T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
ERASMUS + GENÇLİK PROGRAMI ANA EYLEM 3 - POLİTİKA REFORMUNA DESTEK-YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG
2015/R3 BAŞVURU DÖNEMİ
PROJE BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (YEDEK LİSTESİ)
Sıra
No
Proje No
Başvuran Grup/Kurum/Kuruluş Adı
Proje Adı
Hibe (Avro)
1
2015-3-TR01-KA347-024144
Amasya Bilim ve Sanat Merkezi
Yetenekli Gençler El Ele, Hep Birlikte
Geleceğe!
48.680,00
2
2015-3-TR01-KA347-024939
International Lifelong Learning Association /
Uluslararası Hayatboyu Öğrenme Derneği
GENÇ AĞ
32.500,00
Download

Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek