OCAK - 2016 MERKEZ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI NÖBET LİSTESİ
NÖBET
TARİHİ
AH/ ASIL AİLE HEKİMİ / ASIL AİLE YEDEK AİLE HEKİMİ / YEDEK
NÖBET GÜNÜ NÖBET SAATİ
ASE
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
SAĞLIĞI ELEMANI
02.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
02.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
Dr. Ümit BAYRAKTAR
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI
ADRES
ASM TELEFON
Uzm.Dr.Zehra ARSLAN
M erkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
ASE Hemşire Emel ŞİMŞEK ÇOBAN
Ebe Erengül PALA BARUT
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276224 7999
Dr.Osman Nuri YİNANÇ
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276223 4431
02.01.2016
CUMARTESİ
09:0 0 -1 7 :0 0
AH
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Yasemin ÇETİN AKSU
Ebe Nilgün KAYA SERHOŞ
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276223 4431
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Ruhsar Emine GÜLBAZ
Merkez Elmalıdere Barış Battal ASM
M ehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276227 9032
02.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Hemşire Zeliha KUŞ
Ebe Şenay ALTIN
Merkez Elmalıdere Barış Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
02.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
AH
02.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
02.01.2016
CUMARTESİ
02.01.2016
Dr.Tülay ÜN ALMIŞ
Dr. Adil Alp ÖZSOY
Dr.Gültekin BİÇER
Mehmet A kif Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No:12 USAK
M ehmet A kif Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No:12 UŞAK
Dr.Tugbar ÇAKMAK
Merkez Hasibe M azhar Gürbüz ASM
ASE Ebe İlknur BARKAHAN
Ebe E lif ÇAKAR
Merkez Hasibe Mazhar Gürbüz ASM
09:00 - 17:00
AH
Dr.İbrahim Naci KEÇELİ
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
CUMARTESİ
09:00 -17:00
ASE Ebe Ayşe ÜNAL
Ebe Emine OKYAY MISIRLI
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
AH
Dr.Muammer DEMİR
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. N 0:10 UŞAK
0 276 224 50 20
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
ASE Ebe Sultan HAKAN KOÇLAR
Ebe Rabiye UĞUR
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. N 0:10 UŞAK
0 276 224 50 20
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
AH
Dr.İbrahim ARI
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
ASE Ebe Sezer TAŞAR
Ebe Hatice DEMİRAYAK
M erkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Nurhayat TEKİN
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Nazan ÖZFELEK FIRTINA
Hemşire Perihan GÜLMEZ
M erkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Çağhan YILMAZ
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Çiğdem GÖK
Ebe Nilgün ALP KUNDAK
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Nazife UĞUR
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Ayşegül 1ŞIKÇELİK
Merkez Aybey ASM
Aybey Mh. 2. Köprü Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 6680
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0-17:00
ASE Hemşire Hanım DOĞAN
Ebe Yasemin EKİNCİ
Merkez Aybey ASM
Aybey Mh. 2. Köprü Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 6680
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
D r.Cabir ÇÖLDÜR
Dr.Hatice ÇÖLDÜR
Merkez Köme ASM
Köme Mh. Yücelti Sk. No:6 UŞAK
0 276 223 4949
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Ayşe Gül AKDENİZ
Ebe Deniz ELDENİZ
Merkez Köme ASM
Köme Mh. Yücelti Sk. No:6 UŞAK
0 276 223 4949
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Serap KUŞ
Merkez Elmalıdere Barış Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Özlem KILIÇ
Ebe Nurhayat ER
Merkez Elmalıdere Banş Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
Dr.Selim TAŞÇI
Dr. Yüksel GÜLER
Dr.Emri KALAK
Dr.Osman ŞENTÜRK
Dr.İmran EKİM
Dr.Halime ÇAKMAK
Dr. Yüksel ÜNLE
Ih '
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
¿fr
0 276 212 4440
0 276 212 4440
