ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1104-8406
AB UKRAYNA STA HK.
Bursa, 28/12/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 438
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 25.12.2015 tarih ve 2817 sayılı yazıda,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında Derin
ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), AB tarafından tek taraflı olarak
uygulanmaya başladığı ve AB’nin, Ukrayna menşeli ürünlere tercihli pazara giriş imkânı
tanıdığı bildirilmektedir.
Diğer taraftan, Anlaşma’nın 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Ukrayna tarafından da
uygulamaya konulacağı ve söz konusu tarih itibariyle AB menşeli ürünlerin Ukrayna pazarına
tercihli erişim imkânı elde edeceği de ayrıca belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu STA metni ve
tarife indirim cetvellerine, Topluluğun 29 Mayıs 2014 tarihli ve L-161 sayılı Resmi
Gazetesinden (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:TOC) erişim
sağlandığı ifade edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

Sirküler No: 438 __ AB UKRAYNA STA HK.