TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBESİ
BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ
TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNDE ARANILAN ŞARTLAR:
FİZİKİ ŞARTLAR
1) Stok sahasının zemin geçirimsizliği beton veya benzeri malzeme ile sağlanır, yağmur ve yüzey
sularının drenajı için tedbirler alınır.
2) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama vb. atık sulardan ayrı toplanır.
3) Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur.
Ortam Havalandırması (Kapalı Alanlar İçin)
4) Tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz
girmesi önlenir.
5) Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve
yeterlilik sahibi personel bulundurulur.
6) Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı
ayrı konteynır kullanılır.
7) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler
bulundurulur. (talaş vb.)
8) Kanal Bağlantısı veya Fosseptik için Atık Bertaraf Yazısı
9) Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi İbareli Tabela (Tesis Tabelası)
10) Farklı Atık Türleri için Ayrı Bölmeler
Download

9-Tehikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi için Aranan Şartlar