4.111- Karbon Birikimi ve Sera Etkisinin Azaltılmasına Katkıları
Validebağ Korusunda Depolanan Toplam Karbon Miktarının Hesaplanması
Toplam Karbon
Miktarı
(ton)
775,0
126,8
360,7
1262,4
732,2
3257,1
Toplam Biokütle Dönüştürme
(ton)
Faktörü
Karbon Kaynağı
Toprak üstü canlı
1722,13
Toprak altı canlı(kökler)
281,71
Biokütlede
Ölü ve diri örtü
801,53
Toplam biokütle
2805,37
Orman toprağında (Toplam biokütle içindeki karbon) x 0,58
TOPLAM
 Yapraklılar için 0,640 , iğne yapraklılar için 0,473
** Yapraklılar için 1,25 ; iğne yapraklılar için 1,20
*** Yapraklılar için 0,15 ; iğne yapraklılar için 0,20
0,45
0,45
0,45
0,45
4.112- Oksijen Üretimi
Validebağ Korusunda Üretilen Toplam Oksijen Miktarının Hesaplanması
Oksijen üretim Kaynağı
1
Toprak üstü bitkisel kütle
a) Yapraklı Türler
b) İğne yapraklı Türler
Toplam
Kabuklu
Gövde
Hacim
Artımı
Tepe ve
Dal
Biyokütle
Artımı
**
(Ton)
4
Toplam
Fırın
Kurusu
Biyokütle
Artımı
(Ton)
5
Toplam
Oksijen
Üretimi
(m³)
2
Kabuklu
Gövde
Biokütle
Artımı
*
(Ton)
3
47,6
38,1
5,7
43,8
52,6
46,3
93,9
26,3
64,4
5,3
11
31,6
75,4
37,9
90,5
6,6
7,9
6,3
12,9
7,6
15,5
88,3
106,0
Toprak altı (kökler) bitkisel
kütle
a) Yapraklı Türler ***
b) İğne yapraklı Türler
Toplam
Toplam Biyokütle Artımı
* Yapraklılar için 0,640 , iğne yapraklılar için 0,473
** Yapraklılar için 1,25 ; iğne yapraklılar için 1,20
*** Yapraklılar için 0,15 ; iğne yapraklılar için 0,20
(Ton)
5 x 1,2
6
4.113-Toz Tutma Kapasitesinin Belirlenmesi
Validebağ Korusu’nda Toz Tutma Kapasitesi
Saf İbreli
(ha)
2,517
İbreli+ Yapraklı « a »
«a » Gevşek+ Gevşek
Katlı
Toz Tutma
Yapraklı
Çağın- Çağın- Seyrek
+
KuruluşKapasida
da
İbreli
Seyrek
lar
tesi
İbreli Yapr.
Yapr.
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ton/ha/yıl)
3,107
6,135
0,070
0,293
-
1,269
1,206
921,576
Download

4.111- Karbon Birikimi ve Sera Etkisinin Azaltılmasına Katkıları