MALATYA TEMSİLCİLİĞİ
“KADIN, AKADEMİ VE LİDERLİK ÇALIŞTAYI”
17-18 OCAK 2016, Ramada Plaza Altın Kayısı Otel, MALATYA
PROGRAM
17 OCAK 2016, PAZAR
09:00 – 09:30
KAYIT
09:30-10:45
AÇILIŞ --- Kadem Tanıtım Filmi
Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT
Yrd. Doç. Dr. Sare A.YILMAZ
Protokol Konuşmaları
10:45-11:00
11:00-12:00
Kadem Malatya İl Temsilcisi
Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı
(Tensip buyurdukları takdirde)
KAHVE ARASI
İsmail REYHANİ
- “ Tasarlanmış Liderlik uygulaması 1”
(Psikolog)
12:00
ÖĞLE YEMEĞİ
I. OTURUM
AKADEMİK LİDERLİK VE KADIN
(OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sezer KOMŞUOĞLU)
Prof. Dr. Sezer KOMŞUOĞLU, YÖK Başkan Danışmanı
13:30-13:50
Yüksek Öğretimde Kadın Liderliği
Yrd. Doç. Dr. Sare AYDIN YILMAZ, Kadem Genel Başkanı
13:50-14:10
Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Liderlik
14:10-14:30
14:30-14:50
Av. Kezban HATEMİ
Kadının Toplumsal Konumu
Prof. Dr. Suna BAŞAK ANKA Kadın Araştırma Merkezi Başkanı
Akademik Liderlik ve Cam Tavan Sendromu
15:00- 15:30
KAHVE ARASI
II. OTURUM
LİDERLİK VE DENEYİMLERİN PAYLAŞIMI
(OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Aysen GÜRCAN)
Prof. Dr. Aysen GÜRCAN, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
15.30-15.50
Birleşmiş Milletlerin Kadın Liderliğine Bakış Açısı
15.50-16.10
Fatma ŞAHİN, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Yerel Yönetimler ve Üniversiteler Arası İşbirliği
16.10-16.30
16.30-16.50
16.50-17.10
Zeynep BODUR, Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı
Kadın ve Yöneticilik
Ayşegül GENÇ, Kızılay Genel Sekreteri
Bürokrasi, Kadın ve Liderlik
Suna OKUR, Eğitimci ve Danışman
Liderlik ve Eğitim Başarısı
Prof. Dr. Aysun Bay KARABULUT, Kadem Malatya temsilcisi
17.10-17.30
Akademik Liderlik ve Toplumsal Yaşam Kalitesi
KISSADAN HİSSE TİYATRO OYUNU
AÇILIŞ YEMEĞİ
19:00
18 OCAK 2016, PAZARTESİ
III. OTURUM
LİDERLİK ÖĞRENİLEBİLİR ÇALIŞTAYI
10:00-12:00
MASA-1
Kadın Liderliğinde Önyargı
Prof. Dr. Aşkın ASAN
Toplumsal Cinsiyet Adaleti
Yrd. Doç. Dr. Sare A. YILMAZ
MASA-3
Benlik Saygısı ve Liderlik
Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR
MASA-4
Liderlik ve Kişilik Gelişimi
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
MASA-5
Kişisel Liderlik Tarzları
Prof. Dr. Ömer ÇAHA
MASA-6
Kadın Liderliğinde Mobbing ve
Mücadele yöntemleri
Prof. Dr. Şule CİVİTCİ
MASA-7
Siyasette Kadın Liderliği
Prof. Dr. Filiz KILIÇ
MASA-8
Sağlıkta Performans ve
Akademi Liderlik
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
MASA-2
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-16.00
IV. OTURUM
ÇALIŞTAY KONULARININ VE SONUÇLARININ
MENTÖRLER TARAFINDAN SUNULMASI
(OTURUM BAŞKANI : Yrd. Doç. Dr. Sare A. YILMAZ )
14.00-14.15
Prof. Dr. Aşkın ASAN
14.15-14:30
Yrd. Doç. Dr. Sare A. YILMAZ Toplumsal Cinsiyet Adaleti
14:30-14.45
Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR Benlik Saygısı ve Liderlik
14.45-15:00
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ Liderlik ve Kişilik Gelişimi
15:00-15.15
KAHVE ARASI
15.15-19:00
Kadın Liderliğinde Önyargı
IV. OTURUM
ÇALIŞTAY KONULARININ VE SONUÇLARININ
MENTÖRLER TARAFINDAN SUNULMASI
(OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Cevdet ERDÖL )
15.30-15.45
Prof. Dr. Ömer ÇAHA Kişisel Liderlik Tarzları
15.45-16.00
Prof. Dr. Şule CİVİTCİ Kadın Liderliğinde Mobbing ve Mücadele Yöntemleri
16:00-16.15
Prof. Dr. Filiz KILIÇ Siyasette Kadın Liderliği
16.15-16.30
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL Sağlıkta Performans ve Akademi Liderlik
16.30-16.45
KAHVE ARASI
16.45-17.45
İsmail REYHANİ & Berna OĞUZTÜRK - “ Tasarlanmış Liderlik
uygulaması 2” (Psikolog)
(Sosyal Hizmet Uzmanı)
18.00-19:00
18:00-18.15
18:15-18:30
V.OTURUM
SONUÇ BİLDİRGESİ
Melek ÇAKIROĞLU
- Kadın Akademisyenler için Etkili Liderlik Durumlarının Belirlenmesi
“Kadın, Akademi ve Liderlik Çalıştayı” Programı Kapanış Konuşması
Yrd. Doç. Dr. Sare AYDIN YILMAZ
Kadem Genel Başkanı
19:30
AKŞAM YEMEĞİ VE KAPANIŞ
Tarihi Mustafa Reşit Paşa Kervansarayı (Sergi)
*Organizasyon komitesi ve bilimsel komite tarafından “Kadın, Akademi ve Liderlik Çalıştayı”
programında ve akışında değişiklik yapılabilir.
** Programın akışında olacak revizyonlar, resmi web sayfasından duyurulacaktır.
Download

PROGRAM