TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI
04.01.2016
Pazartesi
06.01.2016
Çarşamba
07.01.2016
Perşembe
08.01.2016
Cuma
10.00
09.30
10.25
10.00
OSMANLI TÜRKÇESİ I
Öğr. Gör. Dr. Mustafa ULUÇAY
11.-15. YÜZYIL TÜRK
EDEBİYATI TARİHİ
Yard. Doç. Dr. Songül Yağcıoğlu
TÜRKÇEDE SADELEŞME
HAREKETLERİ
Prof. Dr. Muhammet YELTEN
B116
B116
10.00
Gzt: Mustafa Uluçay
13.10
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
Öğr. Gör. Zafer ÇINAR
05.01.2016
Salı
Gzt: Songül Yağcıoğlu
13.00
ESKİ TÜRK EDEBİYATINA
GİRİŞ
Yard. Doç. Dr. Songül Yağcıoğlu
B116
(Sınav yeri web sayfasında
yayınlanacaktır.)
Gzt: Songül Yağcıoğlu
14.30
14.00
17. YÜZYIL TÜRK
EDEBİYATI TARİHİ
Yard. Doç. Dr. Songül Yağcıoğlu
B116
Gzt: Songül Yağcıoğlu
MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK
ŞİİRİ
Yard. Doç. Dr. Ürün ŞEN
SÖNMEZ
B116
Gzt: Ürün Ş. Sönmez
MESLEKİ SORUMLULUK
VE ETİK
Öğr. Gör. Feride YILMAZ
B116
Gzt: Tuğba Özkan
13.10
TÜRK DİLİ I
(Bu dersi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğrencileri
almamaktadır.
STRATEJİK PLANLAMA,
PROJE VE RİSK YÖNETİMİ
Yard. Doç. Dr. Çiğdem KAYA
B116
Gzt: Funda Türkmen
13.00
CUMHURİYET DÖNEMİ
TÜRK ŞİİRİ
Yard. Doç. Dr. Beyhan
AYTEMİZ
TÜRK HALK
EDEBİYATINDA MİTOLOJİ,
EFSANE VE DESTAN
Öğr. Gör. Harun AKÇAM
B115/B116
14.00
14.30
TÜRKÇENİN AKTÜEL
MESELELERİ
Yard. Doç. Dr. Ali TAŞTEKİN
B116
Gzt: Ali Taştekin
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ
DİZİMİ
Yard. Doç. Dr. Ali TAŞTEKİN
14.45
B116
Gzt: Harun Akçam
B116
Gzt: Beyhan Aytemiz
13.00
Gzt: Beyhan Aytemiz/Funda
Türkmen
ÂŞIK EDEBİYATI
Öğr. Gör. Harun AKÇAM
BATI EDEBİYATI I
Yard. Doç. Dr. Beyhan
AYTEMİZ
B116
Gzt: Ali Taştekin
B116
Gzt: Harun Akçam
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI
11.01.2016
Pazartesi
12.01.2016
Salı
10.00
10.00
TARİHÎ TÜRK ŞİVELERİ II
(KARAHANLI VE HAREZM
TÜRKÇESİ)
Yard. Doç. Dr. Ali TAŞTEKİN
B116
EDEBİYAT AKIMLARI
Yard. Doç. Dr. Ürün ŞEN
SÖNMEZ
B116
Gzt: Ürün Sönmez
13.01.2016
Çarşamba
09.30
SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ
Yard. Doç. Dr. Beyhan AYTEMİZ
B116
Gzt: Beyhan Aytemiz
14.01.2016
Perşembe
09.30
ÇEVRE KORUMA, İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Öğr. Gör. Emrah DUMAN
B116
Gzt: Funda Türkmen
Gzt: Ali Taştekin
13.00
TÜRKİYE TÜRKÇESİ I
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE
EDEBİYATLARI I
Yard. Doç. Dr. Ali TAŞTEKİN
B116
Gzt: Ali Taştekin
13.00
11.00
13.00
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ
GRAMERİ
Yard. Doç. Dr. Ali TAŞTEKİN
B116
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI I
Yard. Doç. Dr. Ürün ŞEN
SÖNMEZ
BİTİRME TEZİ I
(YELTEN, YAĞCIOĞLU,
AYTEMİZ, SÖNMEZ,
TAŞTEKİN)
B115
Gzt: Ali Taştekin
Gzt: Ürün Sönmez
B116
13.10
İNGİLİZCE I
Okt. Özlem Demiroluk
(Sınav yeri web sayfasında
yayınlanacaktır.)
14.00
DİVAN ŞİİRİ METİN TAHLİLİ I
Yard. Doç. Dr. Songül Yağcıoğlu
B116
Gzt: Songül Yağcıoğlu
13.00
TÜRK HALK BİLİMİ
Öğr. Gör. Harun AKÇAM
B116/B115
Gzt: Harun Akçam/Derya Datlı
14.00
14.00
14.30
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM
TEKNİKLERİ
Yard. Doç. Dr. Beyhan
Aytemiz/Yard. Doç. Dr. Ürün Şen
Sönmez
TÜRK EDEBİYATINDA
TENKİT
Yard. Doç. Dr. Ürün ŞEN
SÖNMEZ
OSMANLI TÜRKÇESİ III
Prof. Dr. Muhammet YELTEN
OSMANLI TÜRKÇESİ V
Prof. Dr. Muhammet YELTEN
B116-B115
B116
Gzt: Tuğba Özkan-Derya Datlı
Gzt: Tuğba Özkan
B115/ B116
Gzt: Beyhan Aytemiz//Ürün ŞenSönmez
15.01.2016
Cuma
Download

Türk Dili ve Edebiyatı