NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
1.Yarıyıl Ders Listesi
Kodu
Ders
Z/S
T+U
K
AKTS
İKTB 101
İktisada Giriş
Zorunlu 3+0
3
5
İŞL 105
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 3+0
3
4
ÇEKO 103 Çalışma Sosyolojisi
Zorunlu 3+0
3
5
ÇEKO 104 Kişisel Gelişim
Zorunlu 3+0
3
5
MAT 115
Matematik
Zorunlu 3+0
3
5
YDİ 101
Yabancı Dil
Zorunlu 2+0
2
2
ATİ 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2+0
2
2
TDİ 101
Türk Dili I
Zorunlu 2+0
2
2
Toplam:
AKTS(ECTS) kredisi toplamı:
21
21
30
2.Yarıyıl Ders Listesi
Kodu
Ders
Z/S
T+U K
AKTS
ÇEKO 201 Sosyal Politika
Zorunlu 3+0
3
5
İŞL 206
Borçlar Hukuku
Zorunlu 3+0
3
4
İŞLB 104
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3+0
3
5
ÇEKO 204 Sosyal Psikoloji
Zorunlu 3+0
3
6
İŞLB 101
Muhasebeye Giriş
Zorunlu 3+0
3
4
YDİ 102
Yabancı Dil II
Zorunlu 2+0
2
2
ATİ 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Türk Dili II
Zorunlu 2+0
2
2
Zorunlu 2+0
2
2
TDİ 102
Toplam:
AKTS kredisi toplamı:
21
21
30
İKİNCİ YIL
3.Yarıyıl Ders Listesi
Kodu
Ders
T+U
K
AKTS
ÇEKO 301 Çalışma Ekonomisi I
Zorunlu 3+0
3
5
ÇEKO 302 Endüstri İlişkileri Teorisi
Zorunlu 3+0
3
5
ÇEKO 303 AB-Türkiye İlişkileri
Zorunlu 3+0
3
5
ÇEKO 304 Makro İktisat
Zorunlu 3+0
3
5
ÇEKO 305 İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 3+0
3
6
ÇEKO 306 Temel Bilgisayar Bilimleri
Zorunlu 1+2
3
4
Toplam:
AKTS kredisi toplamı:
Z/S
16+2 18
30
4.Yarıyıl Ders Listesi
Kodu Ders
Z/S
T+U
K
AKTS
ÇEKO
401
ÇEKO
402
ÇEKO
403
ÇEKO
404
ÇEKO
405
ÇEKO
406
ÇEKO
407
ÇEKO
408
ÇEKO
409
Çalışma Ekonomisi II
Zorunlu
3+0
3
5
Endüstri İlişkileri
Zorunlu
3+0
3
5
Bireysel İş Hukuku
Zorunlu
3+0
3
5
Makro İktisat
Zorunlu
3+0
3
5
İstatistik
Zorunlu
3+0
3
5
Çalışan ve Sağlığı Güvenliği
Seçmeli
3+0
3
5
Kamu Maliyesi
Seçmeli
3+0
3
5
Anayasa Hukuku
Seçmeli
3+0
3
5
Envanter ve Bilanço
Seçmeli
3+0
3
5
18
18
Toplam:
AKTS kredisi toplamı:
30
ÜÇÜNCÜ YIL
5.Yarıyıl Ders Programı
Kodu
Ders
Z/S
T+U
K
AKTS
ÇEKO
501
ÇEKO
502
ÇEKO
503
ÇEKO
504
ÇEKO
505
ÇEKO
506
ÇEKO
507
ÇEKO
508
ÇEKO
509
ÇEKO
510
Türk Çalışma İlişkileri Tarihi
Zorunlu 3+0
3
5
Sendikalar Hukuku
Zorunlu 3+0
3
5
Endüstriyel Demokrasi
Zorunlu 3+0
3
5
Çalışma Psikolojisi
Zorunlu 3+0
3
5
Maliyet Muhasebesi
