etti. Zamanın karşı
konulmaz acelesine yenik düştüğünü ve
yeniden yaşama tutunmasına katkıda
bulunan herkese minnettar olduğunu
söyleyen Engin, en kısa zamanda kendini
toparlayacağının sözünü verdi.
SOKAĞA TERK EDİLEN
YAŞLI KADINA
VALİLİK SAHİP ÇIKTI
(31.01.2009)
Bingöl'de
yakınları
tarafından sokağa atılarak
ölüme terk edilen 81
yaşındaki yatalak kadına valilik sahip çıktı. Kent
merkezinde devriye gezen polis ekibi tarafından sokakta
bulunan kimsesiz yaşlı kadın, Vali İrfan Balkanlıoğlu
tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'nde koruma altına
alındı.
Hastane idaresi ve hastane personeli tarafından
bakımı yapılan kadına "Seni kim sokağa attı" sorusu
üzerine "Beni konuşturmayın ne olur. Üzülürüm"
diye cevap verdi.
YA KAYBETTİKLERİMİZ ???
Sevgi
Dostluk
Saygı
DEĞERLERİMİZ
Hoşgörü
Merhamet
Yardımlaşma
Adalet
Dürüstlük
18. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KARARLARI
 20. “Sanat İnsanı Yetiştirme Projesi” ve “Değerler ve Eğitimi Projesi” hazırlanarak
uygulamaya konulmalıdır.
 30. Öğretim programlarında, değerler eğitiminde değer aktarımı yerine ulusal ve evrensel
değerler birlikte düşünülerek farkındalık kazandıracak yaklaşımlara öncelik verilmelidir.
 31. Değerin bir tercih olduğu ve toplumların benzer tercihlere sahip kişilerden oluştuğu
vurgulanarak öğretmenlere değer eğitimi bilinci kazandırılmalıdır.
 32. Öğretmen yetiştiren tüm programlara değerler eğitimine yönelik bir ders konulmalı ve
sistemdeki öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarında değerler eğitimine yer Verilmelidir.
 33. Ortak değerlerin vurgulanması ve değer farklılıklarının zenginlik olduğu bilincinin
kazandırılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 34. Tüm eğitim-öğretim kademelerinde değerler eğitimine yönelik,
STK’larla iş birliği yapılarak alan öğretmenlerinin
kullanabileceği program ve materyal geliştirilmelidir.
ortak
 35. Değerler eğitimine, okul öncesinden başlayarak yaygın eğitim
dâhil olmak üzere eğitim öğretimin her kademesinde, tüm dersler ve
okul kültürü içerisinde yer verilmeli ve bu konuda öğretmen,
yönetici, öğrenci, aile ve çevre ile iş birliğine gidilmeli, farkındalık
oluşturulması için kitle iletişim araçlarından faydalanılması amacıyla
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 36. Ödüllendirme kriterlerinde, değerler eğitimi açısından örnek
davranışlar sergileyen öğrencilere yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
 37. Medya ve değerler eğitimi ilişkisi konusunda farkındalık
kazandırmaya yönelik araştırma ve eğitim çalışmalarına önem
verilmeli; bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
İLK DERS GENELGESİ
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Konu : İlk Ders
GENELGE(2010/.53)
için; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde görevli
öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin
rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Ek' te yer alan örnek
etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler
gerçekleştireceklerdir.
Ayrıca bu konuda gönüllü ve istekli okullarımızda öğretim yılı
boyunca "Değerler Eğitimi " konusunda zümre öğretmenler kararı ile
hazırlayacakları etkinlikleri uygulayabileceklerdir
Bunun
DEĞER NEDİR ?
 Mevlana Mesnevisinde “Değer Nedir?” diye sorar ve
cevaplar:
 “Buğday ve un değerlidir. Asıl amaç ve ürün olan ekmek
daha değerlidir.
 En değerli nedir? Tohumun ekmeğe dönüşmesine
şükreden insan daha değerlidir.

Bu insan sadece bedenini değil canını da beslemiştir.
Önce yok olmuş sonra başak vermiştir.”
DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?
Değerler Eğitimi, “Değerleri öğretmek
için açık bir girişim” olarak
tanımlanabilir.
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken
soruların başında şunlar gelir:
 İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz
değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
 Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken
onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
 Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı
seyrederken barışçı olabilecekler mi?
 Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların
özgüvenleri gelişecek mi?
 Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye
uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler
mi?
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
 Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin
yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli?
 Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler
yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil
mi?
 Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar
öğrencilerine rehber olabiliyor mu?
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
 Yükselen şiddet eğilimleri,
 Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve
hırsızlık),
 Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
 İş ahlâkında düşüş,
 Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,
 Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı
ve intihar) artış vb.
