KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMLER SONRASI DÜZENLENECEK PERSONEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAMI
Form: 7
Düzenlenecek Bilgilendirme Toplantısının
Konusu
Bilgilendirme
Toplantısının Yapılacağı
Yer (İl veya İlçe)
Bilgilendirmeyi Yapacak
Personelin Adı Soyadı ve
Görev Yeri
Bilgilendirme Toplantısına
Katılacak Personelin
Sayısı
E
1- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Kütahya
Programı
2- Hayvancılık Desteklemeleri
3- Tarımsal Yayımın Tanıtılması
Kütahya
Kütahya
Nesim ÇEVİK
Zekeriya KORKMAZ
KKÖ Şb.Md.
Yasin ÖZÇAM
İsmail VURAL
Hayv.Sağ.Şb.Md.
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
Fatma ONAY
KTV Şb.Md.
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Mühendis
……./09/2015
KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../09/2015
Basılı
Materyal
Yayım Aracı
Bilgisayar
14
9
Targel Personeli
Projeksiyon
Bilgisayar
14
9
Targel Personeli
Projeksiyon
Targel Personeli
10
Şb.Md.Personeli
28
56
İL TOPLAMI:
Ünvanı
K
Bilgilendirme
Toplantısında
Kullanılacak
Bilgisayar
-
28
84
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…../09/2015
Projeksiyon
Download

2016 Yılında Hizmet İçi Eğitimler Sonrası Düzenlenecek Personel