TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2015
Ay : 11
Ekonomik
Kodlar
830
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
135.068.021,14
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
Memurlar
01
04
Geçici Personel
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
04
Geçici Personel
830
830
03
Cari Yıl (N)
Personel Giderleri
45.617.103,76
45.602.415,32
14.688,44
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
5.716.443,31
5.713.737,10
2.706,21
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
35.692.812,49
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
8.482.262,84
03
03
Yolluklar
3.005.892,80
830
830
03
04
Görev Giderleri
6.479.612,93
03
05
Hizmet Alımları
16.289.965,41
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
230.641,62
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
837.521,83
830
830
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
366.915,06
830
830
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
830
830
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
3.686.900,46
Sermaye Giderleri
11.286.311,35
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
6.190.783,09
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
1.478.007,62
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
830
830
06
09
Diğer Sermaye Giderleri
830
07
03
Cari Transferler
05
06
33.007.645,03
29.125.010,08
480.260,00
3.054.933,22
82.327,42
Sermaye Transferleri
07
01
3.747.705,20
Yurtiçi Sermaye Transferleri
3.747.705,20
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
28/12/2015 10:39
195.734,49
135.068.021,14
Sayfa 1 / 1
Download

TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK