SİRKÜLER
2015/54
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 31.12.2015
Konusu
: 01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret
Brüt 1.647,00 Tl Olarak Açıklandı. 2016 Yılı SGK Tavan Ücreti (Aylık
Kazancın Üst Sınırı) 10.705,50 TL
Mevzuat
: 4857 Sayılı İş Kanunu
Yasal Dayanak
: 31.12.2015 Tarih ve 29579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2015/1
Sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/1 sayılı Asgari Ücret Tespit
Komisyonu Kararı ile 2016 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri
arasında günlük brüt ücret 54,9 TL, aylık 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre asgari ücretin net
tutarı 1.177,46 TL olup, en düşük AGİ tutarı olan 123,53 TL’ ile birlikte 1.300,99 TL’dir.
2015-2016 YILLARI ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI *
2015 YILI ASGARİ ÜCRETİN
2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN
NETİNİN HESABI (TL/AY)
NETİNİN HESABI (TL/AY)
(01.07.2015-31.12.2015)
(01.01.2016-31.12.2016)
ASGARİ ÜCRET
1.273,50 ASGARİ ÜCRET
SGK PRİMİ % 14
178,29
SGK PRİMİ % 14
1.647,00
230,58
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1
12,74
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1
16,47
GELİR VERGİSİ %15
72,26
GELİR VERGİSİ %15
86,46
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
90,11
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
9,67
DAMGA VERGİSİ % 07,59
DAMGA VERGİSİ % 07,59
KESİNTİLER TOPLAMI
272,96
KESİNTİLER TOPLAMI
123,53
12,5
346,01
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL)
1.000,54
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL)
1.300,99
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET
1.273,50
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET
1.647,00
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı )
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
197,39
25,47
1.496,36
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı )
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
*Hesaplamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın web sitesinden alınmıştır.
Bu hesaplamada işverene verilmesi düşünülen teşvikler yer almamıştır.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
255,29
32,94
1.935,23
2016 Yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları aşağıdaki gibidir.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU
AYLIK TUTAR
BEKAR
123,53 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
148,23 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
166,67 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
185,29 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU
209,99 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
123,53 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU
142,05 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU
160,58 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU
185,25 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU
197,64 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU
209,99 TL
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

SİRKÜLER 2015/54 - Sena Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi