ÇAN İLÇE BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNDEKİ KONUTLARA, APARTMANLARA VE SİTELERE
01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR SATIŞI YAPMAYACAĞIMIZA İLİŞKİN
DUYURU
31.10.2014 Tarihinde Çanakkale Valiliğince yürürlüğe giren “Temiz Hava Eylem Planı” çerçevesinde
hava kalitesi değerlerinin insan sağlığını tehdit etmesi nedeni ile Çan İlçesi Belediye Mücavir Alanı
içerisinde 01.01.2016 tarihinden itibaren kullanılacak ısınma amaçlı kömür standartları yeniden
belirlenmiştir.
“Temiz Hava Eylem Planı” kapsamında Kurumumuzun da bu eylem planına yardımcı olması adına
İşletmemizce şu anda üretilen kömürlerin Çan İlçesi Belediye Mücavir Alanı içerisinde bulunan
konutlara, apartmanlara ve sitelere ısınma amaçlı satışı yapılmayacaktır.
Download

temiz hava eylem planı kapsamında çan ilçe belediyesi mücavir