OCAK - 2016 MERKEZ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI NÖBET LİSTESİ
NÖBET
1 \ Uİ HI
A H / ASİL AİLE HEKİMİ / ASİL AİLE YEDEK AİLE HEKİMİ / YEDEK
NÖBET GÜNÜ NÖBET SAATİ
n .m .,1
i ı ı m , si
yn i
m .ı H . i
AŞE
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
09.01.2016
CUMARTESİ
09.01.2016
Dr.Tuğbar ÇAKMAK
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI
ADRES
Mehmet A kif Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No:12 USAK
Mehmet A k if Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No:12 UŞAK
ASM TELEFON
Uzm.Dr.Türker ÇELİK
Merkez Hasibe M azhar Gürbüz ASM
ASE Ebe E lif ÇAKAR
Ebe Sevim SAVACI
Merkez Hasibe M azhar Gürbüz ASM
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Musa ÖZ
Merkez Kemalöz ASM
Kemalöz Mh. 3. Yakut Sk. N o:l UŞAK
0 276 227 2747
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Saniye AY
Ebe Emine TÜMER
Merkez Kemalöz ASM
Kemalöz Mh. 3. Yakut Sk. N o:l UŞAK
0 276 227 2747
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Özlem ÖNELGE
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Asuman ALOĞLU
Ebe Fatma GÜNGÖR
M erkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Uzm.Dr.lsmail ÇIBIK
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. NO: 10 UŞAK
0 276 224 50 20
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Dilek DEMİR
Ebe Semra SAĞLAM
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. NO: 10 UŞAK
0 276 224 50 20
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Hüseyin Yavuz ERSOY
Merkez İbrahim Keycek ASM
Fatih Mh. Sakarya Sk. No:17 UŞAK
0 276 216 5800
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Ebru BAŞAR
Ebe Serap KAHRAMAN
Merkez İbrahim Keycek ASM
Fatih Mh. Sakarya Sk. No:17 UŞAK
0 276 216 5800
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Tolgay ÇAKMAK
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Aslı KIRLI
Ebe Nimet KAYIHAN DEMİR
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -1 7 :0 0
AH
Dr.Assiye SAMANCI
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Ayten ÖZKAYA
Ebe Eşe YÜCEL
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Sultan ALTAY
Merkez Cumhuriyet Sultan Halil Yiğit ASM
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd. No: 124 UŞAK
0 276 216 8788
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Feride BIÇAK
Ebe Zeynep SAVAŞ
Merkez Cumhuriyet Sultan Halil Yiğit ASM
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd. No: 124 UŞAK
0 276 216 8788
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -1 7 :0 0
AH
Dr.ElifNİYAZİER
Merkez Fatih ASM
Fatih Mh. 1. Huzurkent Sk: No:5 UŞAK
0 2 7 6216 0001
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
ASE Ebe Firdevs KARATAŞ NALBENT
Ebe İsmahan BALTA
Merkez Fatih ASM
Fatih Mh. 1. Huzurkent Sk: No:5 UŞAK
0 276 216 0001
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Merkez Alanyurt ASM
Alanyurt Köyü UŞAK
0 276 252 2430
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE ATT Ümmü KÜÇÜKALBAY
Merkez Alanyurt ASM
Alanyurt Köyü UŞAK
0 276252 2430
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
AH
Merkez Güre ASM
Güre Beldesi UŞAK
0 276258 2004
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE ATT Rezzan KABASARI
Merkez Güre ASM
Güre Beldesi UŞAK
0 276 258 2004
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Merkez İlyaslı Kazım Erdoğan ASM
İlyaslı Beldesi UŞAK
0 276 259 2088
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Hemşire Evrim POLAT
Merkez İlyaslı Kazım Erdoğan ASM
İlyaslı Beldesi UŞAK
0 276 259 2088
Dr.Bayram COŞGUN
Dr.Nihat ASLAN
Dr.Oruç Orhan ÖZERDEM
Dr.Akm KAYA
Dr.Raziye GİRGİN
Dr.Ali ŞEHİRLİ
Dr.Veli SARI
Dr.Ayşin BOSTAN
Dr.Hakan KAYTAN
Dr.Esra YURDANUR
Dr.Şerife KESKİN U öU R
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
0 276 212 4440
0 276 212 4440
OCAK - 2016 MERKEZ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI NÖBET LİSTESİ
NÖBET
TARİHİ
AH/ ASIL AİLE HEKİMİ / ASIL AİLE YEDEK AİLE HEKİMİ / YEDEK