Seçmeli 3+0
3
5
Uluslararası İlişkiler
Seçmeli 3+0
3
5
Sosyal Düşünceler Tarihi
Seçmeli 3+0
3
5
İnsan Hakları
Seçmeli 3+0
3
5
İktisadi Sistemler
Seçmeli 3+0
3
5
Finansman
Seçmeli 3+0
3
5
Toplam:
AKTS kredisi toplamı:
18+0
18
30
6.Yarıyıl Ders Listesi
Kodu
Ders
Z/S
T+U
K
AKTS
ÇEKO
601
ÇEKO
602
ÇEKO
603
ÇEKO
604
ÇEKO
605
Türkiye Ekonomisi
Zorunlu 3+0
3
5
Toplu Pazarlık Hukuku
Zorunlu 3+0
3
5
Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 3+0
3
5
İşgücü Piyasaları Yönetimi
Zorunlu 3+0
3
5
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Seçmeli 3+0
3
5
ÇEKO
606
ÇEKO
607
Çok uluslu Şirketler ve İK
Yönetimi
Kamu Yönetimi
Seçmeli 3+0
3
5
Seçmeli 3+0
3
5
ÇEKO
608
Sosyal Refah ve Sosyal
Hizmetler
Seçmeli 3+0
3
5
ÇEKO
609
Bilgi Toplumu ve Çalışma
İlişkileri
Seçmeli 3+0
3
5
ÇEKO
610
Mali Analiz Teknikleri
Seçmeli 3+0
3
5
Toplam:
AKTS kredisi toplamı:
18+0
18
30
DÖRDÜNCÜ YIL
7.Yarıyıl Ders Listesi
Kodu
Ders
Z/S
T+U
K
AKTS
ÇEKO
701
ÇEKO
702
ÇEKO
703
ÇEKO
704
ÇEKO
705
ÇEKO
706
ÇEKO
707
ÇEKO
708
ÇEKO
709
ÇEKO
710
Sosyal Güvenlik Teorisi
Zorunlu 3+0
3
5
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
Zorunlu 3+0
3
5
İnsan Kaynakları Yönetiminde
Yeni Eğilimler
Uluslararası Sosyal Politika
Zorunlu 3+0
3
5
Zorunlu 3+0
3
5
İdare Hukuku
Seçmeli 3+0
3
5
Kariyer Gelişimi
Seçmeli 3+0
3
5
Çalışma Yaşamı ve Sanat
Seçmeli 3+0
3
5
İktisat Politikası
Seçmeli 3+0
3
5
Türk Vergi Sistemi
Seçmeli 3+0
3
5
Türkiye’nin Sosyal Yapısı ve
Politikaları
Toplam:
Seçmeli 3+0
3
5
AKTS kredisi toplamı:
18+0 18
30
8.Yarıyıl Ders Listesi
Kodu
Ders
Z/S
T+U
K
AKTS
ÇEKO
801
ÇEKO
802
ÇEKO
803
ÇEKO
804
ÇEKO
805
AB Çalışma İlişkileri ve Sosyal
Politikası
Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3+0
3
5
Zorunlu 3+0
3
5
Yönetim Psikolojisi
Zorunlu 3+0
3
5
Bitirme Ödevi
Zorunlu 3+0
3
5
Toplu Pazarlık Ekonomisi
Seçmeli 3+0
3
5
ÇEKO
806
AB’de Sosyal Diyalog
Seçmeli 3+0
3
5
ÇEKO
807
ÇEKO
808
ÇEKO
809
ÇEKO
810
AB ve Kooperatifçilik
Seçmeli 3+0
3
5
Çalışmanın Geleceği
Seçmeli 3+0
3
5
Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 3+0
3
5
Uygulamalı Toplu Pazarlık
Seçmeli 3+0
3
5
Toplam:
AKTS kredisi toplamı:
18+0 18
30
Download

namık kemal üniversitesi iktisadi ve idari bilimler - E