VOL 4, NO 3 (2015)
VOL 4, NO 3 (2015)
Editors
Reviewers
Dr. Hasan KARAL, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Şerife AK, Adnan Menderes University, Turkey
Dr. Serkan ABDÜSSELAM, Karadeniz Teknik University, Turkey
Dr. Yavuz AKBAŞ, Karadeniz Teknik University, Turkey
Dr. Yavuz AKBULUT, Anadolu University, Turkey
Dr. Yaşar AKKAN, Gümüşhane University, Turkey
Dr. Fahriye ALTINAY AKSAY, Near East University, Cyprus
Dr. Zehra ALTINAY GAZİ, Near East University, Cyprus
Dr. Bünyamin ATICI, Fırat University, Turkey
Dr. Miraç AYDIN, Karadeniz Teknik University, Turkey
Dr. Salih BİRİŞÇİ, Artvin Çoruh University, Turkey
Dr. Bahar BARAN, Dokuz Eylül University, Turkey
Dr. Hasan ÇAKIR, Gazi University, Turkey
Dr. Recep ÇAKIR, Amasya University, Turkey
Dr. Derya ÇELİK, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Cem ÇUHADAR, Trakya Üniversitesi, Turkey
Dr. Funda DAĞ, Kocaeli Üniversitesi, Turkey
Dr. Servet DEMİR, Gaziantep University, Turkey
Dr. Berrin DOĞUSOY TAYLAN, Mersin University, Turkey
Dr. Levent DURDU, Kocaeli University, Turkey
Dr. Ali Kürşat ERÜMİT, Karadeniz Teknik University, Turkey
Dr. Nuray GEDİK, Akdeniz University, Turkey
Dr. Ebru GENÇTÜRK, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Tuba GÖKÇEK, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Atatürk University, Turkey
Dr. Şemseddin GÜNDÜZ, Necmettin Erbakan University, Turkey
Dr. Bülent GÜVEN, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Gönül GÜNEŞ, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Michael HAMMOND, University of Warwick, England
Dr. Ersun İŞÇİOĞLU, Eastern Mediterranean University, Cyprus
Dr. Serkan İZMİRLİ, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Dr. Özden ŞAHİN İZMİRLİ, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Dr. Hava İPEK, Karadeniz Teknik University, Turkey
Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Anadolu University, Turkey
Dr. Mehmet KAHRAMAN, Afyon Kocatepe University, Turkey
Dr. Göknur KAPLAN AKILLI, Middle East Technical University, Turkey
Dr. İzzet KARA, Pamukkale University, Turkey
Dr. Yasemin KARAL, Ministry of Education, Turkey
Dr. Türkan KARAKUŞ, Atatürk University, Turkey
Dr. Selçuk KARAMAN, Atatürk University, Turkey
Dr. Serçin KARATAŞ, Gazi University, Turkey
Dr. Eylem KILIÇ, Yüzüncüyıl University, Turkey
Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Gazi University, Turkey
Dr. Yalın KILIÇ TÜREL, Fırat University, Turkey
Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL, Hacettepe University, Turkey
Dr. Özgen KORKMAZ, Mevlana University, Turkey
Dr. Adile Aşkım KURT, Anadolu University, Turkey
Dr. Abdullah KUZU, Anadolu University, Turkey
Dr. Avril LOVELESS, University of Brighton, England
Dr. Sacide Güzin MAZMAN, Uşak Üniversitesi, Turkey
Dr. Feza ORHAN, Yıldız Technical University, Turkey
Dr. Faik Özgür KARATAŞ, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Sönmez PAMUK, Ondokuz Mayıs University, Turkey
Dr. Sibel SOMYÜREK, Gazi Üniversitesi, Turkey
Dr. Serkan ŞENDAĞ, Akdeniz University, Turkey
Dr. Alper ŞİMŞEK, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Ahmet TEKİN, Fırat University, Turkey
Dr. Nilgün TOSUN, Trakya University, Turkey
Dr. Hakan TÜZÜN, Hacettepe University, Turkey
Dr. Çelebi ULUYOL, Gazi University, Turkey
Dr. Ertuğrul USTA, Mevlana University, Turkey
Dr. Suat ÜNAL, Karadeniz Teknik University, Turkey
Dr. Filiz VAROL, Fırat University, Turkey
Dr. Mustafa YADİGAROĞLU, Aksaray University, Turkey