NÖBET GÜNÜ N ÖBET SAATİ
SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
09.01.2016
CUMARTESİ
09.01.2016
Dr.Derviş ŞAHİN
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI
ADRES
ASM TELEFON
Merkez Bölme Hacım Mehmet Başer ASM
Kurşunluk Mh. Mimar Sinan Cd. No:23 Bölme/UŞAK
0 276 254 2959
ASE Hemşire Ayşe KUTLU
Merkez Bölme Hacım Mehmet Başer ASM
Kurşunluk Mh. Mimar Sinan Cd. No:23 Bölme/UŞAK
0 276 254 2959
09:00 - 17:00
AH
Merkez Bozkuş ASM
Cami Mh. No:46 Bozkuş Köyü UŞAK
0 276 253 3629
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Hava DURHAN
Merkez Bozkuş ASM
Cami Mh. No:46 Bozkuş Köyü UŞAK
0 276 253 3629
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Merkez Ü niversite ASM
Üniversite Kampüsü UŞAK
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Hemşire M ehtap ÇAYAKAR
Merkez Üniversite ASM
Üniversite Kampüsü UŞAK
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Ayşegül KULA
Merkez Karakıran ASM
Kemalöz Mh. Serhan Sk. C 6 Blok No:9/0 UŞAK
0 276 213 1304
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Halime KILIÇ
Merkez Karakıran ASM
Kemalöz Mh. Serhan Sk. C 6 Blok No:9/0 UŞAK
0 276 213 1304
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Merkez Şehitler ASM
Karaağaç Mh. Gediz Uluyolu No:264 UŞAK
0 276 227 7044
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Hatice TUNAY
Merkez Şehitler ASM
Karaağaç Mh. Gediz Uluyolu No:264 UŞAK
0 276 227 7044
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Merkez Y enice ASM
Aybey Mh.Yeniceköy Cd.No:103 UŞAK
0 276 223 2792
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Dudu KARADEMİR
M erkez Yenice ASM
Aybey Mh.Yeniceköy Cd.No: 103 UŞAK
0 276 223 2792
09.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.İlda SEZGİN
Merkez Cezaevi ASM
Atatürk Mh. Hacim Sultan Cd.No:2 UŞAK
0 276 234 02 34-35
1 6 .0 0 0 1 6
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Niyazi TEKİN
Dr.Zeki T1RNAVİ
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Hemşire Hatice ÖZEN
Hemşire Neriman PEKER
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Muammer NİYAZİER
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Nilgün ALP KUNDAK
Ebe Şengül KAYGISIZ
M erkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Arif GÜVENİR
Merkez Aybey ASM
Aybey Mh. 2. Köprü Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 6680
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Yasemin EKİNCİ
Ebe Nursel GÜVENİR
Merkez Aybey ASM
Aybey Mh. 2. Köprü Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 6680
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr. Cabir ÇÖLDÜR
Merkez Köme ASM
Köme Mh. Yücelti Sk. No:6 UŞAK
0 276 223 4949
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Deniz ELDENİZ
Ebe Ayşe Gül AKDENİZ
Merkez Köme ASM
Köme Mh. Yücelti Sk. No:6 UŞAK
0 276 223 4949
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.İsmail ALKAN
Merkez Elmalıdere Barış Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Şenay ALTIN
Ebe Hülya ULAĞ
Merkez Elmalıdere Banş Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
Dr.Müslüm Serhan ACAR
Merkez Hasibe Mazhar Gürbüz ASM
Ebe Serpil SARI
Merkez Hasibe Mazhar Gürbüz ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No: 12 US AK
Mehmet A kif Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No:12 USAK
Dr. Yeşim TEMLİ
Dr.Özkan ÖZER
D r.Y usuf GEZER
Dr.Emine AYAN
Dr.Çağhan YILMAZ
Dr.Ayşegül IŞIKÇELİK
Dr.Hatice ÇÖLDÜR
Dr.Ruhsar Emine GÜLBAZ
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Uzm.Dr.Türker ÇELİK
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Sevim SAVACI
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır. Sayfa 3
0 276 212 2121
DAHİLÎÎ14601
0 276 212 2121
DAHİI.İÎ14601
0 276 212 4440
0 276 212 4440
OCAK - 2016 MERKEZ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI NÖBET LİSTESİ
NÖBET
TARİHİ
AH/ ASIL AİLE HEKİMİ / ASIL AİLE YEDEK AİLE HEKİMİ / YEDEK
NÖBET GÜNÜ NÖBET SAATİ
1,
U M 1 t M KM
' 4
ASF.
