TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 10.85
Ekonomik
Kodlar
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
Ay:
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
135.068.021,14
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
5.399.156,09
Vergi Gelirleri
5.002.520,78
Personel Giderleri
45.617.103,76
800 01
Memurlar
45.602.415,32
800 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
2.950.525,78
14.688,44
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
1.270.467,07
05
Damga Vergisi
Harçlar
830
01
830
01
830
830
01
830
830
02
02
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
8.482.262,84
830
830
03
03
Yolluklar
3.005.892,80
03
04
Görev Giderleri
6.479.612,93
800 05
01
Faiz Gelirleri
830
830
03
05
Hizmet Alımları
16.289.965,41
03
Para Cezaları
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
230.641,62
800 05
800 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
830
03
07
837.521,83
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
05
830
05
01
11
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
5.716.443,31
800 01
800 01
Memurlar
5.713.737,10
800 01
800 03
06
01
04
Geçici Personel
800 03
800 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
98.091,04
06
Kira Gelirleri
44.917,99
04
02
Geçici Personel
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
03
830
830
05
04
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Hane Halkına Yapılan Transferler
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
830
06
830
06
830
830
35.692.812,49
800 05
143.009,03
253.626,28
1.164,49
168.477,03
83.984,76
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
1.274.459,68
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
1.272.574,33
1.272.419,00
366.915,06
33.007.645,03
810 01
195.734,49
810 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
29.125.010,08
810 01
810 01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
05
Damga Vergisi
3.686.900,46
810 03
01
Mamul Mal Alımları
6.190.783,09
810 03
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
1.478.007,62
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06
09
Diğer Sermaye Giderleri
830
07
830
07
28/12/2015 10:38
Diğer Gelirler
810
11.286.311,35
480.260,00
3.054.933,22
82.327,42
Sermaye Transferleri
3.747.705,20
Yurtiçi Sermaye Transferleri
3.747.705,20
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
110,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.706,21
Sermaye Giderleri
01
781.417,93
01
810 05
810 05
03
105,50
49,83
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
975,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
975,00
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
910,35
Para Cezaları
910,35
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
5.399.156,09
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
1.274.459,68
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
4.124.696,41
135.068.021,14
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(
5.399.156,09
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
135.068.021,14
28/12/2015 10:38
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPL
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
(A- D):
1.274.459,68
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
4.124.696,41
130.943.324,73
Sayfa 2 / 2
Download

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 5.399.156