S
itil Yapı, 1985 yılında inşaat yapı sektöründe devrim
niteliği taşıyan, hafif yapı malzemeleri, alçı - alçıpan
sistemleri ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezi haline
gelen Antalya’da birçok taahhüt firmasıyla partnerlik
yaparak, özellikle otel ve turizm tesisleri konusunda
uzmanlaşmıştır. 1990’lı yılların ortalarına kadar bu alanda
birçok projeyi zamanında ve kalite anlayışından ödün vermeden
tamamlayarak sektörde tercih edilen bir marka haline gelmiştir.
Firma 2000’li yıllarda İstanbul şubesini açarak hizmet
alanını genişletmiş, bu sayede yurtiçinde ve yurtdışında,
birçoğu Anahtar Teslim olmak üzere farklı projelere imza
atmıştır. Daha fazla istihdam yaratmak ve daha fazla hizmet
olanağına sahip olma anlayışını benimsemiş, her geçen
gün konusunda uzmanlaşmış ve bunu sürekli kılmak için
kadrosunu profesyonel işgücü ile güçlendirmiştir. 2010
yılında Bağdat şubesini açmış ve Irak Başbakanlık Binası
dahil olmak üzere bu ülkede büyük projelere imza atmıştır.
Sitil Yapı çekirdekten yetişmiş genç ve dinamik yöneticileri ile
beraber, faaliyet alanlarında çağın gereksinimlerini uygun politika
izleyerek gelişen teknolojiyi sürekli takip etmektedir. Bundan
yola çıkarak; şirket alt yapısını güçlendirmeye özen göstermiş,
hedeflerine ulaşma yolunda istikrarlı büyümesini sürdürmüş, yeni
istihdam alanları geliştirmeyi de şirket politikası edinmiştir.
Since 1985, Sitil Yapı has specialized especially in hotel and tourism facilities
with the revolutionary light weight building materials, plaster-plasterboard
systems in the construction building sector after being partners with many
contracting companies in Antalya which has become the most important
tourism centre of Turkey. Until the mid-1990’s, upon completing many
projects in this business area in time without compromising the quality
conception, the company has become a favourite brand in the sector. In
2000s, the company established its Istanbul branch and extended its
service area, thanks to this the company has signed up many local and
international projects, many of which were Turn-Key projects.
The company has adopted in principle to create more employment and
having more opportunities to serve and have specialised on the business
day by day and strengthened its personnel with a growing professional
work force in order to support these aims. In 2010, the company started its
branch in Baghdad and signed major projects in Iraq including the Iraqi prime
ministry building.
With its young, dynamic and highly trained managers Sitil Yapı pursue a
policy that is appropriate with the needs of the era area in its business field
and constantly follows advancements in technology. From this point of
view, the company has strengthened its company substructure, continued
to grow consistently in reaching its targets and also pursued a company
policy of developing new employment areas.
OUR BASIC VALUES;
TEMEL DEĞERLERİMİZ;
We are a team that is
Bilgili, becerikli, çalışkan,
Dürüst ve kurumuna bağlı,
Sürekli gelişen,
Birbirine saygı duyan ve seven,
Ekip ruhunu benimsemiş,
Kaliteden ödün vermeyen ,
Her zaman kurumunun itibarını koruyan,
Öğrenmeye ve yeniliğe açık,
Kurumunun karar ve hedeflerini paylaşan,
Bir takımız….
Well-informed, skillful, hardworking,
Honest, Loyalty to the Company,
Constantly developing,
Respect each other and cooperate,
Embraced team spirit,
Not sacrificing quality,
Always protecting the company prestige,
Open to learn and innovations,
Sharing the company decisions and targets
VİZYONUMUZ:
OUR VISION:
Şirketimiz var olduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası
platformda; sektörün sağlam, başarılı, nitelikli ve tercih edilen
inşaat şirketlerinden biri olmayı hedeflemiştir.
Since the day it’s founded, our company aimed to be one of the construction
companies which is strong, successful, qualified and favourite in the sector in
the national and international platform.
