TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucuna belirlenen adaylar; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya
Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 12. maddesi gereğince; "Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu
(merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil
puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun
bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.” hükmü
gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Araştırma Görevlisi
İnşaat Mühendisliği
Kurum
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Sınav Tarihi
1
29.12.2015
SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR
Yabancı Dil
ALES
Sıra
No
T.C. Kimlik No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4**********
3**********
7**********
3**********
2**********
3**********
4**********
1**********
7**********
Adı ve Soyadı
Elif YUCA
Burhan ÖZTÜRK
Ahmet DURAP
Betül KILAVUZ
Janset Özlem UÇA
Gökhan Barış SAKCALI
Gamze YALÇIN
Gizem ERDİNÇ
Sefa KOCABEY
Sayısal
Ağırlık
Puanı
(A)
Puanın
%30’unu
77,08
76,21
71,27
75,24
80,75
87,53
80,45
78,98
83,89
23,12
22,86
21,38
22,57
24,23
26,26
24,14
23,69
25,17
Lisans Mezuniyeti
Giriş Sınav Notu
Puan
(B)
Puanın
%10’unu
100'lük
Sistem
Notu
(C)
Puanın
%30’unu
Puan
60
57,5
68
50
77,5
58,75
55
60
52,5
6
5,75
6,8
5
7,75
5,88
5,5
6
5,25
83,43
78,53
66,86
67,80
59,16
72,23
78,76
77,13
60,10
25,03
23,56
20,06
20,34
17,75
21,67
23,63
23,14
18,03
69
39
35
34
23
Girmedi
Girmedi
Girmedi
Girmedi
(D)
Puanın
%30’unu
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Notu
Sonuç
20,7
11,7
10,5
10,2
6,9
74,85
63,87
58,74
58,11
56,62
53,80
53,26
52,83
48,45
Başarılı - Asil
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Başarısız
Download

1 4********** Elif YUCA 77,08 23,12 60 6 83,43 25,03 69 20,7 74,85