Sayı: 74 / 2015
31 Aralık 2015
Belediyelerde günde ortalama 77 bin ton atık toplandı
Türkiye’de 2014 yılında toplam 1396 belediyeden atık hizmeti veren 1391 belediye tarafından günlük
ortalama 77 bin ton olmak üzere 28 milyon ton atık toplandı. Belediyelerce toplanan kişi başı günlük
ortalama atık miktarı ise 1,08 kg olarak hesaplandı.
Belediyelerin
topladığı
atıkların
%64’ü düzenli depolama sahalarına
gönderildi
Toplanan 28 milyon ton atığın 17,8
milyon
tonu
düzenli
depolama
sahalarına, 10 milyon tonu belediye
çöplüğüne, 126 bin tonu kompost
tesisine gönderildi. 141 bin tonu ise
diğer yöntemlerle bertaraf edildi.
Nüfusun %91'ine çöp toplama hizmeti verildi
Atıkların bertaraf yöntemleri, 2014
Belediyeler tarafından atık hizmeti verilen nüfusun
toplam nüfusa oranı son 20 yılda %71'den %91'e
yükseldi.
Atık hizmeti verilen nüfus oranı, 1994-2014
100
(%)
90
80
70
60
50
40
30
Yıllar
Bazı büyükşehirlerde bertaraf yöntemleri ve atık miktarı, 2014
Nüfusu en büyük üç ilimize
bakıldığında toplanan atığın
İstanbul'da
%98'i
düzenli
depolama sahalarına, %2'si
kompost tesislerine; Ankara'da
%88'i
düzenli
depolama
sahalarına, %12'si belediye
çöplüğüne, İzmir'de ise %79'u
düzenli depolama sahalarına,
%21'i
belediye
çöplüğüne
gönderildi.
Kaynak: TÜİK, Belediye Atık İstatistikleri, 2014: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18777
Bilgi için: Aysun BALTACI
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 07 01
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Belediyelerde günde ortalama 77 bin ton atık toplandı