MİSYONUMUZ:
OUR MISSION:
Değerlerimizi ve bütünlüğümüzü koruyarak; kalite ve
performansımızın mükemmelliğinden ödün vermeden, müşteri
memnuniyetini her zaman ön planda tutmaya önem veriyoruz.
We always give importance to protect our values and integrity without
sacrificing the perfection of our quality and performance and to prioritise
customer satisfaction.
Sitil Yapı tüm hizmetlerini şeffaf, adil ve etik kurallarına uygun
bir şekilde gerçekleştirme konusunda son derece kararlıdır.
Kurulduğu yıldan bu yana izlemiş ve geliştirmiş olduğu dürüst
ve güvenilir çalışma ilkeleri sayesinde saygın ve itibarlı bir şirket
olarak ün yapmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Etik
değerleri, şirketin hiç kuşkusuz sahip olduğu en önemli varlıkları
arasında yer almaktadır.
Sitil Yapı is highly motivated to achieve all its services in a transparent, fair
way and complying with the codes of business ethics.
Thanks to the honest and trustworthy working principles that the company
has followed and improved since the day it was founded; Sitil Yapı is very
proud to be the company which has built a reputation as a proper and
prestigious company. No doubt that the ethical values of the company are
among its most important assets.
В 1985 году фирма Sitil Yapı произвела революцию в строительной
отрасли, благодаря использованию легких строительных материалов
и гипсовых систем, и, сотрудничая со многими подрядными фирмами в
Анталье, являющейся самым важным туристическим центром Турции,
стала абсолютным специалистом в области строительства отелей и
туристических комплексов. В середине 1990 годов, своевременно и
качественно реализовав множество проектов в указанной области,
фирма стала одной из самых предпочитаемых в отрасли.
Открыв в 2000 году филиал в Стамбуле, фирма расширила сферу услуг
и благодаря этому реализовала различные проекты в стране и за ее
пределами, многие из которых были сданы «под ключ». Создавая новые
рабочие места и расширяя сферу оказываемых услуг, фирма с каждым
днем совершенствовалась и укрепляла свои позиции с помощью
квалифицированных специалистов. В 2010 году был открыт филиал в
Багдаде, после чего фирма подписала и реализовала множество крупных
проектов в Ираке, включая здание парламента.
Фирма Sitil Yapı управляется молодыми и динамичными менеджерами,
которые постоянно следят за политикой развития сектора, учитывают
новшества и передовые технологии в отрасли и внедряют их в
деятельность фирмы. Таким образом, фирма нацелена на укрепление
своей инфраструктуры, сохранение устойчивого роста, достижение
поставленных целей, а также на разработку новых областей занятости.
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Эрудированная, талантливая, трудолюбивая,
Честная и привязанная к фирме,
Постоянно развивающаяся,
Проявляющая уважение друг к другу,
Обладающая командным духом,
Не отклоняющаяся от качества,
Всегда защищающая репутацию фирмы,
Открытая для обучения и новшеств,
Разделяющая решения и цели компании,
Команда профессионалов…
ВИДЕНИЕ
С момента своего основания и по сегодняшний день на национальной
и международной платформе наша фирма стремится быть одной из
самых надежных, успешных, квалифицированных и предпочитаемых
строительных фирм в отрасли.
МИССИЯ:
Обеспечение и поддержка полной удовлетворенности клиента,
сохраняя ценности и целостность, не отклоняясь от качества и высокой
производительности.
Фирма Sitil Yapı решительно настроена предоставлять услуги в
соответствии с правилами прозрачности, справедливости и этики.
Мы гордимся тем, что добиваясь успехов с помощью честных и
усовершенствованных принципов работы с момента своего основания
и по сегодняшний день, мы заслужили репутацию респектабельной и
надежной фирмы. Этические ценности, несомненно, являются одним из
самых важных наших приоритетов.
4
divAN SUITEs
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Divan Suites
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Ak-A Yatırım
KONUM / YER
LOCATION
Gaziantep / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
5
Twin Towers & AVM
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Twin Towers & AVM
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2014
İŞVEREN
EMPLOYER
Çeysa Yapı İnş. Mad. Nakl. Petr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
KONUM / YER
LOCATION
Diyarbakır / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Kaba İşler / Rough Construction Work
6
7
8
Dİvan Hotel & Residence
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Divan Hotel & Residence
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Akcanlar A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Gaziantep / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
9
Fethİye Erasta AVM
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Fethiye Erasta AVM
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2013
İŞVEREN
EMPLOYER
Eroğlu Gayrimenkul A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Fethiye / Muğla / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Kaba İşler / Rough Construction Work
10
11
12
Rönesans Tower İş Merkezİ
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Rönesans Tower İş Merkezi
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2013
İŞVEREN
EMPLOYER
Rönesans Teknik İnş. San. Tic. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
13
Asce Lux Konutları
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Asce Lux Konutları
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Sanko Holding / Asce İnşaat A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Gaziantep / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
14
15
16
Mark Antalya AVM
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Mark Antalya AVM
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt San.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
17
Yek Tower
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Yek Tower
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2014
İŞVEREN
EMPLOYER
Birtane İnş. Mad. Petrol Ter. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.
KONUM / YER
LOCATION
Diyarbakır / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Kaba İşler / Rough Construction Work
18
19
20
Irak BaŞbakanlik Bİnasi
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Irak Başbakanlık Binası
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Harlow International
KONUM / YER
LOCATION
Bağdat / IRAK
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
21
Antalya Aquarium
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Antalya Aquarium
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Antalya Akvaryum İşletmeciliği Taah. Tic. Ltd. Şti.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
22
23
24
Vikingen Quality
Resort & Spa Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Vikingen Quality Resort & Spa Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2009
İŞVEREN
EMPLOYER
S. B. A. Baş Turz. İnş. Sağ. Hiz. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Alanya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
25
Imperial Plaza Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Imperial Plaza Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2013
İŞVEREN
EMPLOYER
Almaş Tur. Tic. İnş ve San. Ltd Şti.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
26
27
28
Akkoza 2C KonutLARI
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Akkoza 2C Konutları
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Akiş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
29
İSTEK YEDİTEPE KONYAALTI KAMPÜSÜ
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
İstek Yeditepe Konyaaltı Kampüsü
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2014
İŞVEREN
EMPLOYER
Koca Eğitim ve Turizm A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
30
31
32
BLUE DREAMS HOTEL
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Blue Dreams Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2013
İŞVEREN
EMPLOYER
Yazkır Yapı Tur. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Muğla / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
33
Dİyarbakır Nov Otel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Diyarbakır Nov Otel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2013
İŞVEREN
EMPLOYER
Diyarbakır Otel Yatırım A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Diyarbakır / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
34
35
36
Sheraton Urfa Otel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Sheraton Urfa Otel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2010
İŞVEREN
EMPLOYER
İzol İnş. Tic. ve San. Turizm A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Urfa / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
37
Silence İstanbul Hotel
& Convention Center
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Silence İstanbul Hotel & Convention Center
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Emay İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
38
39
40
KAPLAN KARDEŞLER SİTESİ
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Kaplan Kardeşler Sitesi
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2013
İŞVEREN
EMPLOYER
Ali Kaplan
KONUM / YER
LOCATION
Gaziantep / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
41
Akbatı AVYM
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Akbatı AVYM
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Akis Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
42
43
44
Gazİantep Sanayİ Odası
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Gaziantep Sanayi Odası
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Gaziantep Sanayi Odası
KONUM / YER
LOCATION
Gaziantep / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
45
KAPLAN KONUTLARI
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Kaplan Konutları
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Halil Kaplan
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
46
47
48
El ReŞİd Otel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
El Reşid Otel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2010
İŞVEREN
EMPLOYER
Harlow International
KONUM / YER
LOCATION
Bağdat / IRAK
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
49
HOLIDAY INn DİYARBAKIR
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Holiday Inn Diyarbakır
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2014
İŞVEREN
EMPLOYER
BED İnş. Tic. Ltd. Şti.
