Örnek-Dilekçe
E.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Müessesenizin 2016 yılında ısınma amaçlı kömür satış bayisi olmak üzere
başvurumuzu yapmış bulunuyoruz.
Bayilere toz kömür verilmesiyle ilgili uygulamadan yararlanmak istiyoruz. Ancak
bayilik başvuru talep dilekçemize, Mart-Temmuz dönemi için yazdığımız +18 mm kömür
miktarları sözkonusu talebimizi desteklememektedir.
İnternet sitenizdeki 31.12.2015 tarihli ilanınıza istinaden tahsis planımızın
güncellenerek Mart-Temmuz/2016 dönemi +18 mm tahsisimizin arttırılması suretiyle toz
kömür kampanyasından yararlanmak istiyoruz.
Tahsis planımızın talebimiz doğrultusunda güncellenmesi durumunda ilgili dönem
boyunca her ay +18 terminimizin en az % 90’ını teslim almayı ve ilgili ay içerisinde +18
terminimizi teslim almadığımız takdirde toz kömür alabilecek bayiler listesinden çıkarılmayı
kabul ettiğimizi taahhüt eder,
Taahhüdümüz doğrultusunda sözleşme eki termin planında Mart-Temmuz dönemi için
yazılan +18 mm kömür miktarının aşağıdaki şekilde güncellenerek toz kömür alabilecek
bayiler listesine dâhil edilmemiz hususunda;
Gereğini arz ederiz. … / 01 /2016
Kaşe – Yetkili İmza
Aylar
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Toplam
+18 mm
Termini
Download

1-örnek dilekçe