T.e. MUS VAli Li Gi il Mim Egitim MlidlirlUgli 30. 2.2015
Sayl :28266620-918-E.]3501359
Konu: i~ Glivenligi Egitimleri
DUYURU
05- 08.2016 tarihlerinde saat 16:00' da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantl
salonunda ekteki listede okullanmlzda 9ah~makta olan i~kur personelleri ize y5nelik 1~
saghgl ve glivenligi egitimi yaptlacaktlr.
Bilgilerinize ve geregini rica ederim.
Murat<;O AN
il Milli Egitim S be MiidiirU
Atatlirk Blv. 06648 Klzllay/ANKARA
DnvElektronik Ag: www.meb.gov.tr
xx XX
e-posta: [email protected]
Aynnttlt bi!
i~in: Ad SOYAD
Tel: (0312) XXX
(0312) XXX XX XX
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~ltL http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9949-c9dc-3999-860 -4c70 kodu ile teyit edilebilir
.--.~-----
Download

Duyuru İçin Tıklayınız