ERDEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
02 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
Ayten CANSIZ
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
TOROS ASM
Asım GÜRSOY
HÜSNE KIVRIK
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
KUMKUYU ASM
Mehmet SEYREK
Nebi AY
Kumkuyu Mah.Eski belediye Binası Erdemli
KOYUNCU ASM
Selçuk DOĞAN
Emine Hatun ATALAY
Koyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
KARGIPINARI ASM
Ġ.Sedat DEVĠREN
Fatma AY
Kargıpınarı Cumhuriyet Mh.Ömer ASLAN Cad.ERDEMLĠ
ÇEŞMELİ ASM
Hüseyin EMSAL
Fatma Belkıs TAġ
ÇeĢmeli Atatürk Mh.Tekirağacı sok.no:12 ERDEMLĠ
Adnan ERDOĞAN
Maide EROĞLU
Tömük Merkez Mh.K.pınarı Cad.ERDEMLĠ
SEDAT DOLAR
Nejla KARAL
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
Deniz SOY
Zeynep AVCI ÖZDEBĠR
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
HAVA AKBULUT
Lütfiye AKGEDĠK
Kızkalesi Akdeniz Mah. Belediye Sok. No:16 ERDEMLĠ
MEVA YASTI
NURAN KARABULUT
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
Aygül GEDĠK GÖÇER
TSM DEN GÖREVLENDĠRMEKoyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
Zeliha ÖZAYDIN
Gülsün KALAY
Tömük Kale Mh. Akdeniz Cad. No:5 ERDEMLĠ
Figen GÜNEġ
ġerife ÇUNKUR
Kargıpınarı Cumhuriyet Mh.Ömer ASLAN Cad.ERDEMLĠ
Mehmet KELEġ
Havva ÖZ
Elvanlı Yavuzlar Mh.No:34 ERDEMLĠ
Özlem ġAHĠN
Tuğba Gül FARSAK
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
METĠN GÜL
Meryem AKKAYA ÖZVER
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
ÖMER ASLAN
Kadriye YILDIZ
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
KIZKALESİ ASM
TOROS ASM
09:00-17:00
KOYUNCU ASM
TURUNÇ ASM
KARGIPINARI ASM
ELVANLI ASM
ALATA ASM
TOROS ASM
ARPAÇBAHŞİŞ ASM
09:00-17:00
AİLE HEKİMİ
Yakup KÖSE
ALATA ASM
16 Ocak 2016
Cumartesi
NÖBETÇİ PERSONELLER
ALATA ASM
TÖMÜK ASM
09 Ocak 2016
Cumartesi
* NÖBET
TUTULACAK AHB
NO(Not: Kendi
ASM'si dışında nöbet
tutacak Aile Hekimleri
için)
Aynur ACIÖZ
Fatime Zehra YILMAZ
ArpaçahĢiĢ Tepecik Mh.201 bulvar No:106 ERDEMLĠ
LİMONLU ASM
Esra Erdal ÖZKAYACAN
Neslihan DENĠZ
Limonlu Çamlıbel Mh.Sağlık Sok.No:10/A ERDEMLĠ
KOYUNCU ASM
YeĢim SELÇUK
AyĢe ILGAR
Koyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
Mahmut
ÖZAYDIN
Sabriye Devrim
ÖZKAYACAN
Hatice BOYALI
Tömük Merkez Mh.K.pınarı Cad.ERDEMLĠ
Elife KESEN
Sarıkaya mah.Erdemli
TURUNÇ ASM
SARIKAYA ASM
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
ALATA ASM
KOCAHASANLI ASM
23 Ocak 2016
Cumartesi
TOROS ASM
09:00-17:00
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
YaĢar KARABACAK
Türkmen Boz ġAHĠN
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
Erdal Erkin ÇAM
Nuran BAġ
Kocahasanlı Mh.Silifke Cad.2/A Erdemli
SULTAN ġENSOY
TÜLAY TANER
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
Necdet GÜNEġ
Solmaz KAVUNCU
ÇeĢmeli Atatürk Mh.Tekirağacı sok.no:12 ERDEMLĠ
LİMONLU ASM
BĠLGE ġAHĠN
AYġE ġAHĠN
Limonlu Çamlıbel Mh.Sağlık Sok.No:10/A ERDEMLĠ
KOYUNCU ASM
Medine ABLAK
Hilal UZLAR
Koyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
Ali ASLAN
Fatma ġenay CAN
Elvanlı Yavuzlar Mh.No:34 ERDEMLĠ
ALATA ASM
Mustafa OTURAKÇIOĞLU Aysel SOLMAZ
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
TOROS ASM
ALĠ SERĠN
MELTEM AY
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
HATĠCE ÖZLEM EMRE
Hürü DURMUġ
ArpaçahĢiĢ Tepecik Mh.201 bulvar No:106 ERDEMLĠ
Ali Yücesan DURAN
Songül DUMAN
Tömük Merkez Mh.K.pınarı Cad.ERDEMLĠ
KARGIPINARI ASM
Mehmet SÜRER
Elife TOPBAġ
Kargıpınarı Cumhuriyet Mh.Ömer ASLAN Cad.ERDEMLĠ
KOYUNCU ASM
Turgut TOKER
Zeynep ġAHĠN ÇELĠK
Koyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
Cengizhan PEKTAġ
AyĢe KÜÇÜKÖZEN
Kocahasanlı Mh.Silifke Cad.2/A Erdemli
ARPAÇBAHŞİŞ ASM
09:00-17:00
Penpe ÖZDEġ
ÇEŞMELİ ASM
ELVANLI ASM
30 Ocak 2016
Cumartesi
Ömer YILDız
TÖMÜK ASM
KOCAHASANLI ASM
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

Erdemli - Mersin Sağlık Müdürlüğü