Sirküler No: 2015-38
29.12.2015
E- TEBLİGAT UYGULAMASI 01.04.2016 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
28.07.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Tebliği ile mükelleflerin E-Tebligat uygulamasına geçiş tarihi 01.01.2016 olarak
belirlenmişti.
29.12.2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Tebliği ile 456 Sıra No’lu VUK Tebliğinde belirtilen süre 01.04.2016 şeklinde
değiştirilmiştir.
Buna göre mükellefler için E-Tebligat uygulamasına geçiş için son tarih 01.04.2016
olacaktır.
Saygılarımla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Download

e- tebligat uygulaması 01.04.2016 tarihine uzatılmıştır.