DEMRE
Tarih
ASİL AİLE HEKİMİ ADI SOYADI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ADI
SOYADI
YEDEK AİLE HEKİMİ
ADI SOYADI
YEDEK AİLE SAĞLIĞI
ELEMANI ADI SOYADI
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ ADI
02.01.2016
DR.Ş.EYÜP TEZYÜKSEL
02.01.2016
DR.K.KORAY ERDEM
02.01.2016
DR.MURAT ER
02.01.2016
DR. H.ALPER BAĞCI
02.01.2016
DR.A. MEHMET SARLAR
AYŞE SARLAR
Demre Merkez ASM
09.01.2016
DR.ALPASLAN AÇIK
FATMA GÖKÇE GÜNGÖR
Beymelek ASM
ELVAN EŞMELİ
Beymelek ASM
09.01.2016
DİLEK SÜYEK
Demre Merkez ASM
Demre Merkez ASM
YUSUF MUSLUOĞLU
Demre Merkez ASM
Demre Merkez ASM
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 04fe1e13-ea32-47ee-9106-bc7b7a9a1b88 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

demre ocak 2016