KONUM / YER
LOCATION
Diyarbakır / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
50
51
52
Anamur Özel Anamed Hastanesİ
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Anamur Özel Anamed Hastanesi
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2010
İŞVEREN
EMPLOYER
Kırmızıtaş Mimarlık
KONUM / YER
LOCATION
Mersin / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
53
CLUB Asteria BELEK
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Club Asteria Belek
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2010
İŞVEREN
EMPLOYER
Aslan Turizm Yat A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
54
55
56
Ayka Vİtal SaĞlıklı
YaŞam Merkezİ
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Ayka Vital Sağlıklı Yaşam Merkezi
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2009
İŞVEREN
EMPLOYER
Kardiyo Fiz. Özel Sağ . Huz. Ltd. Şti.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
57
Royal Vikingen Resort & Spa Center
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Royal Vikingen Resort & Spa Center
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2005
İŞVEREN
EMPLOYER
Seyfe Turizm A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
58
59
60
Sev İstanbul LİSESİ
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Sev İstanbul Lisesi
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2013
İŞVEREN
EMPLOYER
As Yatırım ve Geliştirme A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
61
Calista Luxury Resort Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Calista Luxury Resort Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2007
İŞVEREN
EMPLOYER
Özkar İnş. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
62
63
64
Spice Hotel & Spa Belek
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Spice Hotel & Spa Belek
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2007
İŞVEREN
EMPLOYER
İçkale İnş. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
65
Sueno Hotels Golf Belek
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Sueno Hotels Golf Belek
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2007
İŞVEREN
EMPLOYER
Telerko Kablo Pls. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
66
67
68
Adam Eve Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Adam Eve Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2007
İŞVEREN
EMPLOYER
Kayı Group
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
69
70
Aloft Bursa Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Aloft Bursa Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Faik Çelik Turizm Yatırımları A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Bursa / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
71
Kaya İzmİr Thermal & Convention
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Kaya İzmir Thermal & Convention
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2010
İŞVEREN
EMPLOYER
KONUM / YER
LOCATION
Kaya Holding
İzmir / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
72
73
74
Asce İpekyolu Konutları
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Asce İpekyolu Konutları
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Sanko Holding / Asce İnşaat A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Gaziantep / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim / Turnkey Project
75
Edİrne Tİcaret ve Sanayİ Odası
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2009
İŞVEREN
EMPLOYER
Tic. ve San. Odası
KONUM / YER
LOCATION
Edirne / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
76
77
sheraton Bursa Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Sheraton Bursa Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
KONUM / YER
LOCATION
Faik Çelik Turizm Yatırımları A.Ş.
Bursa / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
78
79
Gazİantep Hotel Dedeman
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Gaziantep Hotel Dedeman
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2008
İŞVEREN
EMPLOYER
Çağlar Turizm Otelcilik. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Gaziantep / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
80
81
Cİner Grubu
Genel MerKEZ Bİnası
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Ciner Grubu Genel Mer. Binası
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2007
İŞVEREN
EMPLOYER
Park Enerji Ekip Maden A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
82
83
84
Rixos Premium Belek Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Rixos Premium Belek Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2006
İŞVEREN
EMPLOYER
Sembol İnş. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
85
Barut Hotel Lara Resort Spa Suites
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Barut Hotel Lara Resort Spa Suites
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2006
İŞVEREN
EMPLOYER
Turap İnş. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
86
87
88
Sherwood Breezes Resort Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Sherwood Breezes Resort Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2005
İŞVEREN
EMPLOYER
Ceylan İnş. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
89
Robinson Clup Nobilis
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Robinson Clup Nobilis
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2003
İŞVEREN
EMPLOYER
Eta İnş. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
90
91
92
Akka Antedon Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Akka Antedon Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2003
İŞVEREN
EMPLOYER
Akka İnş. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
93
Silence Beach Resort Otel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Silence Beach Resort Otel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2003
İŞVEREN
EMPLOYER
Sür Tur Turizm İnş. San. Tic. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
94
95
96
212 AVM
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
212 AVM
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2010
İŞVEREN
EMPLOYER
KONUM / YER
LOCATION
Yapı Merkezi A.Ş.
İstanbul / Turkey
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
97
Kartalkaya PALAZZO HOTEL
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Kartalkaya Palazzo Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2011
İŞVEREN
EMPLOYER
Kaya Holding
KONUM / YER
LOCATION
Bolu / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
98
99
100
Bakırköy Capacity AVM
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Bakırköy Capacity AVM
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2008
İŞVEREN
EMPLOYER
Zirve İnş. San. ve Tic. Ltd Şti.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
101
Toskana Vadİsİ
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Toskana Vadisi
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
Anahtar Teslim İnce İşler / Turnkey Project - Trim Works
102
103
104
KöŞdere Club Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Köşdere Club Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2006
İŞVEREN
EMPLOYER
Köşdere Yatırımları A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
105
Silence Park Resort Otel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Silence Park Resort Otel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2006
İŞVEREN
EMPLOYER
Sür Tur Turizm İnş. San. Tic. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
106
107
108
Imperial Sunland Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Imperial Sunland Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2007
İŞVEREN
EMPLOYER
Demirkaya İnş. Taah. Tur. San. Tic. ltd. Şti.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
109
Riva Club N Otel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Riva Club N Otel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2006
İŞVEREN
EMPLOYER
KONUM / YER
LOCATION
Kayı Tur Turizm Sey. San. ve Tic. A.Ş.
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
110
111
112
Riva Diva Exclusive Otel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Riva Diva Exclusive Otel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2005
İŞVEREN
EMPLOYER
Kayı Tur Turizm Sey. San. ve Tic. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
Antalya / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
113
Sheraton İstanbul Ataköy Hotel
PROJENİN ADI
PROJECT NAME
Sheraton İstanbul Ataköy Hotel
BAŞLAMA TARİHİ
START DATE
2012
İŞVEREN
EMPLOYER
Yapıt İnş. San. ve Tic. A.Ş.
KONUM / YER
LOCATION
İstanbul / TURKEY
YAPILAN UYGULAMALAR
THE APPLICATIONS
İnce İşler / Trim Works
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Referanslar / references
PROJE ADI / PROJECT NAME
130
TARİH/DATE İŞVEREN / EMPLOYER
KONUM / LOCATION
İstek Yeditepe Konyaaltı Kampüsü
2014
Koca Eğitim ve Turizm A.Ş.
Antalya / Turkey
Irak Başbakanlık Binası
2014
Harlow International
Yek Tower İş Merkezi
2014
Birtane İnş. Mad. Petrol Ter. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.
Diyarbakır / Turkey
Holiday Inn Diyarbakır
2014
BED İnş. Tic. Ltd. Şti.
Diyarbakır / Turkey
Twin Towers & AVM
2014
Çeysa Yapı İnş Mad. Nakl. Petr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Diyarbakır / Turkey
Kaplan Kardeşler Sitesi
2013
Ali Kaplan
Gaziantep / Turkey
Sev İstanbul Lisesi
2013
As Yatırım ve Geliştirme A.Ş.
İstanbul / Turkey
Rönesans Tower İş Merkezi
2013
Rönesans Teknik İnş. San. Tic. A.Ş.
İstanbul / Turkey
Imperial Plaza Hotel
2013
Almaş Tur. Tic. İnş. ve San. Ltd Şti.
İstanbul / Turkey
Mark Antalya AVM
2013
Kadıahmetoğulları Asfalt İnş. Taahhüt San.
Fethiye Erasta AVM
2013
Eroğlu Gayrimenkul A.Ş.
Byz Otel ve AVM
2013
İmtaş İnş. Ener. Tur. San. Tic. A.Ş.
Diyarbakır Nov Otel
2013
Diyarbakır Otel Yatırım A.Ş.
Blue Dreams Otel
2013
Yazkır Yapı Tur. A.Ş.
Kaplan Konutları
2012
Halil Kaplan
Silence İstanbul Hotel & Convention Center
2012
Emay İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.