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Sedat UZUNBAYIR
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Nursen SELVİ
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Emine OKYAY MISIRLI
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Fatma ÖKTE
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASF Ebe Serap KAHRAMAN
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Fadime ŞAHİN
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
AH
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
ASE Ebe N imet KAYIHAN DEMİR
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
AH
16.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Eylem KUTLU
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
ASE Ebe İsmahan BALTA
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
AH
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Hemşire Perihan GÜLMEZ
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
ASE Ebe Nilgün KAYA SERHOŞ
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Nursel GÜVENİR
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Nurhayat ER
Dr.İbrahim Naci KEÇELİ
Dr.Özden GÜLBAZ
Dr.Hüseyin Yavuz ERSOY
Dr. Filiz Ö ZER KAYA
Dr.Tolgay ÇAKMAK
Dr.Mustafa TOP
Dr.ElifNİYAZİER
Dr.Nurhayat TEKİN
Dr.Osman Nuri YİNANÇ
D r.A rif GÜVENİR
Dr.Serap KUŞ
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI
ADRES
ASM TELEFON
Uzm.Dr.İzzet Göker KÜÇÜK
M erkez Kemalöz ASM
Kemalöz Mh. 3. Yakut Sk. No:l UŞAK
0 276 227 2747
Hemşire Fatma IŞIN KAVAK
Merkez Kemalöz ASM
Kemalöz Mh. 3. Yakut Sk. N o:l UŞAK
0 276 227 2747
Dr.İsmet SARAY
M erkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
Hemşire Meral EFE
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276223 56 58
Uzm.Dr.Levent ÖZDEMİR
M erkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. N 0:10 UŞAK
0 276 224 50 20
Hemşire Filiz ÇAKMAK
M erkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. N 0:10 UŞAK
0 276 224 50 20
Dr.Akın KAYA
M erkez İbrahim Keycek ASM
Fatih Mh. Sakarya Sk. No:17 UŞAK
0 276 216 5800
Ebe Ebru BAŞAR
M erkez İbrahim Keycek ASM
Fatih Mh. Sakarya Sk. No: 17 UŞAK
0 276 216 5800
Dr.Raziye GİRGİN
M erkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
Ebe Aslı KIRLI
M erkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
Dr.Ali ŞEHİRLİ
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
Ebe Ayten ÖZKAYA
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
Dr. Veli SARİ
Merkez Cumhuriyet Sultan Halil Yiğit ASM
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd. No: 124 UŞAK
0 276 216 8788
Ebe Feride BIÇAK
Merkez Cumhuriyet Sultan Halil Yiğit ASM
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd. No: 124 UŞAK
0 276 216 8788
Dr.Mustafa Erkan BOSTAN
Merkez Fatih ASM
Fatih Mh. 1. Huzurkent Sk: No:5 UŞAK
0 276 216 0001
Ebe Muradiye CENGİZ
Merkez Fatih ASM
Fatih Mh. 1. Huzurkent Sk: No:5 UŞAK
0 276 216 0001
Dr.Osman ŞENTÜRK
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 2 76224 7999
Ebe Nazan ÖZFELEK FIRTINA
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
Dr.tmran EKİM
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
Ebe Çiğdem GÖK
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. 1.Ak Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
Dr.Halime ÇAKMAK
Merkez Aybey ASM
Aybey Mh. 2. Köprü Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 6680
Hemşire Hanım DOĞAN
Merkez Aybey ASM
Aybey Mh. 2. Köprü Sk. No:9 UŞAK
0 276223 6680
Dr.Yüksel ÜNLE
Merkez Elmalıdere Barış Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
Ebe Özlem KILIÇ
Merkez Elmalıdere B anş Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
J jr
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır. Sayfa 4
* 1
OCAK - 2016 MERKEZ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI NÖBET LİSTESİ
NÖBET
I 'Kim
AH/ ASIL AİLE HEKİMİ / ASIL AİLE YEDEK AİLE HEKİMİ / YEDEK
NÖBET GÜNÜ NÖBET SAATİ
ASE
SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI
ADRES
ASM TELEFON
Dr.Gültekin BİÇER
Merkez Hasibe Mazhar Gürbüz ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No: 12 UŞAK
ASE Ebe Nevin KOÇ
Ebe İlknur BARKAHAN
Merkez Hasibe Mazhar Gürbüz ASM
Mehmet A k if Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
