Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
ARTOVA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003745
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES SINAV
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
1
YUSUF KARADERE
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
83,172
23.05.2013
58,22
3,26
82,73
24,82
83,04
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
2
AHMET ELNUR
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
84,672
20.05.2014
59,27
2,83
72,70
21,81
81,08
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
3
BORA GÖKTAŞ
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
80,331
10.12.2015
56,23
80,12
24,04
80,27
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
4
OSMAN CANAN
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
82,790
10.12.2015
57,95
2,85
73,16
21,95
79,90
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
5
MEHMET CARLIK
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
84,247
20.05.2014
58,97
2,58
66,86
20,06
79,03
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
6
FERHAT YÖNDEMLİ
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
78,179
10.12.2015
54,73
3,13
79,70
23,91
78,64
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
7
SİNAN ŞAHİN
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
73,568
10.12.2015
51,50
2,98
76,20
22,86
74,36
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
ARTOVA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003744
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES SINAV
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
1
ASLI ÖZTÜRK
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
85,693
20.05.2014
59,99
3,07
78,30
23,49
83,48
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
2
KEZBAN YÖNDEMLİ
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
83,898
23.05.2013
58,73
3,05
77,83
23,35
82,08
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
3
GÖKHAN TEKİN
ARTOVA MYO
BÜRO HİZMETLERİ VE
SEKRETERLİK / ÇAĞRI MERKEZİ
HİZMETLERİ
81,566
23.05.2013
57,10
2,81
72,23
21,67
78,77
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
14.30
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
NİKSAR SOSYAL BİLİMLER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003748
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES
SONUÇ
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
1
TUNA DAŞIRAN
NİKSAR SBMYO
HUKUK / ADALET
85,730
22.05.2015
60,01
59,98
17,99
78,01
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
2
SERPİL DİZMAN
NİKSAR SBMYO
HUKUK / ADALET
78,821
22.05.2015
55,18
58,47
17,54
72,72
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
3
ZEHRA GİZEM AYDOĞDU
GÜL
NİKSAR SBMYO
HUKUK / ADALET
74,040
22.05.2015
51,83
61,26
18,38
70,21
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
4
CUMA ALİ BİLGİLİ
NİKSAR SBMYO
HUKUK / ADALET
73,107
20.05.2014
51,17
60,09
18,03
69,20
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
2,34
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
14.30
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
NİKSAR SOSYAL BİLİMLER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003749
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS MEZUNİYET NOTU
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
ALES
PUANI
ALES
SONUÇ
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
2,68
69,20
20,76
74,09
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
1
YAVUZ TOPÇU
NİKSAR SBMYO
YÖNETİM VE ORGANİZASYON /
YEREL YÖNETİMLER
76,185
22.05.2015
53,33
2
GÜLDEN DÜZGÜNLÜ
NİKSAR SBMYO
YÖNETİM VE ORGANİZASYON /
YEREL YÖNETİMLER
80,047
23.05.2013
56,03
58,43
17,53
73,56
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
3
ESRA ORUÇ
NİKSAR SBMYO
YÖNETİM VE ORGANİZASYON /
YEREL YÖNETİMLER
74,958
10.12.2015
52,47
65,23
19,57
72,04
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
NİKSAR TEKNİK BİLİMLER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003746
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS MEZUNİYET NOTU
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
ALES
PUANI
ALES
SONUÇ
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
2,54
65,93
19,78
80,15
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
78,94
23,68
77,99
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
1
YASEMİN İÇMEZ
NİKSAR TBMYO
ELEKTRONİK VE OTOMASYON /
MEKATRONİK
86,243
22.05.2015
60,37
2
EREN GÜL
NİKSAR TBMYO
ELEKTRONİK VE OTOMASYON /
MEKATRONİK
77,581
20.05.2014
54,31
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İLAN NO
1003751
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES SINAV
SONUÇ
AÇIKLAMA
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
1
AYSER DÖNER
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
75,277
23.05.2013
52,69
3,73
93,70
28,11
80,80
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
2
SÜLEYMAN MENTEŞ
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
81,282
03.12.2014
56,90
3,01
76,90
23,07
79,97
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
3
ESRA ÖZBUDAK
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
72,186
22.11.2013
50,53
3,88
97,20
29,16
79,69
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
