Bu notlar hatırlatma notlarıdır ve
çalışmaya destek olmak için
dağıtılmaktadır.
Derslerde tutulan notlar ve ses
kayıtlarından yararlanılarak
hazırlanmıştır.
Sınav sorumluluğu kapsamındaki
konuları gösterir: Ancak çalışılması ve
incelenmesi gereken malzeme sadece bu
notlardan ibaret değildir.
Ayrıca tavsiye edilen kaynakların
incelenmesi hatırlatılır.
Notlara ilişkin olumlu ve olumsuz
değerlendirmelerinizi, anlaşılamayan
hususları, daha etraflı anlatılması
gerektiğini düşündüğünüz kısımları, ifade
zaaflarını, Türkçe hatalarını bildirmenizi
rica ederiz.
Download

Bu notlar hatırlatma notlarıdır ve çalışmaya destek olmak için