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
 Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon,
bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar
ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık
çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur.
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
 Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve
dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık
göstermektedir.
 Bu noktada anne babaların işleri daha da
zorlaşmaktadır.
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan
değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve
değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer
aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir.
Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun
bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme
yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
 Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim
yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların
ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda
Değerler Eğitimi çalışması yapmamız gerektiğine
inandık.
DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI
 İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
 Temel değerleri pekiştirmek,
 Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel
değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine
uygun olarak kazanmalarını sağlamak.
DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ AMAÇLARI
 Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade
etmeleri yönünde fırsat vermek.
 Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda
paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.
DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
 Değerler Eğitimi, Yasayan Değerler Eğitim Programı
(YDEP) adı altında 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin
50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumar is`in
hazırladığı uluslararası bir proje olarak uygulanmaya
başlanmıştır.
DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
 UNESCO tarafından desteklenen bu eğitim, tüm
dünya eğitimcilerinin ortak olduğu
"Yaşayan Değerler Eğitimi" adlı bir eğitimdir.
Demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin
öğrencilere kazandırılmasında telkin yolu değil,
‘etkinlik temelli’
yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca değerler
eğitimine yönelik farklı
yaş grubundaki öğrenci ve öğretmenler için materyaller
geliştirilmiştir.
DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
 “Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım”
isimli bu proje; iş birliği, özgürlük, mutluluk,
dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı,
sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olarak 12
evrensel değere odaklanmıştır. YDEP, Mart 2000'de
64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı.
DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL UYGULANACAK?
 Değerler eğitimi belirli bir süreyle sınırlandırılamaz.
 Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri
içselleştirmesidir.
 Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini
önemsiyoruz.
 Belirlenen değerlerin kazandırılmasına, sonraki
eğitim-öğretim yıllarında da, gelişimsel süreçler
dikkate alınarak devam edilecektir.
 Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek
çocukların aktif oldukları etkinlikler yoluyla değerleri
özümsemeleri sağlanacaktır.
DEĞERLER EĞİTİMİNİ NASIL VERMELİYİZ?
 Program, birbirini tamamlayan üç boyutta
geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:
(1)
(2)
Sınıf İçi Etkinlikler,
Okul İçi Etkinlikler,
(3) Aileye Yönelik Etkinlikler.
OKUL ETKİNLİKLERİ
Okulun seçilen değeri destekleyecek görsel
malzemelerle donatılması,
(Okullarda bir pano sadece Değerler Eğitimi için
ayrılıp düzenlenmelidir.)


Okulda bulunan kulüplere ve ders dışı
çalışmalara etkinlik önerileri hazırlanması ve
bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,
OKUL ETKİNLİKLERİ
 Her değerin başlangıcında görevli öğretmen ve
öğrenciler tarafından bütün okula o değerle ilgili
tanıtım sunumu yapılması.
 Okul personelinin değerlerle ilgili olarak
bilinçlendirilmesi,
 Çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin
sergilenmesi,
 Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı
materyaller hazırlanması,
OKUL ETKİNLİKLERİ
 Çocukların özdeşim kurabilecekleri ve örnek
alabilecekleri tanınmış kişilerin okulda konuk
edilmesi,
 Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları
gerçekleştirilmesi.
 (Özellikle ortaöğretim öğrencileri projeyi kendileri
bulup uygulamalı)
SINIF ETKİNLİKLERİ
 Bu etkinlikler, temelde öğretmen görevlerini
desteklemeye dönüktür.
 Ders programlarının içine yedirilmiş bu etkinlikler,
öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdır.
 Etkinlikler sınıf rehber öğretmenleri, sınıf
öğretmenleri veya özel alan bilgisi gerektiren branş
öğretmenleri tarafından uygulanır.
 Her sınıf bir pano düzenlemeli.
AİLEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve
davranışların kalıcı olması, okul-aile işbirliği
sayesinde mümkün olacaktır.
Değerler eğitimine aileleri de dâhil etmek için
Veli mektuplarıyla ailelere bilgi verilecek, okul web
sitelerinde ve sınıf toplantılarında değerler eğitimi
konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.
AİLE EĞİTİMLERİ ÖNEMLİ
 Ailelere değerler eğitiminin önemi kavratılmalı.
 İkna çalışmaları yapılmalı.
 Karakteri sağlam, değerleri özümsemiş bireylerin akademik
başarıyı da yakalayacakları önemle vurgulanmalı.
 Veliye sonuç gösterilmeli,somut örnekler verilmeli.
Değerler Eğitim uygulamaları öğrencilerde dış
disiplin yerine iç disiplinin geliştirecek ve akademik
başarıya da doğrudan etki edecektir.
