ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:29.08.2014
b İr m
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 111. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-B(21 K) nolu
imar paftasında yer alan Menderes Mahallesi, 28508 ada 3
parselin, 2583m2’lik kısmının Toptan Ticaret Alanından,
Akaryakıt,
LPG
ve
Servis
İstasyonu
Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06B(21 K) nolu
imar paftasında yer alan Menderes Mahallesi, 28508 ada 3
parselin, 2583m2’lik kısmının Toptan Ticaret Alanından,
Akaryakıt,
LPG
ve
Servis
İstasyonu
Alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği komisyonumuzca incelenmiş, TS 11939 ve TS
12820 standartlarını sağlaması koşulu ile uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başka
Cenk Halil
İmar K ofrı^ye sı
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Haşan Ali, İRBAN
İmar
1 /
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Selçuk
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
ADA/PARSEL NO: 28508 ADA 3 PARSEL
300
PAFTA NO: 025 B - 06 B
K
ÖLÇEK: 1/5000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
MEVCUT PLAN
AKARYAKIT, LPG ve SERVİS İSTASYONU
ÖNERİ PLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
KONU : 28508 ADA 3 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Kepez ilçesi sınırları içerisinde 025B-06B nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 28508 ada 3 parsel içerisinde Akaryakıt, Lpg ve Servis İstasyonu
yapılmasını sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
28508 ada 3 parsel, Kepez ilçesi Altınova bölgesi içerisinde yer almaktadır.
Sayit ÜLKER
Ş ehir Plancısı
M uratpaşa Mh. 572 Sk. Emme A pi No:16 Kat:4 D
7e/: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
8 Antalya
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 28508 ada 3 parsel içerisinde Akaryakıt, Lpg ve Servis İstasyonu
yapılmasını sağlamaktır.
Planlama alanı içerisinde; bu amaç doğrultusunda, 28508 ada 3 parselin bulunduğu alanın bir kısmı
yeniden düzenlenerek; yönetmelikler çerçevesinde Akaryakıt LPG ve servis istasyonu yapabilecek
hale getirilmiştir.
28508 ada 3 parselin toplam alanı 3811 m2 iken, bunun 2583 m 2’si akaryakıt, lpg ve servis
istasyonu olarak planlanmıştır. Geriye kalan alan, mevcut kullanımında bırakılmıştır.
Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
ADA/PARSEL NO: 28508 ADA 3 PARSEL
p
PAFTA NO: 025 B - 06 B
o
q
ÖLÇEK: 1/5000
PUMDCâfŞfclJÖİSMfti
ÛNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
Şekil 3.Plan Örneği: 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
v o m r C iif k
hM arM & rna L .ld . Ş t i.
Muratpasa
O d a S ic il
ANTALYA
7 17 74
05 46
S EVD IHA N
ÇAMUR
Ş->*ıir P la n c ı s ı Ş P O : 59»
O .D .T .Ü . 1 9 8 S - Z 3 M 4
JMM0B !j£H»JS fH AN C IU in ü«ASI
l u r * Tcscıı üc: * 5 401 73
S « > a k N »; 7 2 / 1
16691)
* »vroncı / ANKUÎ*
tei '. (0312| 42» 93 2J - 4 5 7 M »D
t-m a tl ; planevitPplaneırt.ctm .tr
K i l i t V.». : 730 S»4 2 2 1 !
T i c a r e t S i c i l M#: 8 2 7 5 1
2
Sayit ÜLKER
Ş ehir Plancısı
M uratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
Download

Gündemin 38.Maddesi - Antalya Belediyesi