2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ
İÇİNDEKİLER
SIRA
NO
1
TARİFENİN NEV'İ
ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR
NO
KARAR
TARİHİ
SAYFA
NO
62.ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
1
Afiş Temizleme Ücretleri
1.1
Usülsüz Asılan Bez Afişlerin Kaldırılması Ücreti
2
Depolama Ücretleri
2.1
Zabıta Müdülükleri Depolarında Depolanan Her Türlü Malzeme İçin (Her 100
desimetreküp için)
3
İş Makinası Kullanım Ücretleri
3.1
2016 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
m2
97
TL
gün
10
TL
Ekskavatör
saat
630
TL
3.2
Vinçli Kamyon
saat
625
TL
3.3
Sepetli Vinç
saat
440
TL
4
Eşya Nakli Ücretleri
4.1
3 Tona Kadar YükTaşıyan Araçlar İle Nakliyat
km
200
TL
4.2
10 Tona Kadar Yük Taşıyan Araçlar İle Nakliyat
km
350
TL
4.3
Dorse Uzunluğu 10 Metreyi Geçen Araçlar İle Nakliyat
km
700
TL
AÇIKLAMALAR
1) Ücretlere KDV dahildir.
2) 2.1 numaralı kalem için alt barem 100 desimetre küptür.
3) 3.gruptaki araçların çalışma bedeli asgari 4 saat üzerinden hesaplanır.
4) 4. Gruptaki araçların ücretlendirilmesi; 20 km'ye kadar maktu, 20 km'den sonra her 5 km için maktu ücretin %10 fazlası eklenerek yapılacaktır.
5) İşbu tarife hükümleri Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerce yürütülür.
6) İşbu tarife 01. 01. 2016- 31. 12. 2016 tarihleri arasında geçerlidir.
Download

zabıta destek hizmetleri müdürlüğü