1.9 Projenin Süresi ve Uygulamayla İlgili Faaliyet Planı Taslağı
Projenin süresi <X> ay olacaktır.
Öngörülen faaliyet planında kesin bir başlangıç tarihi verilmesi gerekmemektedir. Bu doğrultuda,
belirli tarihlere ya da aylara atıfta bulunmak yerine “1. ay”, “2. ay” vb. şeklinde bir süre
tanımlanmalıdır.
Başvuru sahipleri, uygulama süresini etkileyebilecek ilgili tüm faktörleri göz önünde bulundurarak,
her bir faaliyetle ilgili tahmini süreyi en kısa süre değil en olası süre esasında tanımlamalıdır.
Faaliyet planında gösterilen faaliyetler, Bölüm 1.7’de ayrıntılı biçimde tanımlanan faaliyetlere uygun
olmalıdır. Uygulama birimi ya başvuru sahibi ya da herhangi bir ortağı, iştirakçi ya da alt yüklenici
olabilir. Herhangi bir faaliyetin öngörülmediği aylar ya da ara dönemler de faaliyet planında yer
almalıdır ve ayrıca, bu süreler projenin toplam tahmini süresi hesaplanırken dikkate alınmalıdır.
Faaliyet planı aşağıdaki şablon kullanılarak hazırlanmalıdır:
Faaliyet
1. Ay
Örnek
örnek
2
3
4
5
6
Uygulama
birimi
Örnek
Hazırlık
faaliyeti 1
(başlık)
Yerel ortak 1
Uygulama
faaliyeti 1
(başlık)
Yerel ortak 1
Hazırlık
Faaliyeti 2
(başlık)
Yerel ortak 2
vs.
Projenin Süresi ve Uygulamayla İlgili Faaliyet Planı Taslağı
Faaliyet
1. 2. 3. 4. 5. 6. Uygulama birimi
Ay Ay Ay Ay Ay Ay
Hazırlık Faaliyetleri
Tanıtım Toplantısı
Yurt içi örnek proje birimini ziyaret
Bilgi düzeyi ölçümü (anketler)
AB Merkezi
AB Merkezi
AB Merkezi, ADÜ, İl
Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
AB Merkezi, ADÜ
İl ve ilçe düzeyindeki idari toplantılarda AB başlıklı
gündem maddesi konması girişimi
Basın Bülteni
Tüm Kurumlar
Tralles Basın Buluşması
AB Merkezi, Basın
Temsilcileri
AB Merkezi
Malzeme ve Ekipman Alımı
AB Merkezi
Web sitesi hazırlanması ve güncellenmesi
Basılı materyallerin hazırlık, temin ve dağıtım
AB Merkezi Görevlilerinin Eğitimi
AB Merkezi
Proje Bankası Oluşturma
AB Merkezi
Yurtdışı Ziyaret (3.ayda şehirler arası sanal ortam
topluluğu oluşturma, 5.ayda işbirliği protokolü
imzalanması)
Bilgilendirme Toplantıları (UDYK, İl Genel Meclisi
ve Muhtarlar, Ticaret ve Sanayi Odaları)
AB Merkezi, İspanya
Cordoba Şehir Konseyi
Geri Bildirim Formları Uygulanması
AB Proje Gönülleri Toplantısı
Geri Bildirim Formları Uygulanması
Çalışma Gruplarının Eğitimi
Geri Bildirim Formları Uygulanması
İletişim Ağları Oluşturulması
AB’yi Tanıyalım Haftası
a) AB Parkı Açılış Töreni
b) AB Ormanı Açılış Töreni
c) AB Sergisi Açılış Töreni
d) Yöresel Etkinlik (Lokma Tatlısı Dağıtımı)
e) Okullarda AB’yi Tanıyalım Etkinlikleri
Kapanış ve Sertifika Töreni
Raporlama
AB Merkezi
AB Merkezi, ADÜ, İl
Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Aydın Sanayi
ve Ticaret Odaları
AB Merkezi, ADÜ
AB Merkezi, Eğitilen
Çalışma Grupları
AB Merkezi, Çalışma
Grupları
AB Merkezi, Aydın
Belediyesi, ADÜ, İl Çevre
ve Orman Müdürlüğü, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü,
İl Tarım Müdürlüğü, İl
Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Aydın
Sanayi ve Ticaret Odaları
AB Merkezi, ADÜ, İl
Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
AB Merkezi
Download

FAALİYET PLANI - Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü