GÜLNAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
*NÖBET
TUTULACAK AHB
NÖBETÇİ PERSONELLER
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK
NO(Not:Kendi
AİLE SAĞLIĞI
ADRESİ
ASM'si dışında nöbet
MERKEZİ
tutacak aile hekimleri AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
için)
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
Dr.Eselim ÜNAL
Zahide Toklu
GÜLNAR ASM
TARİH
SAAT
02 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
09 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
16 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
23 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
30 Ocak 2016
Cumartesi
09.00-17:00 GÜLNAR ASM
ZEYNE ASM
Dr.Mehmet CEYLAN
Filiz ÇELĠK
Zeyne Mahallesi
GÜLNAR ASM
Dr.Zeynep SOLAY
Eda BUDAK
Saray Mahallesi Akkavak
KUSKAN ASM
Dr. Cevdet ULU
Zeynep Yasemin ÜNLÜ
Kuskan Mahallesi
GÜLNAR ASM
Dr.Mitat Bilge
Nazlı ULUTÜRK
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
KÖSEÇOBANLI ASM
Dr. Yücel GÜRGEN
TSM Tarafından Görevlendirilecek
Alanboğaz Mahallesi,Ermenek Caddesi
GÜLNAR ASM
Dr.Barış GÜRDAĞ
Meryem ÇÖL
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
BÜYÜKECELİ ASM
Dr.Alpay KALAN
Gülbahar TOKER
Büyükeceli Mahallesi
Dr. M. Kemal DOĞAN Dilek SARĞIN
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
Download

gülnar