Nn l? TTSAK
0 276 212 4440
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Sedat UZUNBAYIR
Merkez Kemalöz ASM
Kemalöz Mh. 3. Yakut Sk. No:l UŞAK
0 276227 2747
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
ASE Ebe Emine TÜMER
Ebe Nursen SELVİ
Merkez Kemalöz ASM
Kemalöz Mh. 3. Yakut Sk. N o:l UŞAK
0 276 227 2747
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -1 7:00
AH
Dr.Ömer TOKLU
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
ASE Ebe Fatma GÜNGÖR
Ebe Iraz ÇAKIN ERSÖZ
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -1 7:00
AH
Dr.Yüksel GÜLER
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. NO: 10 UŞAK
0 276 224 50 20
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
ASE Ebe Rabiye UĞUR
Ebe Sultan HAKAN KOÇLAR
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. NO: 10 UŞAK
0 276 224 50 20
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Ahmet AYDIN
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. N 0:10 UŞAK
0 276 224 50 20
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -1 7:00
ASE Hemşire Filiz ÇAKMAK
Hemşire Raziye Pınar GÜNAY
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. N 0:10 UŞAK
0 276 224 50 20
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
AH
Dr.Emri KALAK
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276231 7784
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Eşe YÜCEL
Ebe Sezer TAŞAR
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -17 :0 0
AH
Dr.Mustafa TOP
Merkez Cumhuriyet Sultan Halil Yiğit ASM
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd. No: 124 UŞAK
0 276 216 8788
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Zakire KUŞDEMİR
Ebe Eylem KUTLU
M erkez Cumhuriyet Sultan Halil Yiğit ASM
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd. No: 124 UŞAK
0 276 216 8788
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Ayşin BOSTAN
Merkez Fatih ASM
Fatih M h.l. Huzurkent Sk: No:5 UŞAK
0 276 216 0001
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Muradiye CENGİZ
Ebe Firdevs KARATAŞ NALBENT Merkez Fatih ASM
Fatih Mh. 1. Huzurkent Sk: No:5 UŞAK
0 276 216 0001
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Ümit BAYRAKTAR
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Hemşire Neriman PEKER
Hemşire Emel ŞİMŞEK ÇOBAN
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Niyazi TEKİN
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Erengül PALA BARUT
Hemşire Hatice ÖZEN
Merkez Dikilitaş Hitit Seramik ASM
Dikilitaş Mh. Cami Sk. No:3 UŞAK
0 276 224 7999
30.01.2016
CUMARTESİ
09:0 0 -1 7 :0 0
AH
Dr.Tülay ÜN ALMIŞ
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
ASE Ebe Şengül KAYGISIZ
Ebe Yasemin ÇETİN AKSU
Merkez Karaağaç ASM
Karaağaç Mh. l.A k Sk. No:9 UŞAK
0 276 223 4431
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -1 7 :0 0
AH
Dr.İsmail ALKAN
Dr.Adil Alp ÖZSOY
Merkez Elmalıdere Barış Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 -17 :0 0
ASE Ebe Hülya ULAĞ
Hemşire Zeliha KUŞ
Merkez Elmalıdere Banş Battal ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Tunç Sk. No:3 UŞAK
0 276 227 9032
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
23.01.2016
CUMARTESİ
23.01.2016
Dr.Şuayip BAŞYİĞİT
Dr.Musa ÖZ
Dr.Özlem ÖNELGE
Dr.Muammer DEMİR
Uzm.Dr.Levent ÖZDEMİR
Dr.Assiye SAMANCI
Dr.Ufuk KALE
Dr.Mustafa Erkan BOSTAN
Dr.Zeki TIRNAVİ
Uzm.Dr.Zehra ARSLAN
Dr.Muammer NİYAZİER
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
0 276 212 4440
OC A K - 2016 M ERKEZ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI NÖBET LİSTESİ
NÖBET
I AKİMİ
30.01.2016
30.01.2016
AH/ ASİL AİLE HEKİMİ / ASİL AİLE YEDEK AİLE HEKİMİ / YEDEK
NÖBET GÜNÜ NÖBET SAATİ
ASE
V 1 t. 1 n
1 M N'M
1 - #
'< ■ 14 1 1 ' U M
CUMARTESİ
CUMARTESİ
0 9 :0 0-17:00
AH
Dr.Müslüm Serhan ACAR
Dr.Şuayip BAŞYİĞİT
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI
ADRES
ASM TELEFON
Merkez Hasibe Mazhar Gürbüz ASM
M ehmet A kif Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No: 12 UŞAK
0 276 212 4440
0 2 76212 4440
0 9 :0 0-17:00
ASE Ebe Serpil SARI
Ebe Nevin KOÇ
Merkez Hasibe M azhar Gürbüz ASM
Mehmet A kif Ersoy Mh. Şehit İsmail Çetin Cd. Şifa Sk.