Tek kanatlı kuş uçamaz.
Sınıf içinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından
uygulanacak etkinlik örnekleri ARGE birimi tarafından
okullara gönderilecektir.
Okullara gönderilen etkinlikler sadece birer örnektir.
Değerler Eğitimi Okul Yürütme Komisyonu bu
etkinlikleri geliştirip zenginleştirebilir.
Yapılan etkinlikler okullar arasında paylaşılabilir.
([email protected])
DEĞERLENDİRME
 Değerlerle ilgili ARGE birimi tarafından hazırlanan ön
test ve son testler , öğrencilere (örneklem grup)
uygulanacaktır.
 Ayrıca gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle de
değerlendirme yapılabilecektir.
 Okullardan gelecek raporlar ARGE birimi tarafından
değerlendirilecektir.
SEVGİ DEĞERİ
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
 Okulların Web sayfalarında “Değerler Eğitimi” ile ilgili
çalışmalar ve duyuruların yayınlanması,
 Öğretmenler odasında değerlerimiz ve değerler eğitimi ile ilgili
kitap, dergi vb. kaynakların bulunduğu bir kitaplık
oluşturulması.
 Teneffüslerde müzik dinletisi yapılması,
 Sevgi değeri işlenirken sevginin farklı yönleri ve
çeşitleri(insan, hayvan,tabiat, vatan sevgisi vb.) hakkında
bilgiler veren çalışmalar yapılması.
SEVGİ DEĞERİ
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
 İlköğretim 1.kademe ve anasınıflarında sınıf içinde “sevgi”
içerikli panolar hazırlama ve bunların yenilenmesi,
 ARGE birimince hazırlanan veli mektuplarının okullar
tarafından velilere ulaştırılması,
 “Sevgi” içerikli kitaplardan oluşan listelerin okul panolarında
sergilenmesi,
 Rehberlik dersinde sevgi konulu sınıf etkinliklerinin
uygulanması,(Her değer için 2 etkinlik)
SEVGİ DEĞERİ
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
 Velilere Değerler eğitimi tanıtılması ve “sevgi” konulu seminer
düzenlenmesi(sınıflar bazında),
 Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mevlana ile ilgili çalışmalar
yapılması(sunu, pano, yarışma vb.) gösterilmesi,
 Sevgi konulu şiir/ kompozisyon yazma çalışması yapılması,
 Sevgi konulu resim, afiş, poster çalışması yapılması
 Yarışmalar düzenlenmesi
SEVGİ DEĞERİ
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
 Sevgi konulu şarkıların öğretilmesi (ilköğretim ve okulöncesi)
 Sevgi konulu eğitici, etkili şiir veya öykülerin sınıflarda okunup
yorumlanması.
 Sevgi konulu drama çalışmaları yapılması(okulöncesi ve
ilköğretimlerde)
 Sevgi konulu şiir dinletisi veya kısa bir oyun hazırlığı (ilköğretim
2. kademe, ortaöğretim öğrencileri)
SEVGİ DEĞERİ
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
 Sevgi konulu çizgi film gösterimi (anaokulu ve ilköğretim ana sınıfı,
1. kademe)
 Sevgi konulu film gösterimi (ilköğretim 2. kademe ve ortaöğretim )
 Değerle ilgili münazara, konferans, panel, forum gibi etkinliklerin
yapılması (ilköğretim 2. kademe ve ortaöğretim )
 “Sevgi Ağacı”nın sınıflarda oluşturulup sergilenmesi,(anaokulu ve
ilköğretim 1.kademe)
SEVGİ DEĞERİ
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
 Konu ile ilgili resim sergisi düzenlenmesi,
 Doğa sevgisi ile ilgili bir okul etkinliği planlanıp
uygulanması (çevre gezisi, ağaç veya çiçek dikimi vs.)
 Huzurevi ziyaretleri.
Elimiz Taşın Altında…
Değerlerle ilgili etkinlikler;
rehberlik ve serbest zaman etkinlik saatlerinde,
etkinliklere uygun branş derslerinde,
kulüp çalışmalarında ve
ders dışı çalışmalarda ilgili öğretmen tarafından
yürütülecektir.
Bütün branş öğretmenleri ele alınan değere derslerinde
muhakkak 3-5 dakika da olsa değinecek, öğrencilerle ilgili
sorunlara yaklaşırken de seçilen değeri vurgulayacaktır.
"Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse
Michelangelo’nun resim yaptığı ,
Beethoven’in beste yaptığı veya
Shakespear’in şiir yazdığı gibi süpürün.
O kadar güzel süpürün ki herkes durup
burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin."
Marthin Luther KİNG
TEŞEKKÜR EDERİZ
ARGE BİRİMİ
Download

NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ ?