BOZYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
* NÖBET
TUTULACAK AHB
NÖBET
NO(Not: Kendi
TUTULACAK AİLE
ASM'si dışında nöbet
SAĞLIĞI MERKEZİ
tutacak Aile
Hekimleri için)
16 Ocak 2016 Cumartesi 09:00-17:00
23 Ocak 2016 Cumartesi 09:00-17:00
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
Ahmet SARIKAYA
Ünzüle AKBAġ
Merkez Mah. Sağlık Sok:No:3
AKDENİZ ASM
Lutfi YALÇIN
Yıldız ARISOY
Merkez Mah. Sağlık Sok:No:3
TEKMEN ASM
Bünyamin ÖĞRETĠCĠ
Raziye ÖĞRETĠCĠ
Merkez.Mah.A.TÜRKEġ Bul. No:66/1
AKDENİZ ASM
Bahadırhan KARAKOÇ
Birgül KANDEMĠR
Merkez Mah. Sağlık Sok:No:3
TAŞELİ ASM
RahĢan KOÇALĠ
Emine SAÇMA
Merkez.Mah.A.TÜRKEġ Bul. No:66/1
AKDENİZ ASM
Abdurahman SEVGĠLĠ
Günsel SERT
Merkez Mah. Sağlık Sok:No:3
TEKELİ ASM
Berat YOĞUN
Fadime Turhan AYDIN
Tekeli Mah.Hastane Cad.
Feruze AÇIKALIN
Fatma YAġAR
Merkez.Mah.A.TÜRKEġ Bul. No:66/1
02 Ocak 2016 Cumartesi 09:00-17:00 AKDENİZ ASM
09 Ocak 2016 Cumartesi 09:00-17:00
NÖBETÇİ PERSONELLER
30 Ocak 2016 Cumartesi 09:00-17:00 TAŞELİ ASM
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

Dr. Aytekin KEMĠK Halk Sağlığı Müdürü e-imzalıdır