No:12 UŞAK
Dr.Bayram COŞGUN
Merkez Kemalöz ASM
Kemalöz Mh. 3. Yakut Sk. N o:l UŞAK
0 276 227 2747
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
AH
Uzm.Dr.İzzet Göker KÜÇÜK
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0-17:00
ASE Hemşire Fatma IŞIN KAVAK
Ebe Saniye AY
Merkez Kemalöz ASM
Kemalöz Mh. 3. Yakut Sk. N o:l UŞAK
0 276 227 2747
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Nihat ASLAN
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASF. Hemşire Meral EFE
Ebe Asuman ALOĞLU
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276223 56 58
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Ömer TOKLU
Dr.Selim TAŞÇI
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276223 56 58
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
ASE E b elraz ÇAKIN ERSÖZ
Ebe Ayşe ÜNAL
Merkez Kurtuluş ASM
Kurtuluş Mh. Zübeyde Hanım Cd. No:49 UŞAK
0 276 223 56 58
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Özden GÜLBAZ
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. NO: 10 UŞAK
0 276 224 50 20
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00 -17:00
ASE Ebe Semra SAĞLAM
Ebe Fatma ÖKTE
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. NO: 10 UŞAK
0 276 224 50 20
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00 - 17:00
AH
Dr.Oruç Orhan ÖZERDEM
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. NO: 10 UŞAK
0 276 224 50 20
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Hemşire Raziye Pınar GÜNAY
Ebe Dilek DEMİR
Merkez Cumhuriyet Gülsüm Aydoğan ASM
Cumhuriyet Mh. Yüce Sk. N 0:10 UŞAK
0 276 224 50 20
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Filiz Ö ZER KAYA
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Hatice DEMİ RA YAK
Ebe Fadime ŞAHİN
Merkez Atatürk Baki Kanat ASM
Atatürk Mh.2. Saçma Sk.No:7 UŞAK
0 276 231 7784
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
AH
Dr.Ufuk KALE
Merkez Cumhuriyet Sultan Halil Yiğit ASM
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd. No: 124 UŞAK
0 276 216 8788
30.01.2016
CUMARTESİ
0 9 :0 0 - 17:00
ASE Ebe Zeynep SAVAŞ
Ebe Zakire KUŞDEMİR
Merkez Cumhuriyet Sultan Halil Yiğit ASM
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd. No: 124 UŞAK
0 276 216 8788
Dr.İsmet SARAY
Uzm.Dr.İsmail ÇIBIK
Dr.Ahmet AYDIN
Dr. İbrahim ARİ
Dr.Sultan ALTAY
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır. Sayfa 6
O C A K - 2016 BANAZ AİLE H E K İM İ VE AİLE SAĞLIĞI ELEM AN LA RI NÖBET LİSTESİ
NÖBET
TA RİH İ
NÖBET GÜNÜ
NÖBET
SAATİ
AH/A
SE
ASİL A İLE H E K İM İ/ ASİL
A İLE SA Ğ LIĞ I ELEMANI
YEDEK AİLE H E K İM İ/
YEDEK AİLE SAĞLIĞI
ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI M ERKEZİ
ADI
ADRES
ASM TELEFON
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Arif ÇEVlKER
Dr.Bilge Petek AVCI
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0 276 315 6414
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Ebe Canan YÖRÜK
Hemşire Nurdan ŞENER
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
027 6 3 1 5 6 4 1 4
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Hasan DOĞRUYA
Dr.Filiz MEMİŞ
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0 276 315 6414
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Ebe Ruşen KARATAŞ
Ebe Elvan KÖROĞLU
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0 276315 6414
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Ahmet Serhan SÜNBÜL
Dr.Emel Ayşe ÇUHADAR
Banaz 2 Nolu ASM
31 Ağustos Mh. Muratlı Cd. No:38 BANAZ/UŞAK
0 276 315 3699
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Hemşire Ayfer ÜNSAL
Ebe Hatice SAVAŞ
Banaz 2 Nolu ASM
31 Ağustos Mh. Muratlı Cd. No:38 BANAZ/UŞAK
0 276 315 3699
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
AH
Dr. Kadir ÇALIKL1
Banaz Büyükoturak ASM
Büyükoturak Kasabası BANAZ/UŞAK
0 276 345 6262
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Hemşire Kerime ATAK
Banaz Büyükoturak ASM
Büyükoturak Kasabası BANAZ/UŞAK
0 276 345 6262
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr Fatmanur BOZOK
Banaz Kızılcasöğüt ASM
Kızılcasöğüt Kasabası BANAZ/UŞAK
0 276 385 9075