Antalya Aquarium
2012
Antalya Akvaryum Işletmeciliği Taah. Tic. Ltd. Şti.
Asce Lux Konutları
2012
Sanko Holding / Asce İnşaat A.Ş.
Akkoza 2C Konut
2012
Akiş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
İstanbul / Turkey
Akbatı AVYM
2012
Akiş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
İstanbul / Turkey
Divan Hotel & Residence
2012
Akcanlar A.Ş.
Gaziantep / Turkey
Asce Ipekyolu Konutları
2012
Sanko Holding / Asce İnşaat A.Ş.
Gaziantep / Turkey
Divan Suites Otel
2012
Ak-A Yatırım L.T.D Ş.T.İ
Gaziantep / Turkey
Sheraton Bursa Hotel
2012
Faik Çelik Turizm Yatırımları A.Ş.
Bursa / Turkey
Aloft Bursa Hotel
2012
Faik Çelik Turizm Yatırımları A.Ş.
Bursa / Turkey
Gaziantep Sanayi Odası
2012
Gaziantep Sanayi Odası
Sheraton İstanbul Ataköy Hotel
2012
Yapıt İnş. San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul / Turkey
Toskana Vadisi
2012
Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş.
İstanbul / Turkey
Elite World Van Otel
2011
Elit Otelcilik A.Ş.
Bağdat / Irak
Antalya / Turkey
Fethiye / Muğla / Turkey
Kayseri / Turkey
Diyarbakır / Turkey
Muğla / Turkey
Antalya / Turkey
İstanbul / Turkey
Antalya / Turkey
Gaziantep / Turkey
Gaziantep / Turkey
Van / Turkey
PROJE ADI / PROJECT NAME
TARİH/DATE İŞVEREN / EMPLOYER
KONUM / LOCATION
El Reşid Otel
2011
Harlow International
Bağdat / Irak
Kartalkaya Palazzo Hotel
2011
Kaya Holding
Bolu / Turkey
Sheraton Urfa Otel
2010
İzol İnş. Tic. ve San. Turizm. A.Ş.
Urfa / Turkey
Hotel Sun Zeynep Belek
2010
Forza Turizm Yatırımları A.Ş.
Antalya / Turkey
Club Asteria Belek
2010
Ektur Turizm Yatırımları A.Ş.
Antalya / Turkey
Carya Golf Club
2010
Carya Turizm Yatırımları A.Ş.
Antalya / Turkey
İnan Kıraç Villası
2010
Kar İnşaat Yat A.Ş.
Antalya / Turkey
212 AVM
2010
Yapı Merkezi A.Ş.
İstanbul / Turkey
Kaya İzmir Thermal & Convention
2010
Kaya Holding
Anamur Özel Anamed Hastanesi
2010
Kırmızıtaş Mimarlık
Mersin / Turkey
Hotel Asteria Side
2010
Aslan Turizm Yat A.Ş.
Antalya / Turkey
Vikingen Quality Resort & Spa Hotel
2009
S.B.A. Baş Turz. İnş. Sağ. Hiz. A.Ş.
Ayka Vital Sağlıklı Yaşam Merkezi
2009
Kardiyo Fiz. Özel Sağ . Huz. Ltd. Şti.
Antalya / Turkey
Eti Soda Ciner Grubu
2009
Eti Soda Paz Tic. A.Ş.
Ankara / Turkey
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
2009
Tic. ve San. Odası
Edirne / Turkey
Bakırköy Capacity AVM
2008
Zirve İnş. San. ve Tic. Ltd Şti.
İstanbul / Turkey
Tüv Araç Muayene İstasyonları
2008
Aryol İnş. Ltd. Şti.
8 İlde 15 İstasyon
Ciner Medya Grubu / İzmir
2008
Ciner Yayın Hol A.Ş.
İzmir / Turkey
Ciner Medya Grubu / Adana
2008
Ciner Yayın Hol A.Ş.
