TUTANAK
İLİ: AMASYA/MERKEZ
Yardım Toplama Tarihi: 01/01/2016
Caminin adı : ...................................
TOPLANAN MİKTAR
RAKAMLA: ..............................................
Üye
Adı ve Soyadı
Üye
Adı ve Soyadı
YAZI İLE : .................................................
Üye
Adı ve Soyadı
Cami Görevlisi
---------------------------
AMASYA İL MÜFTÜLÜĞÜ
................................................ CAMİİ
TESLİM TESELLÜM BELGESİ
İlimiz Merkez Şeyhcui Cami Külliyesinde okuma salonları oluşturularak hizmete geçirilmiş olup, adı geçen
salonların tefrişatının tamamlanması için yardım talep edilmektedir. Söz konusu talep için Müftülüğümüzün
başlatmış olduğu yardım kampanyası çerçevesinde görevlisi olduğum camiden toplanan, yukarıda belirtilen
bağış miktarı yardımın Vakıfbank Amasya Şubesindeki TR60 0001 5001 5800 7299 8679 16 Iban nolu İl
Müftülüğü havuz yardım hesabına yatırılarak banka dekontu tutanakla birlikte Müftülüğümüze teslim
edilmiştir.
EK-1 Banka Dekontu
Teslim Alan
…/01/2016
……………………..
Teslim Eden
---------------------------------
………..
…………….Camii İmam-Hatibi
TUTANAK
İLİ: AMASYA/MERKEZ
Yardım Toplama Tarihi: 01/01/2016
Caminin adı : ...................................
TOPLANAN MİKTAR
RAKAMLA: ..............................................
Üye
Adı ve Soyadı
Üye
Adı ve Soyadı
YAZI İLE : .................................................
Üye
Adı ve Soyadı
Cami Görevlisi
---------------------------
AMASYA İL MÜFTÜLÜĞÜ
................................................ CAMİİ
TESLİM TESELLÜM BELGESİ
İlimiz Merkez Şeyhcui Cami Külliyesinde okuma salonları oluşturularak hizmete geçirilmiş olup, adı geçen
salonların tefrişatının tamamlanması için yardım talep edilmektedir. Söz konusu talep için Müftülüğümüzün
başlatmış olduğu yardım kampanyası çerçevesinde görevlisi olduğum camiden toplanan, yukarıda belirtilen
bağış miktarı yardımın Vakıfbank Amasya Şubesindeki TR60 0001 5001 5800 7299 8679 16 Iban nolu İl
Müftülüğü havuz yardım hesabına yatırılarak banka dekontu tutanakla birlikte Müftülüğümüze teslim
edilmiştir.
EK-1 Banka Dekontu
Teslim Alan
…/01/2016
……………………..
………..
Teslim Eden
--------------------------------…………….Camii İmam-Hatibi
Download

tıklayınız... - Amasya İl Müftülüğü