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Ebe Damla ŞADAK CEYLAN
Banaz Kızılcasöğüt ASM
Kızılcasöğüt Kasabası BANAZ/UŞAK
0 276 385 9075
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Bilge Petek AVCI
Dr.Ebru AYDEMİR
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0 276 315 6414
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Hemşire Nurdan ŞENER
Hemşire Funda ULUKAYA
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0 276 315 6414
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Emel Ayşe ÇUHADAR
Dr.Cemal ÇEKEN
Banaz 2 Nolu ASM
31 Ağustos Mh. Muratlı Cd. No:38 BANAZ/UŞAK
0 276 315 3699
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Hatice SAVAŞ
Ebe Banu MUTLU ÇEKEN
Banaz 2 Nolu ASM
31 Ağustos Mh. Muratlı Cd. No:38 BANAZ/UŞAK
0 276 315 3699
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Ayşe ZENGİN
Dr.Hasan DOĞRUYA
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0 276 315 6414
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Hemşire Funda KÖSE YAĞCI
Ebe Ruşen KARATAŞ
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0276 3 1 5 6 4 1 4
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
AH
Dr.Cemal ÇEKEN
Dr.Ahmet Serhan SÜNBÜL
Banaz 2 Nolu ASM
31 Ağustos Mh. Muratlı Cd. No:38 BANAZ/UŞAK
0 276 315 3699
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Ebe Banu MUTLU ÇEKEN
Hemşire Ayfer ÜNSAL
Banaz 2 Nolu ASM
31 Ağustos Mh. Muratlı Cd. No:38 BANAZ/UŞAK
0 276 315 3699
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Ebru AYDEMİR
Dr.Arif ÇEVİKER
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
02763156414
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Hemşire Funda ULUKAYA
Ebe Canan YÖRÜK
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
02763156414
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Filiz MEMİŞ
Dr Ayşe ZENGİN
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0 276 3 1 5 6 4 1 4
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Elvan KÖROĞLU
Hemşire Funda KÖSE YAĞCI
Banaz 1 Nolu ASM
Cumhuriyet Mh. Kılıç Sk. No:5 BANAZ/UŞAK
0 276 315 6414
------------------" T *
/
HAZIRLAYAN:
Dr.Rukiye A ^SO tf^E R E N
AH ve TSH J u ta pEvrakın
ç u ^ r ü elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
I
/
/ON^YLAYAN/i
/
/
D/Hasan KAYA
HajiPŞağlığı IVpMürü
O C A K - 2016 EŞME AİLE H E K İM İ VE AİLE SAĞLIĞI ELEM A NLA RI NÖ BET LİSTESİ
NÖBET
TARİHİ
NÖBET G Î İN İl
NÖBET
SAATİ
AH/A
SE
ASİL AİLE H EK İM İ / ASİL
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
YEDEK AİLE H E K İM İ/
YEDEK A İLE SAĞLIĞI
ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI
M E R K E Z İ ADI
ADRES
ASM TELEFON
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Abdül BOZDAĞ
Dr.Kezban AYANOĞLU
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Gülden TOSUN
Ebe Esma ARIK
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No. 1 EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Mehmet ÜNLÜER
Dr.Murat Uğur KARAKET
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No. 1 EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Esin ÇETİN
Ebe Melek GÜNDÜZ
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Mehmet UÇAN
Dr.Zekeriya SEVİMLİ
Eşme Şehit Ali Bey ASM
Şehit Alibey Mh. İnönü Bulvarı No: 21/A EŞME/UŞAK
0 2 7 6 4 1 4 1112
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Emine AVŞAR
Hemşire Elif KARATAŞ
Eşme Şehit Ali Bey ASM
Şehit Alibey Mh. İnönü Bulvarı No: 21/A EŞME/UŞAK
0 276 414 1112
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
AH
Dr.Avni Fatih TAŞANER
Eşme Yeleğen ASM
Yeleğen Kasabası EŞME/UŞAK
0 276 475 2120
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Figen TAŞANER
Eşme Yeleğen ASM
Yeleğen Kasabası EŞME/UŞAK
0 276 475 2120
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Seçkin Özgür KUTLU
Eşme Güllü ASM
Güllü Kasabası EŞME/UŞAK
0 276 474 3076
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Ebe Kadriye TÜRKMEN
Eşme Güllü ASM
Güllü Kasabası EŞME/UŞAK
0 276 474 3076
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
AH
Dr.Murat Uğur KARAKET
Dr.Abdül BOZDAĞ