Adana / Turkey
Ciner Medya Grubu / Ankara
2008
Ciner Yayın Hol A.Ş.
Ankara / Turkey
Gaziantep Hotel Dedeman
2008
Çağlar Turizm Otelcilik. A.Ş.
Imperial Sunland Hotel
2007
Demirkaya İnş. Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.
Antalya / Turkey
Tenis Resort 1
2007
Uzaş İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Calista Luxury Resort Hotel
2007
Özkar İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Spice Hotel & Spa Belek
2007
İçkale İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Sueno Hotels Golf Belek
2007
Telerko Kablo Pls. A.Ş.
Antalya / Turkey
Adam Eve Hotel
2007
Kayı Group
Antalya / Turkey
Ciner Grubu Genel Merkez Binası
2007
Park Enerji Ekip Maden A.Ş.
Silence Park Resort Otel
2006
Sür Tur Turizm İnş. San. Tic. A.Ş.
İzmir / Turkey
Alanya / Turkey
Gaziantep / Turkey
İstanbul / Turkey
Antalya / Turkey
131
Referanslar / references
PROJE ADI / PROJECT NAME
132
TARİH/DATE İŞVEREN / EMPLOYER
KONUM / LOCATION
Riva Club N Otel
2006
Kayı Tur Turizm Sey. San. ve Tic. A.Ş.
Antalya / Turkey
W.O.W. Topkapı Palace / Kundu
2006
Günal İnş.
Antalya / Turkey
Corinthia Club Hotel Tekirova
2006
Norm. İnş. Ltd. Şti.
Antalya / Turkey
Köşdere Club Hotel
2006
Köşdere Turizm Yat İşletme A.Ş.
Antalya / Turkey
Rixos Premium Belek Hotel
2006
Sembol İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Sueno Hotels Beach Side
2006
Telerko Kablo Pls. A.Ş.
Antalya / Turkey
Barut Hotel Lara Resort Spa Suites
2006
Turap İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Riva Diva Exclusive Otel
2005
Kayı Tur Turizm Sey. San. ve Tic. A.Ş.
Antalya / Turkey
Oleander Hotel Side
2005
Özkaya Turizm A.Ş.
Antalya / Turkey
Emirhan Otel & Spa
2005
Demirci Turizm A.Ş.
Antalya / Turkey
Akkapark AVM
2005
Akka İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Royal Vikingen Resort & Spa Center
2005
Seyfe Turizm A.Ş.
Antalya / Turkey
Sherwood Breezes Resort Hotel
2005
Ceylan İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Riva Costa Hotel
2004
Kayı Group
Antalya / Turkey
Robinson Clup Nobilis
2003
Eta İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Akka Antedon Hotel
2003
Akka İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Silence Beach Resort Hotel
2003
Sür Tur Turizm İnş. San. Tic. A.Ş.
Antalya / Turkey
Akka Claros Otel
2003
Akka İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
W.O.W. Kremlin Palace Hotel
2003
Mapa İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Papillon Zeugma Hotel
2003
Muna İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Prates Beach Club
2003
Eta Tur. A.Ş.
Antalya / Turkey
Hotel Sirene Golf Palace & Village
2002
Tepe Proje
Antalya / Turkey
T.E.G.V. Kepez Eğitim Vakfı
2002
Suna İnan Kıraç Vakfı
Antalya / Turkey
Akka Alinda Hotel
2002
Akka İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Rixos Hotel Beldibi
2001
Akka İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Paloma Grida Village & Spa Hotel
1998
Metiş İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Limak Limra Otel
1998
Akas Alçı A.Ş.
Antalya / Turkey
Robinson Clup Çamyuva
1998
Eta İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Limak Arcadia Golf Resort
1996
Limak İnş. A.Ş.
Antalya / Turkey
Letoonia Golf Resort, Belek
1995
Akas Alçı A.Ş.
Antalya / Turkey
Altis Resort Hotels & Spa
1993
Akas Alçı A.Ş.
Antalya / Turkey
Download

PDF Katalog - Sitil Yapı