29 Kasım 2015 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Merkezi Sınavı sonuçlarına ilişkin
itirazlar 29.12.2015-05.01.2016 tarihleri arasında http://sinav.anadolu.edu.tr/sb adresi
üzerinden Sınav İtiraz Formu aracılığıyla gerçekleştirecektir. Başka kanallardan yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için Sınav İtiraz
Formunu belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, çıktısını alması,
imzalaması ve Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi
gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
Download

İtirazlara ilişkin duyuru için tıklayınız