4
CANSU ATMACA
PALAZOĞLU
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
81,536
22.11.2013
57,08
2,61
67,56
20,27
77,34
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
5
ADİFE BAYTAR
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
74,971
03.12.2014
52,48
3,24
82,26
24,68
77,16
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
6
SONGÜL BİLGİN
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
75,721
20.05.2014
53,00
2,84
72,93
21,88
74,88
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
7
ELİF BAYAZIT
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
72,473
23.05.2013
50,73
3,12
79,46
23,84
74,57
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
8
SEYFETTİN DÖNMEZ
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
72,606
20.05.2014
50,82
3,08
78,53
23,56
74,38
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
9
AHMET BARIŞIK
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
76,069
22.05.2015
53,25
69,97
20,99
74,24
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
10
YASEMİN SOY
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
72,844
22.11.2013
50,99
2,96
75,73
22,72
73,71
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
11
SERPİL ÖRNEK
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
74,768
20.05.2014
52,34
2,70
69,66
20,90
73,24
KATILAMAZ
12
HATİCE KARAÇAY
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
72,251
20.05.2014
50,58
73,84
22,15
72,73
KATILAMAZ
13
ADEM TOKPINAR
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
75,596
22.05.2015
52,92
65,62
19,69
72,60
KATILAMAZ
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
14
HANİFE PARMAKSIZ
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
71,298
20.05.2014
49,91
15
ENVER ÖÇGÜDER
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
74,765
22.05.2015
52,34
16
FATİH SALTAN
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
76,292
22.05.2015
17
ESRA TAPAR
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
71,973
18
KÜBRA ŞAHİNGÖZ
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
19
GÜLSÜM ÇELİK
REŞADİYE MYO
20
EMRE ÇALIŞKAN
21
75,56
22,67
72,58
KATILAMAZ
66,63
19,99
72,32
KATILAMAZ
53,40
62,17
18,65
72,06
KATILAMAZ
22.05.2015
50,38
70,00
21,00
71,38
KATILAMAZ
73,087
22.11.2013
51,16
2,58
66,86
20,06
71,22
KATILAMAZ
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
74,005
23.05.2013
51,80
2,44
63,60
19,08
70,88
KATILAMAZ
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
71,486
22.05.2015
50,04
68,24
20,47
70,51
KATILAMAZ
ÖZLEM KAYABAŞI
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
70,020
03.12.2014
49,01
2,75
70,83
21,25
70,26
KATILAMAZ
22
SİBEL TOK
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
74,227
22.05.2015
51,96
2,31
60,56
18,17
70,13
KATILAMAZ
23
ZİYA KOÇAK
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
71,590
22.05.2015
50,11
66,54
19,96
70,08
KATILAMAZ
24
ALİ BOZKURT
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
70,340
03.12.2014
49,24
2,66
68,73
20,62
69,86
KATILAMAZ
25
AHMET DALAKLI
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
70,926
23.05.2013
49,65
2,59
67,10
20,13
69,78
KATILAMAZ
26
DİLEK YALÇINKAYA
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
71,675
10.12.2015
50,17
2,46
64,06
19,22
69,39
KATILAMAZ
27
MİKTAD ÖZDEMİR
REŞADİYE MYO
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ /
YAŞLI BAKIMI
72,300
22.05.2015
50,61
2,21
58,23
17,47
68,08
KATILAMAZ
2,57
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
TURHAL
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003752
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES SINAVI
SONUÇ
AÇIKLAMA
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
1
Tolga YÜCEHAN
TURHAL MYO
ELEKTRONİK VE OTOMASYON /
ELEKTRONİK HABERLEŞME
TEKNOLOJİSİ
87,982
20.05.2014
61,59
3,14
79,93
23,98
85,57
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
2
Cihan YEŞİLÇİMEN
TURHAL MYO
ELEKTRONİK VE OTOMASYON /
ELEKTRONİK HABERLEŞME
TEKNOLOJİSİ
89,312
03.12.2014
62,52
2,48
64,53
19,36
81,88
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
3
Emir ÇEPNİ
TURHAL MYO
82,188
10.12.2015
57,53
2,34
61,26
18,38
75,91
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
4
Özgür YILDIZ
TURHAL MYO
71,308
20.05.2014
49,92
2,55
66,16
19,85
69,76
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
ELEKTRONİK VE OTOMASYON /
ELEKTRONİK HABERLEŞME
TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK VE OTOMASYON /
ELEKTRONİK HABERLEŞME
TEKNOLOJİSİ
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
TURHAL
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003753
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES SINAVI
SONUÇ
AÇIKLAMA
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
1
Mustafa DEMİR
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
82,062
03.12.2014
57,44
3,05
77,83
23,35
80,79
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
2
Gökmen ÇOPUR
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
77,885
10.12.2015
54,52
2,68
69,20
20,76
75,28
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
3
Alper KARACA
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
74,064
22.05.2015
51,84
3,03
77,36
23,21
75,05
