SİLİFKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
* NÖBET
TUTULACAK
NÖBET
AHB NO(Not:
TUTULACAK AİLE Kendi ASM'si
SAĞLIĞI MERKEZİ dışında nöbet
tutacak Aile
Hekimleri için)
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
MUSTAFA KARABURUN
SEBĠHA AKAR
HASAN ġĠMAY
ZEHRA KURT
MUKADDEM ASM
BEDRĠYE AÇIKGÖZOĞLU
SELĠME GÖKAY
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.Silifke /Mersin
GÖKSU ASM
FEYĠT YILMAZ
NURHAYAT AKER
Göksu Mah 19 Mayıs Sok.TaĢkınçay apt. Silifke/Mersin
AKSEL TOL
ĠSMĠHAN ÖZGAN
KENAN BEREKET
AYġE UĞURLUEL
MUKADDEM ASM
09:00-17:00
ĠRFAN METĠN Gazi Mah. Celal Bayar Cad.No:7 Silifke/Mersin
ZEHRA AÇIKGÖZ
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.Silifke /Mersin
YEŞİLOVACIK ASM
ÖMER ġAMĠL GÜVEN
EMĠNE EREN
YeĢilovacık Mah.Hacıbekir Cad.Silifke/Mersin
TAŞUCU ASM
NEMĠDE NUR ULUDAĞ
RUKĠYE GÜLTEKĠN
TaĢucu Mah.Yeniket Sok.NO:25 Silifke /Mersin
SĠBEL DOLAR
AYġE ARMAN
ġERĠFE YAVUZ
FATMA GÜNEġYURT
Gazi Mah. İlhan Akgün Cad. 55 Sok
Silifke/Mersin
ATAKENT ASM
ALĠ MURAT KILIÇ
HURĠYE ġENCAN
Atakent Mah.Koçaklar Petrol Arkası Silifke /Mersin
GAZİ MAH.ASM
EROL AYDIN
HATĠCE KARAYEL
EKREM ÜġENMEZ
MENEKġE ÜSTÜNER
Gazi Mah. Celal Bayar Cad.No:7
Silifke/Mersin
AHMET ERKAL
DÜRDANE KUŞCU
SELEN ESEN ġENDAġ
EMĠNE GÖK
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.
Silifke /Mersin
ATAKENT ASM
MUSTAFA DOĞANER
RABĠA DOĞANER
Atakent Mah.Koçaklar Petrol Arkası Silifke /Mersin
TAŞUCU ASM
NAMIK KEMAL ULUDAĞ
ADALET BOZDAĞ
TaĢucu Mah.Yeniket Sok.NO:25 Silifke /Mersin
UZUNCABURÇ ASM
SAMĠ GÜZEL
ĠFFET ġENER USLAN
Uzuncaburç Mah.Sağlık Cad. Silifke/Mersin
ATAYURT ASM
HĠKMET TEKAĠT
EMĠNE TEKAĠT
Gazi Mah. Ġlhan Akgün Cad. 55 Sok Silifke/Mersin
SAYAĞZI ASM
MUKADDEM ASM
16 Ocak 2016
Cumartesi
Gazi Mah. Celal Bayar Cad.No:7 Silifke/Mersin
09:00-17:00
GAZİ MAH. ASM
09 Ocak 2016
Cumartesi
AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN AÇIK ADRESĠ
AİLE HEKİMİ
GAZİ MAH. ASM
02 Ocak 2016
Cumartesi
NÖBETÇİ PERSONELLER
09:00-17:00
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
GAZİ MAH.ASM
YEŞİLOVACIK ASM
23 Ocak 2016
Cumartesi
SAKĠNE KAVUN
MUSTAFA KOÇ
MERYEM KÜRKÇÜ
Gazi Mah. Celal Bayar Cad.No:7
Silifke/Mersin
YeĢilovacık Mah.Hacıbekir Cad.Silifke/Mersin
SERAP DOĞAN
AHMET KĠLĠSLĠ
AYġEGÜL BÜYÜK
TAŞUCU ASM
KADĠR ERHAN
SEVĠM ÇINAR
ATAYURT ASM
HAKAN KARADUMAN
HAVVANA YILDIRIM
TaĢucu Mah.Yeniket Sok.NO:25 Silifke /Mersin
SAYAĞZI ASM
A.OĞUZ UYSAL
DUYGU ASMA DEMĠR
Atayurt Mah.OlukbaĢı Mevkii Aktepe Cad.No:23
GAZİ MAH.ASM
HASAN DENĠZ KAYAM
ĠKBAL GEZER
Gazi Mah. Ġlhan Akgün Cad. 55 Sok Silifke/Mersin
AHMET AÇIKGÖZ
HATĠCE BOLAÇ
ERDĠNÇ ġAHĠN
SONGÜL KILINÇ
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.
Silifke /Mersin
KEBEN ASM
EROL YILMAZ
NURAN GEZER
Keben Mahallesi Silifke/Mersin
ATAKENT ASM
AYHAN KOġAR
ZEHRA KOġAR
Atakent Mah.Koçaklar Petrol Arkası Silifke /Mersin
SAYAĞZI ASM
ÖMER DERYA GÜLSOY
MERAL OĞUR
Gazi Mah. Ġlhan Akgün Cad. 55 Sok Silifke/Mersin
09:00-17:00 MUKADDEM ASM
MUKADDEM ASM
30 Ocak 2016
Cumartesi
FĠKRETTĠN KUL
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.
Silifke /Mersin
09:00-17:00
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

Silifke - Mersin Sağlık Müdürlüğü