Dr. Onur KÖKSAL, Selçuk University, Turkey
Co - Editors
Dr. Unal CAKIROGLU, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Esra KELES, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Ali Kürşat ERÜMİT, Karadeniz Technical University, Turkey
Advisory Board
Dr. Nedim ALEV, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Arif ALTUN, Hacettepe University, Turkey
Dr. Taner ALTUN, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Alipaşa AYAS, Bilkent University, Turkey
Dr. Adnan BAKİ, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Muhammet BERİGEL, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Monica Luisa Mendes BAPTISTA, University of Lisbon, Portugal
Dr. Chris COMBER, University of Lenchester, England
Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Middle East Technical University, Turkey
Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ University, Turkey
Dr. Atilla ÇİMER, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Uğur DEMİRAY, Anadolu University, Turkey
Dr. Stefania DUGOVICOVA, Comenius University, Slovakia
Dr. Ana M. FREIRE, University of Lisbon, Portugal
Dr. Glina HARSUNEN, University of Helsinki, Finland
Dr. Aytekin İŞMAN, Sakarya University, Turkey
Dr. Gordon JOYES, University of Nottingham, England
Dr. Hafize KESER, Ankara University, Turkey
Dr. Jari LAVONEN, University of Helsinki, Finland
Dr. Piedo MARTIN, University of Alcala, Spain
Dr. H. Ferhan ODABAŞI, Anadolu University, Turkey
Dr. M. Yaşar ÖZDEN, Middle East Technical University, Turkey
Dr. Sakine ÖNGÖZ, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Lurence ROGERS, University of Lenchester, England
Dr. Lina SIERRE, University of Alcala, Spain
Dr. Eva TANDLICHOVA, Comenius University, Slovakia
Dr. Zeynep TATLI, Karadeniz Technical University, Turkey
Dr. Halil İbrahim YALIN, Gazi University, Turkey
Dr. Brent G. WILSON, University of Colorado, United States
VOL 4, NO 3 (2015)
Table of Contents
Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Ağ Günlüğü Sitesinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (1– 12)
Aslı KOCAOĞLU, Esra KELEŞ
Scratch Yazılımı İle Programlama Öğretiminin Durumu: Bir Doküman İnceleme Çalışması (13 –25)
Şenol ÇATLAK, Mehmet TEKDAL, Fatih Çağatay BAZ
Uzaktan Eğitimde Kişilik Özellikleri ve Akademik Başarı: Bir Literatür İncelemesi
(26 - 34)
Gökay AÇIKYILDIZ, Tuba GÖKÇEK
2013 Yılında Revize Edilen Fizik Dersi Öğretim Programı'nın Temel Düzeydeki Uygulamalarının Fizik Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi (35 - 45)
Hakan Şevki AYVACI, Gürhan BEBEK, Dilek ÖZBEK, Suat YAMAK
VOL 4, NO 3 (2015)
Owner
Karadeniz Technical University
Fatih Faculty of Computer Education and
Instructional Technologies Department
Focus and Scope
The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education (JITTE), which has commenced its
publication in 2012, is an online, peer-reviewed and international journal. The journal is published
as one volume per year with three issues in March, July and November. Scope of the journal
covers theoretical and quantitative/qualitative original research studies in the fields of
instructional technologies, its use in different layers of education and teacher education.
Contact
Karadeniz Technical University
Fatih Faculty of Computer Education and
Instructional Technologies Department
61335, Trabzon / TURKEY
Fax: +90 (462) 666 00 61
Tel: +90 (462) 377 71 24
E - mail: [email protected]
Web: www.jitte.org
Indexed by
Download

Content - DergiPark