Sayı : Pers. Ve İdari İşl. 2015 / 962
Konu : Süre Uzatımı
30.12.2015-3255
FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
30 NOLU GENELGE
İlgi
:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarih ve 2015/KDGM-07/GENEL numaralı Genelgesi.
Bakanlığın ilgide kayıtlı genelgesi ile;
a) M2, M3 ve N2 yetki belgesi sahiplerinin K1 yetki belgesi sahipleri ile akdedeceği
bir ortak taşıma sözleşmesine istinaden birbirleriyle ortak taşıma yapabilmelerine ilişkin
31.12.2015 tarihinde sona erecek olan süre 31.12.2016 tarihi olarak,
b)D4
yetki
belgesi
sahiplerinin
düzenleyecekleri
yolcu
biletinde,
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer
alan bilgilerin bulunması zorunluluğunun aranmayacağına ilişkin 31.12.2015 tarihinde sona
erecek olan süre 31.12.2016 tarihi olarak
Uzatılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve esnafımıza duyurulmasını rica ederiz.
Mehmet Nesip KEMALOĞLU
Genel Sekreter
Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA
Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71
Fevzi APAYDIN
Başkan
web: www.tsof.org.tr
e-mail: [email protected]
Download

030 Nolu Genelge