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
4
Servet Ersin DÖNERTAŞ
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
74,399
22.05.2015
52,08
2,99
76,43
22,93
75,01
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
5
Zafer Emre ALBAYRAK
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
74,799
03.12.2014
52,36
2,89
74,10
22,23
74,59
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
6
Kemal GÜVENLİ
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
78,532
22.11.2013
54,97
2,49
64,76
19,43
74,40
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
7
Nurullah AKTAŞ
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
74,813
22.11.2013
52,37
2,50
65,00
19,50
71,87
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
8
Recep ŞAHİN
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
73,230
22.05.2015
51,26
-
62,43
18,73
69,99
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
9
Necati ÖZDEMİR
Turhal MYO
ELEKTRİK VE ENERJİ /
ELEKTRİK
70,472
22.05.2015
49,33
-
57,03
17,11
66,44
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003754
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Salih GÜMÜŞ
BİRİM
TURHAL SHMYO
BÖLÜM /PROGRAM
YÖNETİM VE ORGANİZASYON /
SAĞLIK KURUMLARI
İŞLETMECİLİĞİ
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES SINAVI
SONUÇ
AÇIKLAMA
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
71,833
22.05.2015
50,28
2,87
73,63
22,09
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
72,37
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
TOKAT TEKNİK BİLİMLER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO
1003747
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
Adı Soyadı
BİRİM
BÖLÜM /PROGRAM
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES SINAVI
AÇIKLAMA
TARİHİ
ALES PUANI
%70
4'LÜK
SİSTEME
GÖRE
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
1
Koray TUNCER
TOKAT TBMYO
ELEKTRİK VE ENERJİ / GAZ VE
TESİSATI TEKNOLOJİSİ
85,183
20.05.2014
59,63
3.39
85,76
25,73
85,36
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
2
Aybars MAHMAT
TOKAT TBMYO
ELEKTRİK VE ENERJİ / GAZ VE
TESİSATI TEKNOLOJİSİ
81,442
22.05.2015
57,01
3,09
78,76
23,63
80,64
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
3
Ebubekir DOĞAN
TOKAT TBMYO
ELEKTRİK VE ENERJİ / GAZ VE
TESİSATI TEKNOLOJİSİ
80,253
20.05.2014
56,18
66,79
20,04
76,21
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
4
İrfan ÜNAL
TOKAT TBMYO
ELEKTRİK VE ENERJİ / GAZ VE
TESİSATI TEKNOLOJİSİ
76,905
10.12.2015
53,83
2.80
72,00
21,60
75,43
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
73,897
10.12.2015
51,73
2.86
73,40
22,02
73,75
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
5
Fatih YİRMİBEŞ
TOKAT TBMYO
ELEKTRİK VE ENERJİ / GAZ VE
TESİSATI TEKNOLOJİSİ
6
Emrah KAYA
TOKAT TBMYO
ELEKTRİK VE ENERJİ / GAZ VE
TESİSATI TEKNOLOJİSİ
74,602
20.05.2014
52,22
2.69
69,43
20,83
73,05
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
7
Ender GÜNERLİ
TOKAT TBMYO
ELEKTRİK VE ENERJİ / GAZ VE
TESİSATI TEKNOLOJİSİ
73,782
22.11.2013
51,65
2.74
70,60
21,18
72,83
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
8
Selahattin BOLAT
TOKAT TBMYO
ELEKTRİK VE ENERJİ / GAZ VE
TESİSATI TEKNOLOJİSİ
70,630
22.05.2015
49,44
63,54
19,06
68,50
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
08.12.2015
28.12.2015
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
REKTÖRLÜK
UZMAN
İLAN NO
1003755
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
ÖMER FARUK NASİP
BİRİM
REKTÖRLÜK
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
YABANCI DİL
ALES
PUANI
ALES SINAVI
SONUÇ
AÇIKLAMA
TARİHİ
ALES PUANI
%60
KPDS/ ÜDS
PUANI
Y.DİL SINAV
TARİHİ
Y. DİL PUANI
%40
80,014
23.05.2013
48,01
57,50
05.04.2015
23,00
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
71,01
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
Ziraat Fakültesi
Uzman
İLAN NO
1003756
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Nazife ERDEM
BİRİM
Ziraat Fakültesi
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü / Toprak Bilimi
YABANCI DİL
ALES
PUANI
ALES SINAVI
SONUÇ
AÇIKLAMA
TARİHİ
ALES PUANI
%60
KPDS/ ÜDS
PUANI
Y.DİL SINAV
TARİHİ
Y. DİL PUANI
%40
72,143
10.05.2015
43,29
60,00
07.09.2014
24,00
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
67.29
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön değerlendirmeye tabi
tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
08.12.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
28.12.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlğı'nın ve Devlet Personel Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜTLESİ TOPLANTI SALONU
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
UZMAN
İLAN NO
1003757
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
TUĞBA ŞAHİN
BİRİM
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
KLİNİK BİLİMLER/AĞIZ DİŞ VE
ÇENE. RADYOLOJİSİ A.D.
YABANCI DİL
ALES
PUANI
ALES SINAVI
SONUÇ
AÇIKLAMA
TARİHİ
ALES PUANI
%60
KPDS/ ÜDS
PUANI
Y.DİL SINAV
TARİHİ
Y. DİL PUANI
%40
83,735
03.12.2014
50,24
62,50
05.04.2015
25,00
GENEL
TOPLAM
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
75,24
GİRİŞ SINAVINA KATILABİLİR
Download

gaziosmanpaşa üniversitesi öğretim elemanı ilanı öndeğerlendirme