Sayın Dönem III Öğrencilerimiz
Aşağıda kodu ve modül adı bulunan çalışma istek üzerine ilan edilmiş olup; yalnız
dört öğrenci alınacaktır. Çalışmaya başvuru öğretim üyemiz Yard. Doç. Dr.
Nevcivan GÜLDAŞ veya Kurul Sekreterliğine yapılmalıdır. Aşağıdaki telefon
bilgisi ile iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
ÖÇM Kurulu
Yard. Doç. Dr. Nevcivan GÜLDAŞ Telefon: 0 530 692 58 12
MODÜL KODU
MODÜL ADI
:
:
ARL3008
MODÜL SORUMLUSU
MODÜL TÜRÜ
MODÜL SÜRESİ
MODÜL KREDİSİ
ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI
ÖNKOŞULU
KONUSU VE UYG. YÖNTEMİ
:
:
:
:
:
:
:
Yard. Doç. Dr. Nevcivan GÜLDAŞ
Araştırma
İki Yarıyıl
8
4
Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Çalışanlarının Burunlarından İzole Edilen
Staphylococcus Aureus İzolatları İle Aynı Ünitede Saptanan Diğer Staphylococcus
Aureus İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Araştırılması
Tüm dünyada hem toplum, hem de hastane kaynaklı enfeksiyonlarda en sık izole
edilen etkenlerden biri olan Stapyhlococcus aureus (S. aureus ) deri ve yumuşak doku
enfeksiyonları, endokardit, osteomyelit, pnömoni gibi yaygın enfeksiyonlara neden
olmaktadır. Son yıllarda artan antibiyotik direnci ve tıbbi alet kullanımından dolayı S.
aureus’ un neden olduğu enfeksiyonların görülme sıklığı artmıştır. Hastane kaynaklı
stafilokok enfeksiyonlarının gelişiminde önemli risk faktörlerinden biri sağlık
çalışanlarının burnunda kolonize olan S. aureus ‘ dur.
Bu bakteri ile kolonize sağlık
personelinden kaynaklanan epidemiler bildirilmiştir. Buradan yola çıkarak 2014-2015
eğitim döneminde gerçekleştirdiğimiz ÖÇM çalışmasında hastanemiz sağlık çalışanlarının
burunlarındaki S.aureus kolonizasyonunu araştırdık. Bu araştırma sonucunda Anestezi
Yoğun Bakım ünitesinde çalışan sağlık personellerinden alınan burun sürüntü örneklerinde
iki çalışanın burnunda S.aureus kolonizasyonu saptadık.
2015-2016 eğitim dönemi için planladığımız ÖÇM çalışmasında Anestezi Yoğun Bakım
ünitesinde çalışan iki sağlık personelinin burun sürüntü örneklerinde saptadığımız
S.aureus izolatlarının, bu bölümden izole edilen diğer S.aureus izolatları arasındaki
ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Moleküler epidemiyolojik analiz yöntemlerinin
kullanılacağı bu çalışma bulaş yollarının gösterilmesi ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin
etkinliğinin değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.
Bu ÖÇM çalışması, hekim adayı öğrencilerin hastane enfeksiyonları ve bulaş yolları
konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak, aynı zamanda bilgiye ulaşabilme, ulaştıkları
bilgiyi yorumlayabilme, araştırma planı yapma, araştırmayı yürütebilme ve elde ettikleri
bilgileri rapor olarak sunma becerisi kazandıracaktır.
Download

Sayın Dönem III Öğrencilerimiz Aşağıda kodu ve modül adı bulunan