T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı:
89068974-549-192717
Konu: 1111 Sayılı kanun Kapsamında Toplanan
Kaynağın kullanımı
29/12/2015
İLGİLİ MAKAMA
1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46. maddesine göre toplanan bedellere ait ödemeler;
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2012/3827 sayılı Bedelli
Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile
Özel Hesabın İşleyişine Dair Esaslar'a göre yürütülmektedir. Ancak söz konusu bedelli
kaynağının kullanımına ilişkin planlama süresi 3 yıllık olarak tespit edilmiş olup bu süre
31.12.2015 tarihinde sona erecektir.
Bu durumda 2012/3827 sayılı Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın
Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine Dair Esaslar' da belirtilen
harcama kalemleri için bedelli kaynağından 2016 yılına ait ödeme yapılamayacağından 2016
yılına ait sözkonusu harcamalar, ilgili kurumlar tarafından 3 yıl öncesinde olduğu gibi
gerçekleştirilebilecektir.
Bu nedenle, bedelli kaynağından yapılan 2015 yılı harcamalarına ait işlemlerin tamamlanarak
31.12.2015 tarihine kadar ödenebilmesi için Saymanlıklara ulaştırılması gerekmekte olup,
ilgili kurumların 2016 yılına ait giderleri için bedelli kaynağından ödeme talep etmemeleri
hususunda;
Bilgilerinizi arz ederim.
Mahmut EVKURAN
Strateji Geliştirme Başkanı
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 0 (312) 705 58 99
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : G. H. ŞAHNAOĞLU Şube Müdürü
Fax : 0 (312) 705 58 97
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Bedelli Kaynağının 2016 Yılında Kullanımı