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Melek GÜNDÜZ
Ebe Gülden TOSUN
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Zekeriya SEVİMLİ
Uzm.Dr.Teoman KURBAN
Eşme Şehit Ali Bey ASM
Şehit Alibey Mh. İnönü Bulvarı No: 21/A EŞME/UŞAK
0 2 7 6 4 1 4 1112
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Hemşire Elif KARATAŞ
Ebe Meliha YILDIRIM KESER
Eşme Şehit Ali Bey ASM
Şehit Alibey Mh. İnönü Bulvarı No: 21/A EŞME/UŞAK
0 2 7 6 4 1 4 1112
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr. Yusuf KAYA
Dr.Hüseyin YILMAZ
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
02764142194
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Seyyal KOCABIYIK
Ebe Eylem AKAY
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Uzm.Dr.Teoman KURBAN
Dr.Mehmet UÇAN
Eşme Şehit Ali Bey ASM
Şehit Alibey Mh. İnönü Bulvarı No: 21/A EŞME/UŞAK
0 2 7 6 4 1 4 1112
23.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Meliha YILDIRIM KESER
Ebe Emine AVŞAR
Eşme Şehit Ali Bey ASM
Şehit Alibey Mh. İnönü Bulvarı No: 21/A EŞME/UŞAK
0 2 7 6 4 1 4 1112
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Hüseyin YILMAZ
Dr.Mehmet ÜNLÜER
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Eylem AKAY
Ebe Esin ÇETİN
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
AH
Dr.Kezban AYANOĞLU
Dr. Yusuf KAYA
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Ebe Esma ARIK
Ebe Seyyal KOCABIYIK
Eşme ASM
İstasyon Mh. Garaj Cd. No.l EŞME/UŞAK
0 276 414 2194
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
O C A K - 2016 SİVASLI AİLE H E K İM İ VE AİLE SAĞLIĞI E LEM A N LA RI N Ö BE T LİSTESİ
NÖBET
TA RİH İ
NÖBET GÜNÜ
NÖBET
SAATİ
AH/A
SE
ASİL AİLE H E K İM İ / ASİL
A İLE SAĞLIĞI ELEMANI
YEDEK A İLE H EKİM İ /
YEDEK AİLE SAĞLIĞI
ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI
M ERK EZİ ADI
ADRES
ASM TELEFON
02.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Uzm.Dr.Muhammet Ali KILIÇ
Dr.Tuncay ÇAKMAK
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİVASLİ/UŞAK
0 276 618 3549
02.01.2016
CUMARTESİ
0 9:00- 17:00
ASE
Hemşire İsmihan KAHRAMAN
Ebe Selda DEMİRHAN
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİVASLI/UŞAK
0 276 618 3549
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Tuncay ÇAKMAK
Dr.Ali İhsan AKKUŞ
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİV ASLİ/UŞAK
0 276 618 3549
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Ebe Selda DEMİRHAN
Ebe Handan ERBEZCİ
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİVASLI/UŞAK
0 276 618 3549
09.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Mehmet OKAY
Sivaslı Selçikler ASM
Gülbey Mh. Atatürk Cd. No:79 Selçikler Kasabası SİVASLI / UŞAK 0 276 661 2004
09.01.2016
CUMARTESİ
09:0 0- 17:00
ASE
Hemşire Tuğba YALÇIN
Sivaslı Selçikler ASM
Gülbey Mh. Atatürk Cd. No:79 Selçikler Kasabası SİVASLI / UŞAK 0 276 661 2004
16.01.2016
CUMARTESİ
09:0 0- 17:00
AH
Dr.Ulaş ÇELEBİ
Dr.Gökhan POLAT
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİVASLI/UŞAK
0 276 618 3549
16.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
ASE
Ebe Nuriye GÖKKAYA
Ebe Leyla GÜVEZ
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİVASLI/UŞAK
0 276 618 3549
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9:0 0- 17:00
AH
Dr.Gökhan POLAT
Uzm.Dr.Muhammet Ali KJLIÇ
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİVASLI/UŞAK
0 276 618 3549
23.01.2016
CUMARTESİ
0 9:0 0- 17:00
ASE
Ebe Leyla GÜVEZ
Hemşire İsmihan KAHRAMAN
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİV ASLİ/UŞAK
0 276 618 3549
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00- 17:00
AH
Dr.Ali İhsan AKKUŞ
Dr.Ulaş ÇELEBİ
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİVASLI/UŞAK
0 276 618 3549
30.01.2016
CUMARTESİ
09:00-17:00
ASE
Ebe Handan ERBEZCİ
Ebe Nuriye GÖKKAYA
Sivaslı ASM
Akıncılar Mh. Uğur Mumcu Cd. No:49 SİVASLI/UŞAK
0 276 618 3549
HA ZIRLA Y A N :
"JAYLAYAP
Dr.Rukiye Al
AH ve TSH Şı
!)r. Haşan Ka V a
îalk Sağlığı Müdiirü
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5ba9509f-95f0-4ddf-b65f-bd8f9e1ccf54 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

Ih ` ¿fr