Tarih ve Sayı: 25/12/2015-410199
*BE8ABUP3K*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi
Sayı :53185207-720Konu :Ufuk 2020 Programı Araştırma
Altyapıları 2016 - 2017 Bilgi
Günü'ne Katılım Daveti
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
:23/12/2015 tarihli, 273594 sayılı yazı
İlgi tarihli yazı ile TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016-2017
çağrıları Bilgi Günü ve Çalıştayı'nın 6 Ocak 2016 tarihinde Ankara'da düzenleneceğine dair
katılım davet yazısı ektedir.
Etkinliğin duyurulması ve uygun göreceğiniz katılımcıların en geç 30 Aralık 2015
tarihine kadar katılım durumlarını [email protected] adresine e-posta yolu ile
bildirilmesinin sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
DAĞITIM
Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek
Yüksekokulları, Merkezler
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE8ABUP3K
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Çiğdem TAŞÇI
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih - İstanbul
Tel : 212 440 19 02-03 Fax : 212 440 19 01
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016 2017 Bilgi Günü ne